Nasze przedszkole położone jest na osiedlu Suchanino w obszernym ogrodzie pełnym zieleni, otoczonym domkami jednorodzinnymi.

Praca dydaktyczno -wychowawczo- opiekuńcza prowadzona jest przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z ukierunkowaniem na kontynuację wychowania w rodzinie.

Celem naszych oddziaływań jest kierowanie rozwojem osobowości dzieci od trzech do sześciu lat oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole.

Koncepcja pracy naszego przedszkola nastawiona jest na sukces dziecka osiągany na miarę jego indywidualnych możliwości.

Od ponad 70 lat spełniamy oczekiwania Rodziców i Dzieci.

Dyrektorem Przedszkola Nr 21 w Gdańsku jest mgr Ewa Kołodziej

Przedszkole Nr 21 "Bajnutkowo"
Mozarta 33
80-171 Gdańsk

Email: sekretariat@p21.edu.gdansk.pl
Strona: http://p21.edu.gdansk.pl/pl

Postępowanie przetargowe pn. „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkole nr 21 w Gdańsku z podziałem na 8 części”
prowadzone jest pod linkiem https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-45a6421c-9442-11ee-9ee7-e2087ac16d09


Biuletyn Informacji Publicznej: BIP