Grupa II Delfinki - Przedszkole nr 21

Przedszkole Nr 21 w Gdańsku "Bajnutkowo"

Rok szkolny 2021/2022

kontakt z Wychowawcami:

Magister Agnieszka Dorosińska  a.dorosinska@p21.edu.gdansk.pl

Magister Elżbieta Trawa  e.trawa@p21.edu.gdansk.pl

 

 

Zamierzenia październik 2021

1. Tydzień- Jesień w sadzie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

- rozwijanie mowy

- rozwijanie sprawności manualnej

- kształtowanie poczucia rytmu

-rozwijanie umiejętności liczenia

-rozwijanie sprawności fizycznej

2.Tydzień- Jesień w ogrodzie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

- rozwijanie mowy

- rozwijanie sprawności manualnej

- kształtowanie poczucia rytmu

- porównywanie długości

-rozwijanie sprawności fizycznej

 

3. Tydzień- O sobie samym

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

-rozwijanie orientacji przestrzennej

-rozwijanie sprawności fizycznej

-umuzykalnianie dzieci

-rozwijanie sprawności manualnej

-rozwijanie mowy

 

4. Tydzień- Moje zmysły 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

- rozwijanie mowy

- rozwijanie zmysłu dotyku

- umuzykalnianie dzieci

- utrwalanie nazw kolorów

- rozwijanie sprawności fizycznej

powrót do góry