ROZKŁAD DNIA W NASZYM PRZEDSZKOLU 

6.00-8.00  
Zabawy swobodne dzieci i obserwacja prowadzona przez nauczyciela. 
 
Rozmowy i kontakty indywidualne nauczyciela z dziećmi.
 
Praca indywidualna z dziećmi w tematycznych ośrodkach edukacyjnych.
 
Czynności gospodarczo-porządkowe w Sali.
 

8.00-10.00 
Pięć minut celowego ruchu dla zaspokojenia potrzeb motorycznych. 
 
Czynności związane z kulturą dnia codziennego.
 
ŚNIADANIE
 
Tworzenie okazji edukacyjnych: zajęcia dydaktyczne, projekty edukacyjne.
 
DRUGIE ŚNIADANIE
 

10.00-11.00 
Pobyt dziecka na powietrzu: zabawy, spacery, wycieczki, doświadczenia eksperymenty, uprawa roślin, prace porządkowe, ćwiczenia gimnastyczne, ścieżki dydaktyczne, tory przeszkód.
 
Procedury rozbierania i ubierania.
 
11.00-12.00
 
Czynności związane z kulturą dnia codziennego.
 
OBIAD
 
Czynności związane z kulturą dnia codziennego (pobyt w łazience i samodzielne mycie zębów).
 
12.00-14.00
 
GRUPA I i II
 
Odpoczynek. 
 
Dziecko ma zapewniony poobiedni odpoczynek formie snu.
 
12.00-13.00
 
GRUPA III i IV
 
Relaksacja.
 
Dziecko ma zapewniony odpoczynek w formie: słuchania muzyki, słuchania czytelnej przez nauczyciela lub gości bajek, pobytu w kącikach wytchnienia i marzeń, oglądania interesującej książki.
 
13.00/14.00-17.00
 
Zabawy i ćwiczenia prowadzone przez nauczyciela zgodnie z indywidualnym planem rozwoju dziecka.
 
Zajęcia ze specjalistami- korekta wad, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci. 
 
Czynności związane z kulturą dnia codziennego.
 
PODWIECZOREK
 
Pobyt w ogrodzie przedszkolnym- zabawy swobodne.
 
Zabawy w ośrodkach edukacyjnych według preferencji dzieci.
 
Czynności porządkowe w sali.