W czasie trwania epidemii Pomorski Kurator Oświaty wskazuje listę dyżurujących poradnii psychologiczno - pedagogicznych https://kuratorium.gda.pl/poradnie1/wyswietl_zgloszenia.php

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 5 pod którą podlegamy w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną zawiesza stacjonarną działalność  do odwołania.
Można kontaktować się telefonicznie:
(058) 348 72 82 / kom. 663 396 663
lub drogą mailową: sekretariat@ppp5.edu.gdansk.pl