Co nas czeka w marcu 2023?

 • 01.03.23r.-29.03.23r.,, Galeria młodego fotografa"- zachęcamy dzieci przy wsparciu
  Rodziców do fotografowania przyrody budzącej się do wiosny.
  Zdjęcie lub zdjęcia należy wywołać  i dostarczyć wychowawcom w grupie.
 • 01.03.23r. - 15.03.23r. Uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji ,,Góra Grosza"
 • 14.03.23r. Międzynarodowy Dzień Matematyki - organizujemy kąciki matematyczne
  w poszczególnych grupach, rozwijamy umiejętności matematyczne uczestnicząc      
  w zabawach matematycznych
 • 21.03.23r. Witamy pierwszy dzień wiosny - w tym dniu ubieramy się na zielono,
  komponujemy kanapki z wiosennych nowalijek, zakładamy
  ,,zielone kąciki " w salach przedszkolnych 
 • 22.03.23r. Wyjście do biblioteki osiedlowej - grupa III
 • 22.03.23r. Światowy Dzień Wody - uwrażliwiamy dzieci na dbanie o środowisko
  wodne między innymi: oszczędzanie wody, nie wrzucanie śmieci;
  przeprowadzamy eksperymenty i zabawy badawcze
 • 27.03.23r. Międzynarodowy Dzień Teatru - organizujemy kąciki teatralne
  w salach, wykonujemy kukiełki, sylwetki postaci do zabawy w teatr.
 • 30.03.23r.  ,,Galeria młodego fotografa " -  wystawa zdjęć wykonanych przez dzieci,
  dostrzegamy piękno wokół nas, doceniamy umiejętności dzieci

Zumba - warsztaty taneczne w przedszkolu, dofinansowanie ze środków RR

Spotkanie z muzyką - prowadząca Pani Elżbieta Geppert