Na podstawie art. 37.7 RODO

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest Adam Korzuch, mail: korzuch@infoic.pl