Grupa III Pszczółki - Przedszkole nr 21

Przedszkole Nr 21 w Gdańsku "Bajnutkowo"

Rok szkolny 2021/ 2022

Kontakt z Wychowawcami:

mgr Grażyna Orzeszek g.orzeszek@p21.edu.gdansk.pl

mgr Barbara Szramowska b.szramowska@p21.edu.gdansk.pl

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze

na miesiąc styczeń

 

Tematyka ogólna:

 

 1. Płynie czas.
 2. Sport to zdrowie.
 3. Młodsi i starsi.
 4. Dbam o zdrowie.

 

 

 • doskonalimy umiejętność wypowiadania się na forum grupy
 • rozwijamy ekspresję twórczą przy użyciu materiałów wtórnych
 • zapoznamy się z tradycją sylwestrową i noworoczną
 • utrwalamy świadomość cykliczności pór roku i symboli z nimi związanych
 • doskonalimy umiejętności muzyczne
 • poszerzamy słownik czynny i bierny dzieci o nazwy miesięcy i dni tygodnia
 • utrwalamy liczbę 7 w kontekście dni tygodnia
 • kształtujemy poczucie rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci
 • przygotowujemy się do posługiwania się zegarkiem, poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu
 • poznajemy litery U, u; S, s
 • rozwijamy percepcję wzrokową
 • poszerzamy wiedzę dzieci na temat obszarów polarnych
 • doskonalimy kompetencje matematyczne– lateralizacja, kodowanie
 • rozwijamy zachowania sprzyjające zdrowiu – hartowanie
 • doskonalimy umiejętności wykonywania prostych eksperymentów i doświadczeń
 • doskonalimy umiejętność stawiania hipotez, ich weryfikacji i wyciągania wniosków
 • doskonalimy umiejętności przewidywania
 • rozwijamy motorykę dużą
 • doskonalimy umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw
 • Wprowadzenie zapisu graficznego liczby 8 ,9
 • kształtujemy zdolności plastyczne
 • doskonalimy umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat
 • wzbudzamy szacunek do osób starszych
 • doskonalimy umiejętności uważnego słuchania innych
 • doskonalimy umiejętności grafomotorycznych
 • kształtujemy wrażliwość na potrzeby osób starszych
 • doskonalimy umiejętności rozpoznawania i podawania nazw zimowych dyscyplin sportowych
 • kształtujemy umiejętności przegrywania, cieszenia się z wygranej innych

 

 

PRACA ZDALNA 

23.12.21r.   Grupa III

Rozwijanie kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w języku ojczystym, umiejętność uczenia się, inicjatywność, kompetencje społeczne, świadomość

 i ekspresja kulturalna

 1. Inscenizujemy ruchem wiersz ,,Wokół choineczki" Cz. Janczarskiego

Cel: dz. ćwiczy pamięć, eksperymentuje głosem, ruchem, wyraża swoje emocje

Przygotuj: podnóżek lub mały stołek jako scenę do recytowania wiersza

Zaproś  dziecko do występu na mini scenie z wierszem ,,Wokół choineczki", poproś, żeby recytując pokazywało ruchem o czym mówi , eksperymentowało głosem podczas występu. Możecie zaprosić na występ innych domowników.

 

 1. Poznajemy zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe - film edukacyjny na

 kanale You Tube

Cel:  dz. wzbogaca wiedzę na temat świąt  Bożego Narodzenia,  dostrzega atmosferę zbliżających się świąt

 

Zaproponuj dziecku obejrzenie filmu edukacyjnego

Porozmawiajcie o zwyczajach i tradycjach bożonarodzeniowych jakie panują

 w Waszym domu.

 Link :  #EduKredka #edukacjawczesnoszkolna #wychowanieprzedszkolne

 EduKredka - Tradycje świąteczne/Film edukacyjny

 

 1. Szopka bożonarodzeniowa z papieru -praca plastyczna

Cel: dz. rozwija sprawność manualną, umiejętność wycinania, kolorowania, łączenia elementów za pomocą materiałów plastycznych

Przygotuj: wydrukowaną szopkę ze strony internetowej na dole grupy III, kartkę A4 najlepiej z bloku technicznego, nożyczki, kredki, klej  

Wydrukuj dziecku szopkę, poproś aby nakleiło ją na kartkę ,  wycięło a następnie pokolorowało. W miejscach linii przerywanej należy zagiąć papier i gotowe!

A może macie inne pomysły na wykonanie szopki ? Podzielcie się nim z nami.

Dziękujemy:)

 

Miłego dnia:)

Pozdrawiają wychowawcy grupy.

PRACA ZDALNA

22.12.21r.  Grupa III

Rozwijanie kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w języku ojczystym, umiejętność uczenia się, inicjatywność, kompetencje społeczne.

 1. Zabawa ,,Odszyfrowywanie świątecznych życzeń"

Cel: dz. rozwija logiczne myślenie, umiejętność redagowania życzeń świątecznych

Rodzicu przeczytaj dziecku zdanie z zaszyfrowanymi życzeniami i poproś aby powiedziało ,jak poprawnie brzmią te życzenia.

Wesołych prezent świąt prezent  życzy prezent babcia.

Dużo bombka prezentów bombka pod bombka choinką bombka życzy bombka ciocia.

Szczęśliwego choinka Nowego choinka Roku choinka życzy choinka wujek.

 1. Poznajemy legendę o choince - wysłuchanie legendy na kanale You Tube

Cel: dz. rozwija kompetencje językowe, wzbogaca wiedzę, poszerza słownictwo,

poznaje zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe

 

Link:   #legendaochoince #zwyczajeitradycjebożonarodzeniowe #wigilia

Historia przemiany choinki w drzewko bożonarodzeniowe - legenda o choince

 Porozmawiaj z dzieckiem na temat wysłuchanej legendy - wyjaśnij ,że legenda to opowieść ,w której są fakty  historyczne ale też sporo nierealnych, nieprawdziwych treści.

Zachęć dziecko do ułożenia własnej choinki z klocków lub innych materiałów( pasków, wstążek, szalików itp.)

 

 1. Zabawa ruchowa ,,Jak pomogę rodzicom przygotować święta?"

Cel: dz. rozwija ogólną sprawność ruchową, szybko reaguje na zmianę sygnału

Rodzic klaszcze lub wystukuje rytm do marszu, biegu, podskoków.

Poproś dziecko, aby  przy każdej zmianie rytmu naśladowało ruchem lub gestem prace domowe np: wałkowanie ciasta, zamiatanie, ubieranie choinki itp.

 

Miłego dnia:)

Pozdrawiają wychowawcy grupy.

 


PRACA ZDALNA 

21.12.21r.  Grupa III

 Rozwijanie kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w języku ojczystym, umiejętność uczenia się, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna.

 1. Utrwalamy wiersz Cz. Janczarskiego ,,Wokół choinki"

Cel: dz. ćwiczy pamięć , rozwija słuch fonematyczny

Rodzice przeczytajcie dziecku wiersz, następnie powtórzcie go  razem z dzieckiem głosem umiarkowanym, potem głosem przyciszonym. Poproście aby dziecko podzieliło słowa na głoski: łańcuch: ł-a-ń-c-u-ch, serce: s-e-r-c-e,

orzech: o-rz-e-ch, mróz: m-r-ó-z,  złota:  z-ł-o-t-a, wór: w-ó-r

 

,,Wokół choineczki" Cz. Janczarski

 

Kolorowe świeczki,

Kolorowy łańcuch,

Wokół choineczki

Przedszkolacy tańczą.

 

Serduszko z piernika,

Pozłacany orzech.

Ciepło jest w przedszkolu,

chociaż mróz na dworze.

 

Za oknami wieczór,

Złota gwiazdka błyska.

Bawi się w przedszkolu

Dziś rodzinka bliska.

 

Dziadzio siwobrody

Wędruje po drodze.

Niesie wszystkim dzieciom

Podarunki w worze.

 

 1. Zabawa ruchowa ,,Fabryka prezentów"

Cel: dz. rozwija sprawność fizyczną, koordynację ruchową

Włącz dziecku dowolną muzykę, poproś aby poruszało się w rytmie muzyki.

Na hasło wywołanej zabawki -dziecko naśladuje ruchem sposób jej poruszania się.

Np. mówiąca lalka - dz. naśladuje mówiącą lalkę, rower- dz. naśladuje jadący rower, robot- dz. naśladuje robota, kotek- dz. naśladuje kotka. Po naśladowaniu zabawki, ponownie włączasz muzykę.

 

 1. Ćwiczenia grafomotoryczne- KP s. 32

Cel: dz. rozwija sprawność manualną, ćwiczy motorykę małą, umiejętność poprawnego trzymania kredki

Wydrukuj dziecku zadanie na karcie pracy, poproś aby rysowało obrazki po  śladzie( po kreskach). Zwróć dziecku uwagę ,aby rozpoczęło rysowanie od góry obrazka.

 

 

 

Miłego dnia:)

Pozdrawiają wychowawcy grupy:)
Zamierzenia wychowawczo-kształcące

na miesiąc Grudzień 2021 w grupie III .

 

Tematy kompleksowe:

1.Nadchodzi Zima.

2.Coraz zimniej.

 1. Świąteczne przygotowania.

4.Wesołych Świąt.

CELE OGÓLNE:

- poznanie troskliwości jako wartości, przypomnienie wiadomości o życiu, formach opieki i potrzebach zwierząt w związku ze zmianami w przyrodzie na zimę, budzenie zaufania i poczucia troski o bezpieczeństwo drugiej osoby.

- określanie cech jesiennej szarugi, doskonalenie analizy słuchowej wyrazów,   czytanie globalne wyrazu kot, tworzenie liczby mnogiej poprzez dodawanie głoski  na końcu wyrazu, np. wagony.

- rozwijanie zainteresowań na temat świata fauny.

- rozwijanie umiejętności mierzenia długości stopami, krokami, patykiem, sznurkiem oraz rozpoznawanie liczby 4, poznawanie pracy wolontariuszy, przybliżanie sytuacji i potrzeb zwierząt w związku z nadejściem zimy.

- rozwijanie słuchu muzycznego poprzez zaznaczeniem pierwszej miary taktu słowem „raz”, rozpoznawanie zmysłami różnego rodzaju ziaren, nasion, owoców, budzenie chęci pomagania zwierzętom w trudnym dla nich czasie.

- przypomnienie wiadomości o różnych częściach garderoby w zależności od pory roku, doskonalenie motoryki małej.

- poznawanie różnych materiałów, z których wykonuje się ubrania, określanie cech materiałów, rozumienie konieczności ciepłego ubierania się, budzenie poczucia troski o swoje zdrowie i innych.

- poznawanie liczby 5,

- poznawanie źródeł energii elektrycznej, rozumienie znaczenia oszczędzania energii.

- poznawanie elementów świątecznych dekoracji i sposobów ich wykonania

- przypomnienie wiedzy o różnych gatunkach drzew iglastych.

- poznawanie tradycji świątecznych poprzez zorganizowanie kącika tematycznego, rozwijanie słuchu muzycznego i wokalnego poprzez śpiewanie kolęd i pastorałek.

 

 

powrót do góry