sprawozdanie finansowe jednostki za 2022 rok zostało opublikowane w BIP GCUW, znajduje się również poniżej:

https://download.cloudgdansk.pl/gdansk-pl/d/202305208953/p21.zip