ROZKŁAD DNIA W NASZYM PRZEDSZKOLU 

6.00-8.00  
Schodzenie się dzieci do godziny 8.00.
Zabawy swobodne dzieci – tematyczne, teatralne, konstrukcyjne i inne.
Praca indywidualna z dziećmi w tematycznych ośrodkach edukacyjnych.
Zabawy ruchowo- muzyczne. Zaspokajanie potrzeb motorycznych dzieci.
Czynności higieniczno-samoobsługowe przed i po śniadaniu.
8.00-10.00 
ŚNIADANIE – W środy Szwedzki Stół
Zajęcia, projekty edukacyjne wyzwalające kreatywność u dzieci; rozwijanie kompetencji kluczowych.
Tworzenie okazji edukacyjnych: zajęcia dydaktyczne, projekty edukacyjne. 
DRUGIE ŚNIADANIE 
10.00-11.30
Bezpieczny pobyt na powietrzu; realizacja projektu Outdoorowego; zabawy badawcze, uprawa roślin prace porządkowe, ćwiczenia gimnastyczne, tory przeszkód, ścieżki dydaktyczne, spacer, wycieczki, zabawy matematyczne i artystyczne.
11.30-12.00 
Czynności higieniczno- samoobsługowe po przyjściu do przedszkola.
OBIAD 
12.00-14.00 
GRUPA I i II 
Odpoczynek poobiedni na leżaku.
12.00-13.00 
GRUPA III i IV 
Zabawy relaksacyjne, słuchanie muzyki, literatury czytanej przez nauczyciela; zabawy i gry edukacyjne.
13.00/14.00-17.00 
Czynności higieniczno- samoobsługowe przed i po podwieczorku
PODWIECZOREK (Zupa)
Zabawy i ćwiczenia zgodne z indywidualnym planem rozwoju dziecka. Zajęcia ze specjalistami.
Kółka zainteresowań.
Pobyt w ogrodzie przedszkolnym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa; zabawy.
Zabawy w ośrodkach edukacyjnych według indywidualnych potrzeb dzieci.
 

pliki do pobrania