Drodzy Rodzice

Wcelu zapisania kandydata do przedszkola należy zgodnie z harmonogramem rekrutacji złożyć wypełniony i podsiany wniosek rekrutacyjny w terminie od 1 marca od godziny 12.00 do 15 marca 2024 r. do godziny 16.00 w przedszkolu pierwszego wyboru.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów potwierdzających wybrane przez rodziców kryteria zachęcamy do składania bezpośrednio w Przedszkolu Nr 21 w Gdańsku w godzinach 8.00-16.00.

W dniu 27 marca 2024 r. placówka ogłosi listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.

Od 3.04.2024 r. od godziny 8.00 do 10.04.2024 r. do godziny 16.00 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania.

12 kwietnia 2024 r. o godzinie 15.00 zostanie podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.