ROZKŁAD DNIA W NASZYM PRZEDSZKOLU 

6.00-8.00  
Zabawy swobodne dzieci (tematyczne, teatralne, konstrukcyjne itd.)
Rozmowy i kontakty indywidualne nauczyciela z dziećmi.
Praca indywidualna z dziećmi w tematycznych ośrodkach edukacyjnych.
Czynności gospodarczo-porządkowe w sali.

8.00-10.00 
Ruch- zaspokojenie potrzeb motorycznych.
Czynności związane z kulturą dnia codziennego – higiena i samoobsługa.
ŚNIADANIE

Zajęcia edukacyjne, projekty edukacyjne wyzwalające aktywność i kreatywność u dzieci, rozwijanie kompetencji kluczowych.

10.00-11.00 
Pobyt dziecka na powietrzu: zabawy, spacery, wycieczki, doświadczenia eksperymenty, uprawa roślin, prace porządkowe, ćwiczenia gimnastyczne, ścieżki dydaktyczne, zabawy tropiące itd. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
11.00-12.00 
Czynności związane z kulturą dnia codziennego – higiena i samoobsługa.
OBIAD
Czynności związane z kulturą dnia codziennego (kultura spożywania posiłków, czynności higieniczne i samodzielne mycie zębów).
12.00-14.00
 
GRUPA I i II
Odpoczynek.
Dziecko ma zapewniony poobiedni odpoczynek formie snu.
12.00-13.00
 
GRUPA III i IV
Relaksacja.
Dziecko ma zapewniony odpoczynek w formie: słuchania muzyki, słuchania wybranej przez dziecko książki, pobytu w kącikach wytchnienia i marzeń, oglądania interesującej książki itd.
13.00/14.00-17.00
 
Zabawy i ćwiczenia prowadzone przez nauczyciela zgodnie z indywidualnym planem rozwoju dziecka.
Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci.
Czynności związane z kulturą dnia codziennego – higiena i samoobsługa.
PODWIECZOREK
Pobyt w ogrodzie przedszkolnym- zabawy swobodne. Przestrzeganie regulaminu placu zabaw.
Zabawy w ośrodkach edukacyjnych według preferencji dzieci.
Czynności porządkowe w sali.