Rok szkolny 2023/ 2024
Wychowawcy:

GRUPA I
MGR PANI DYREKTOR EWA KOŁODZIEJ
sekretariat@p21.edu.gdansk.pl
MGR PANI MAGDALENA CICHORZ


KONSULATACJE PONIEDZIAŁEK GODZINA 12:30 - PROSIMY O WCZEŚNIEJSZĄ INFORMACJĘ O CHĘCI UDZIAŁU.
INNY TERMIN PROSIMY USTALAĆ INDYWIDUALNIE.