Dokumenty - Przedszkole nr 21

Przedszkole Nr 21 w Gdańsku "Bajnutkowo"

 KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA NR 21 BAJNUTKOWO.

Przedszkole jakości, w którym każdy ma szansę na sukces!

Przedszkole jakości, w którym każdy ma szansę na sukces!

 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA nastawiona jest na sukces dziecka osiągany na miarę jego indywidualnych możliwości. 

Główne kierunki rozwoju przedszkola zostały opracowane na podstawie wniosków
z przeprowadzonych analiz i ocen dotychczasowej działalności opiekuńczej, wychowawczej i kształcącej przedszkola, wymagań państwowych
z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań społeczności przedszkolnej oraz zasobów i możliwości osobowych
i materialnych przedszkola.

Koncepcja odnosi się do rozwoju
i doskonalenia jakości pracy przedszkola w zakresie czterech obszarów:

  1. Działalność edukacyjna przedszkola
  2. Wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci
  3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku
  4. Zarządzanie przedszkolem

JAKIE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄ PRZYJĘTĄ KONCEPCJĘ PRACY? 

  • Koncepcja funkcjonowania i rozwoju przedszkola opracowana przez dyrektora przedszkola
  • Roczne plany pracy opiekuńczo- wychowawczo -dydaktycznej- opracowywane przez radę pedagogiczną
  • Plany wydarzeń kulturalnych w przedszkolu na każdy miesiąc Co nas czeka
  • Plany miesięczne opracowywane przez wychowawców
  • Plany współpracy z rodzicami i środowiskiem

Realizacja

KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA
podlega ciągłej kontroli i modyfikacji

 dlatego tak ważne są Państwa opinie

Na podstawie prowadzonych rozmów, ankiet oraz opinii uzyskujemy informacje zwrotne, wysuwamy wnioski  i staramy się wdrażać działania,  które mają na celu doskonalenie jakości pracy przedszkola.

 

Zależy nam na kreowaniu odpowiedniego wizerunku, wzbudzaniu zaufania i poszukiwaniu zrozumienia. 

Doceniamy Państwa odwagę w wyrażaniu myśli i poglądów poprzez bezpośredni kontakt
z nauczycielem lub dyrektorem przedszkola,

wówczas łatwiej jest rozpoznać problem
i w porozumieniu próbować go rozwiązać. 

 

KIERUNKI  DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA

wychowanie przez sztukę (literatura, plastyka, teatr, muzyka)

wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci, zapobieganie i niwelowanie problemów pojawiających się w procesie wychowania
 i edukacji dziecka

ciągłe wzbogacanie oferty współpracy
z rodziną i środowiskiem dziecka

kreowanie tożsamości przedszkola

powrót do góry