Drodzy Rodzice!

Serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną oraz z wychowawcami grup w ważnych dla Państwa sprawach. Organizujemy dyżury telefoniczne w każdy wtorek i czwartek w godzinach 12.00-13.30 oraz w środę 15.00-16.00 /tel. 58 3022871/.

Można także umawiać się drogą mailową na konsultacje indywidualne z wychowawcami grup i dyrektorem Przedszkola. Zgłoszenia proszę wysyłać na adres: sekretariat@p21.edu.gdansk.pl

Spotkania indywidualne będą odbywać się w ogrodzie na miarę możliwości pogodowych, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Z wyrazami szacunku,

Ewa Kołodziej

Dyrektor Przedszkola Nr 21 w Gdańsku

WYKAZ E-MAILI DO WYCHOWAWCÓW GRUP

GRUPA I

Mgr Agnieszka Kruk a.kruk@p21.edu.gdansk.pl

GRUPA II

Mgr Urszula Kurdyk u.kurdyk@p21.edu.gdansk.pl

Mgr Małgorzata Ziółkowska m.ziolkowska@p21.edu.gdansk.pl

GRUPA III

Mgr Agnieszka Dorosińska  a.dorosinska@p21.edu.gdansk.pl

Magister Elżbieta Trawa  e.trawa@p21.edu.gdansk.pl

GRUPA IV

Mgr Grażyna Orzeszek g.orzeszek@p21.edu.gdansk.pl

Mgr Barbara Szramowska b.szramowska@p21.edu.gdansk.pl

Możliwy kontakt poprzez
ePUAP: /Przedszkole21GDA/SkrytkaESP