Regulamin Rady Pedagogicznej znajduje się na dole strony w pliku: