Gdańsk, 28.03.2023
  

Drodzy Rodzice!

ZAPISY NA DYŻUR WAKACYJNY

Przedszkole Nr 21 w Gdańsku pełni dyżur wakacyjny
w terminie od 1 lipca do 31 lipca 2024 r.

Rodzice wychowanków z Przedszkola Nr 21 w Gdańsku zainteresowani dyżurem

proszeni są o wpisywanie swojego dziecka na listę,
która znajduje się u wychowawców Grupy IV.

13.05.2024r.-24.05.2024r.

W sytuacji wolnych miejsc Rodzice dzieci spoza naszej placówki mają możliwość zapisania dziecka na dyżur wakacyjny w Przedszkolu Nr 21 w Gdańsku

03.06.2024r.-14.06.2024r.

Z poważaniem,

Ewa Kołodziej

Dyrektor Przedszkola Nr 21 w Gdańsku