Informujemy, że Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 września 2021 r w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych

przez Gminę Miasta Gdańska przypisano poszczególne ulice miasta do rejonu każdej z sześciu poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska.

Gdańszczanie zamieszkali na danej ulicy oraz jednostki mające siedzibę na wskazanych ulicach podlegają opiece poradni, do której dana ulica została przypisana (poszczególne załączniki zarządzenia dodajemy w niniejszej informacji).