Dyrektorem Przedszkola Nr 21 w Gdańsku jest mgr Ewa Kołodziej

Przedszkole nr 21 w Gdańsku
ul. Mozarta 33
80-171 Gdańsk

Telefon: 58-302-28-71
Faks: 58-302-28-71

mail: sekretariat@p21.edu.gdansk.pl
Adres strony: http://p21.edu.gdansk.pl/pl
ePUAP: /Przedszkole21GDA/SkrytkaESP

NIP 583- 24- 58- 686

REGON 190574156