Grupa III Pszczółki - Przedszkole nr 21

Przedszkole Nr 21 w Gdańsku "Bajnutkowo"

Rok szkolny 2021/ 2022

Kontakt z Wychowawcami:

Magister Grażyna Orzeszek g.orzeszek@p21.edu.gdansk.pl

Magister Barbara Szramowska b.szramowska@p21.edu.gdansk.pl

Zamierzenia wychowawczo-kształcące

na miesiąc Październik 2021 w grupie III .

 

Tematy kompleksowe:

1.Idzie Jesień przez świat.

2.Jesienna przyroda.

3.Koszyk Pani Jesieni.

4.Skarby Jesieni.

- dostrzeganie i nazywanie piękna przyrody w najbliższym otoczeniu, uwrażliwienie na piękno jako wartość subiektywną, indywidualną, rozwijanie wrażliwości estetycznej.

- poznawanie sposobów spędzania wolnego czasu, kształtowanie słuchu fonematycznego i spostrzegawczości słuchowej, budowanie pozytywnej więzi z najbliższymi, wdrażanie do współdziałania w zespole.

- poszerzanie wiedzy na temat gatunków drzew, doskonalenie umiejętności w przeliczaniu elementów zbiorów, rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, słuchowej, dostrzeganie zmian w przyrodzie, utrwalanie nazw pór roku.

- poznawanie piosenek o tematyce jesiennej, śpiewanie jej, rozwijanie poczucia rytmu.

- kolory jesieni- wykonywanie prac plastycznych, bezpieczne posługiwanie się nożyczkami, nabieranie umiejętności wycinania, rozwijanie aktywności plastycznej.

- poznawanie warunków życia wybranych gatunków zwierząt i przygotowań zwierząt do zimy

- poznanie wartości jaką jest pracowitość i jej znaczenia w życiu człowieka i zwierząt.

- poznawanie gatunków owoców, porównywanie ich wyglądu, miejsca pochodzenia, ciężaru, wielkości, kształtu itp. Kształtowanie umiejętności liczenia.

- zwrócenie uwagi na rolę, jaką odgrywają w życiu człowieka i zwierząt wybrane rośliny, doskonalenie umiejętności wyróżniania głoski w nagłosie wyrazów.

powrót do góry