sprawozdanie finansowe jednostki za 2019 rok zostało opublikowane w BIP GCUW, znajduje się również poniżej:

sprawozdanie finansowe P21