W roku szkolnym 2021/2022, w grupie IV realizowany jest program Bugs Team wydawnictwa Macmillan.

ROZKŁAD MATERIAŁU

 

 

TEMAT LEKCJI

 

 

 

SŁOWNICTWO I STRUKTURY JĘZYKOWE

 

UMIĘJĘTNOŚCI

WG PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

Rozdział wstępny: Hello!

Lekcja 1

Witamy się i przedstawiamy. Rozpoznajemy i nazywamy bohaterów kursu. Liczymy do trzech.

Język czynny:

Hello! / Goodbye!

liczebniki 1-3

I’m (Colin, Lucy, Bella).

 

 

Język bierny:

What’s your name?

Listen.

Point.

Show me (Lucy).

Act out the story.

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym:

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych i teatralnych.

Rozumienie ogólnego sensu krótkich historyjek, wspieranych obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe:

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

IV 5) Odpowiadanie na pytania, objaśnianie kolejności zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

III 5) Respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie w zabawie.

III 3) Podawanie swojego imienia.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

Lekcja 2

Rozpoznajemy i nazywamy kolory. Śpiewamy piosenkę.

Język czynny:

Hello! / Goodbye!

I’m (red).

green, red, yellow

 

Język bierny:

What’s your name?

Who’s this?

What colour is it?

Colour.

Listen.

Point.

Repeat.

Sing.

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym:

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych.

Używanie wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe:

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

III 5) Respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie w zabawie.

III 3) Podawanie swojego imienia.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 1: Hide and seek

Lekcja 3

Rozpoznajemy i nazywamy zwierzątka.

Język czynny:

Hello! / Goodbye!

I’m (Lucy).

ant, bee, butterfly, caterpillar, ladybird, snail

 

Język bierny:

What’s your name?

What’s this?

Listen.

Leap.

Say.

Stick.

Let’s play.

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym:

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych.

Używanie wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe:

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

III 5) Respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie w zabawie.

III 3) Podawanie swojego imienia.

IV 7) Śpiewanie piosenek

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

 

Lekcja 4

Rozpoznajemy i nazywamy zwierzątka. Pytamy, gdzie znajdują się zwierzątka i udzielamy odpowiedzi. Śpiewamy piosenkę.

Język czynny:

Hello! / Goodbye!

ant, bee, butterfly, caterpillar, ladybird, snail

Where’s the (snail)?

Here!

 

Język bierny:

What’s your name?

What’s this?

Listen.

Leap.

Say.

Stick.

Let’s play.

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym:

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych.

Używanie wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe:

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

III 5) Respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie w zabawie.

III 3) Podawanie swojego imienia.

IV 7) Śpiewanie piosenek

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

 

Lekcja 5

Słuchamy historyjki. Pytamy o to, gdzie znajdują się postaci i udzielamy odpowiedzi.

Język czynny:

Hello! /  Goodbye!

ant, bee, butterfly, caterpillar, ladybird, snail

Here!

 

Język bierny:

Where’s (Collin)?

I don’t know.

Colour.

Find.

Listen.

Match.

Point.

Say.

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym:

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych i teatralnych.

Rozumienie ogólnego sensu krótkich historyjek, wspieranych obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe:

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

IV 5) Odpowiadanie na pytania, objaśnianie kolejności zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

 

Lekcja 6

Rozpoznajemy i nazywamy zwierzątka oraz kolory, mówimy rymowankę i liczymy w zakresie 1-6.

Język czynny:

Hello! / Goodbye!

liczebniki 1-6

ants, bees, butterflies, caterpillar, ladybirds, snails

black, green, red, yellow

Can you see?

Where’s Collin?

Here!

 

Język bierny:

What can you see?

I don’t know.

Colour.

Count.

Draw.

Listen.

Point.

Say.

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym:

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe:

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

IV 5) Odpowiadanie na pytania.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

IV 7) Śpiewanie piosenek i rymowanek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

Lekcja 7

Powtarzamy materiał z rozdziału 1.

Język czynny:

Hello! /  Goodbye!

liczebniki 1-6

ants, bees, butterflies, caterpillar, ladybirds, snails

black, green, red, yellow

Where’s Collin?

Here!

Show me the (caterpillar).

 

Język bierny:

What (numbers / bugs) can you see?

Act out.

Listen.

Make.

Match.

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym:

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych i teatralnych.

Rozumienie ogólnego sensu krótkich historyjek, wspieranych obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe:

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

IV 5) Odpowiadanie na pytania.

IV 15) Liczenie obiektów.

IV 11) Wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

Lekcja 8

Powtarzamy materiał z rozdziału Hello i rozdziału 1.

Język czynny:

Hello! /  Goodbye!

liczebniki 1-6

ants, bees, butterflies, caterpillar, ladybirds, snails

black, green, red, yellow

 

Język bierny:

What (bugs/numbers / colours) can you see?

Draw.

Find.

Listen.

Point.

Say.

Stick.

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym:

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe:

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

IV 5) Odpowiadanie na pytania.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

Project 1: Cross the street!

Lekcja 9

Poznajemy zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.

Język czynny:

Hello! /  Goodbye!

liczebniki 1-5

red/green light

stop, walk

look left/right

zebra crossing

Cross the street here.

 

Język bierny:

On the street.

Colour.

Draw.

Let’s make/ play!

Listen.

Match.

Point.

Say.

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym:

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych.

Używanie wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe:

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

IV 9) Nazywanie symboli i znaków znajdujących się w otoczeniu, wyjaśnianie ich znaczenia.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

III 5) Respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie w zabawie.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

 

Rozdział 2: Colours of the rainbow

Lekcja 10

Rozpoznajemy i nazywamy kolory.

Język czynny:

Hello! / Goodbye!

black, blue, brown, green, orange, pink, purple, red, yellow, white

 

Język bierny:

What colour is it?

What’s this?

Listen.

Leap.

Say.

Stick.

Let’s play.

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym:

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych.

Używanie wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe:

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

III 5) Respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie w zabawie.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

 

Lekcja 11

Rozpoznajemy i nazywamy kolory. Pytamy o kolory zwierzątek i udzielamy odpowiedzi. Śpiewamy piosenkę.

Język czynny:

Hello! / Goodbye!

black, blue, brown, green, orange, pink, purple, red, yellow, white

ant, bee, butterfly, caterpillar, ladybird, snail

What colour is the (ant)?

 

Język bierny:

What bugs/ colour can you see?

Listen.

Colour.

Match.

Point.

Say.

Sing.

Stick.

Let’s play.

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym:

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych.

Używanie wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe:

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

III 5) Respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie w zabawie.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

Lekcja 12

Słuchamy historyjki, pytamy o ulubiony kolor i udzielamy odpowiedzi. Wymieniamy kolory tęczy we właściwej kolejności.

Język czynny:

Hello! / Goodbye!

black, (dark) blue, brown, green, orange, pink, purple, red, yellow, white

What colour is the (ant)?

What’s your favourite colour?

rainbow

 

Język bierny:

What colours can you see?

What happens in the story?

What’s this?

Listen.

Colour.

Match.

Point.

Say.

Let’s paint.

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym:

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych. Rozumienie ogólnego sensu krótkich historyjek, wspieranych obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe:

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

Posługiwanie się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych – tęcza.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

IV 5) Odpowiadanie na pytania, objaśnianie kolejności zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

 

Lekcja 13

Rozpoznajemy i nazywamy liczby 7-10 oraz kolory. Mówimy rymowankę i liczymy w zakresie 1-10.

Język czynny:

Hello! / Goodbye!

liczebniki 1-10

black, (dark) blue, brown, green, orange, pink, purple, red, yellow, white

What’s your favourite colour?

 

Język bierny:

What numbers can you see?

What colour is number (seven)?

Colour.

Find.

Listen.

Point.

Say.

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym:

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe:

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

IV 15) Rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby 7-10.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

IV 5) Odpowiadanie na pytania.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

IV 7) Śpiewanie piosenek i rymowanek.

I 5) w zabawach ruchowych.

 

Lekcja 14

Powtarzamy materiał z rozdziału 2.

Język czynny:

Hello! /  Goodbye!

liczebniki 1-10

black, (dark) blue, brown, green, orange, pink, purple, red, yellow, white

What’s your favourite colour? – It’s …

 

Język bierny:

What colour is number … (one)?

Act out.

Colour.

Guess.

Listen.

Make.

Show me.

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym:

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych i teatralnych.

Rozumienie ogólnego sensu krótkich historyjek, wspieranych obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe:

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

IV 15) Rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby 1-10.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

IV 5) Odpowiadanie na pytania.

IV 11) Wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

Lekcja 15

Powtarzamy materiał z rozdziałów Hello oraz 1.-2.

Język czynny:

Hello! /  Goodbye!

liczebniki 1-10

zwierzątka – bohaterowie kursu

nazwy kolorów

My favourite colour is …

 

Język bierny:

What (bugs/numbers / colours) can you see?

What colour is it?

Draw.

Find.

Listen.

Point.

Say.

Stick.

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym:

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe:

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

IV 15) Rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby 1-10.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

IV 5) Odpowiadanie na pytania.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.


Project 2: Make a rainbow!

Lekcja 16

Mieszamy barwy i rozpoznajemy powstałe kolory.

Język czynny:

Hello! /  Goodbye!

black, (dark) blue, brown, green, orange, pink, purple, red, yellow, white

(…) and (…) make (…) a rainbow.

 

Język bierny:

What (bugs/ colours) can you see?

Colour.

Draw.

Let’s make/ do …

Listen.

Make.

Point.

Say.

Sing.

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym:

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych.

Używanie wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe:

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

IV 18) Posługiwanie się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych – tęcza.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

III 5) Respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie w zabawie.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

 


Rozdział 3: Monster party

Lekcja 17

Rozpoznajemy i nazywamy części ciała.

Język czynny:

Hello! /  Goodbye!

eyes, fingers, head, nose, mouth, toes

liczebniki 1- 10

 

Język bierny:

What’s this?

Jump /Turn around / Stand up! Count.

Listen.

Look.

Leap.

Say.

Stick.

Let’s play.

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym:

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych.

Używanie wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe:

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

III 5) Respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie w zabawie.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

 

Lekcja 18

Rozpoznajemy i nazywamy części ciała. Mówimy, ile się ma części ciała. Śpiewamy piosenkę.

Język czynny:

Hello! /  Goodbye!

eyes, fingers, head, nose, mouth, toes

I’ve got … (one head).

liczebniki 1- 10

 

Język bierny:

What body parts can you see?

How many?

Circle.

Colour.

Draw.

Listen.

Look.

Point.

Say.

Sing.

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym:

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych.

Używanie wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe:

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

III 5) Respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie w zabawie.

IV 15) Rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby 1-10.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

 

Lekcja 19

Słuchamy historyjki. Mówimy, ile się ma części ciała. Liczymy części ciała.

Język czynny:

Hello! /  Goodbye!

liczebniki 1- 10

eyes, fingers, head, nose, mouth, toes, hands, feet

I’ve got …

 

Język bierny:

What costumes can you see?

What happens in the story?

What’s this?

Clap your hands.

Stamp your feet.

Touch your nose.

Colour.

Count.

Draw.

Listen.

Look.

Point.

Say.

Let’s …

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym:

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych. Rozumienie ogólnego sensu krótkich historyjek, wspieranych obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe:

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

IV 5) Odpowiadanie na pytania, objaśnianie kolejności zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

IV 15) Rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby 1-10.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

Lekcja 20

Rozpoznajemy i nazywamy części ciała. Reagujemy na polecenia. Recytujemy rymowanki.

Język czynny:

Hello! / Goodbye!

liczebniki 1-10

eyes, fingers, head, nose, mouth, toes, hands, feet

I’ve got …

Clap your hands.

Stamp your feet.

Touch your nose.

 

Język bierny:

Draw.

Listen.

Look.

Match.

Number.

Point.

Say (the chant/ body parts).

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym:

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe:

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

IV 15) Rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby 1-10.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

IV 5) Odpowiadanie na pytania.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

IV 7) Śpiewanie piosenek i rymowanek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

Lekcja 21

Powtarzamy materiał z rozdziału 3.

Język czynny:

Hello! /  Goodbye!

liczebniki 1-10

eyes, fingers, head, nose, mouth, toes, hands, feet

I’ve got …

Clap your hands.

Stamp your feet.

Touch your nose.

 

Język bierny:

What colour is number … (one)?

What’s this?

Act out.

Draw.

Find.

Guess.

Listen.

Look.

Make ...

Say.

Show me …

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym:

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych i teatralnych.

Rozumienie ogólnego sensu krótkich historyjek, wspieranych obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe:

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

IV 15) Rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby 1-10.

IV 12) Odtwarzanie układów przedmiotów.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

IV 5) Odpowiadanie na pytania.

IV 11) Wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

Lekcja 22

Powtarzamy materiał z rozdziałów Hello oraz 1.-3.

Język czynny:

Hello! /  Goodbye!

liczebniki 1-10

zwierzątka – bohaterowie kursu

nazwy kolorów

nazwy części ciała

 

Język bierny:

What (bugs / numbers / colours / body parts) can you see?

What colour is it?

Draw.

Guess.

Listen.

Look.

Mime.

Say.

Sing.

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym:

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe:

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

IV 15) Rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby 1-10.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

IV 5) Odpowiadanie na pytania.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.


Project 3: Wash your hands!

Lekcja 23

Mówimy o nawykach higienicznych.

Język czynny:

Hello! / Goodbye!

This is the way I wash my … (hands).

eyes, fingers, head, nose, mouth, toes, face, feet

dirty / clean hands

 

Język bierny:

What body parts can you see?

Are they clean or dirty?

What’s this?

Draw.

Listen.

Look.

Match.

Mime.

Point.

Say.

Sing.

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym:

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych.

Używanie wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe:

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

I 1) Samodzielne wykonywanie podstawowych czynności higienicznych.

IV 12) Odtwarzanie układów przedmiotów.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

III 5) Respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie w zabawie.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 


Rozdział 4: 1, 2, 3 play with me!

Lekcja 24

Rozpoznajemy i nazywamy zabawki.

Język czynny:

Hello! /  Goodbye!

ball, board game, doll, teddy bear, train, skipping rope

nazwy kolorów

 

Język bierny:

What’s this?

What colour is it?

Listen.

Look.

Leap.

Say.

Stick.

Let’s play.

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym:

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych.

Używanie wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe:

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

III 5) Respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie w zabawie.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

 

Lekcja 25

Rozpoznajemy i nazywamy zabawki, mówimy o swoich zabawkach. Bierzemy udział w zabawie, śpiewamy piosenkę.

Język czynny:

Hello! / Goodbye!

ball, board game, doll, teddy bear, train, skipping rope

I’ve got … (a ball).

nazwy kolorów

liczebniki 1- 10

 

Język bierny:

What toys can you see?

How many children can you see?

What colour is …?

Let’s play.

Colour.

Draw.

Listen.

Look.

Point.

Say.

Sing.

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym:

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych.

Używanie wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe:

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

III 5) Respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie w zabawie.

IV 15) Rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby 1-10.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

Lekcja 26

Słuchamy historyjki, opisujemy kolory posiadanych zabawek.

Język czynny:

Hello! / Goodbye!

ball, board game, doll, teddy bear, train, skipping rope

I’ve got a … (red) (ball).

nazwy kolorów

 

Język bierny:

Who is in the story?

What happens in the story?

What’s this?

What colour is it/ the …?

Let’s play.

Colour.

Draw.

Listen.

Look.

Match.

Point.

Say.

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym:

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych. Rozumienie ogólnego sensu krótkich historyjek, wspieranych obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe:

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

IV 5) Odpowiadanie na pytania, objaśnianie kolejności zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

IV 15) Rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby 1-10.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

Lekcja 27

Rozpoznajemy i nazywamy zabawki oraz kolory. Recytujemy rymowankę.

Język czynny:

Hello! /  Goodbye!

ball, board game, doll, teddy bear, train, skipping rope

beads, blocks

I’ve got a … (red) (doll).

Let’s play together!

nazwy kolorów

 

Język bierny:

What toys can you see?

What colour is/ are …?

We’ve got …

Which toy is missing?

Colour.

Draw.

Listen.

Look.

Point.

Say the chant.

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym:

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe:

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

IV 15) Rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby 1-10.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

IV 5) Odpowiadanie na pytania.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

IV 7) Śpiewanie piosenek i rymowanek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

Lekcja 28

Powtarzamy materiał z rozdziału 4.

Język czynny:

Hello! /  Goodbye!

ball, board game, doll, teddy bear, train, skipping rope

beads, blocks

I’ve got a … (red) (doll).

Let’s play together!

nazwy kolorów

 

Język bierny:

Which toy is missing?

What’s my favourite toy?

Act out.

Draw.

Guess.

Let’s make …

Listen.

Look.

Say.

Show me.

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym:

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych i teatralnych.

Rozumienie ogólnego sensu krótkich historyjek, wspieranych obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe:

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

IV 15) Rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby 1-10.

Tworzenie układów przedmiotów.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

IV 5) Odpowiadanie na pytania.

IV 11) Wyrażanie ekspresji twórczej podczas zabawy.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

 

Lekcja 29

Powtarzamy materiał z rozdziałów Hello oraz 1.-4.

Język czynny:

Hello! / Goodbye!

liczebniki 1-10

zwierzątka – bohaterowie kursu

nazwy kolorów

nazwy części ciała

nazwy zabawek

 

Język bierny:

What (bugs/numbers / colours/ body parts/ toys) can you see?

What colour is it?

Draw.

Find.

Listen.

Look.

Point.

Say.

Stick.

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym:

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe:

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

IV 15) Rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby 1-10.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

IV 5) Odpowiadanie na pytania.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

Project 4: Let’s play together!

Lekcja 30

Przestrzegamy reguł we wspólnej zabawie.

Język czynny:

Hello! /  Goodbye!

I’ve got a (train).

Let’s play together!

It’s (not) fair.

nazwy zabawek

nazwy kolorów

 

Język bierny:

What toys can you see?

What colour is it?

Is this fair?

Circle.

Draw.

Find.

Listen.

Match.

Point.

Say.

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym:

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych.

Używanie wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe:

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

III 7) Respektowanie praw i obowiązków swoich oraz innych osób.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

III 5) Respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie w zabawie.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 


Rozdział 5: Pet race

Lekcja 31

Rozpoznajemy i nazywamy zwierzęta domowe.

Język czynny:

Hello! /  Goodbye!

cat, dog, fish, mouse, parrot, rabbit

nazwy zabawek

nazwy kolorów

 

Język bierny:

What’s this?

What colour is the … (dog)?

Listen.

Look.

Leap.

Say.

Sing.

Stick.

Let’s play.

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym:

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych.

Używanie wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe:

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

III 5) Respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie w zabawie.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

 

Lekcja 32

Rozpoznajemy i nazywamy zwierzęta domowe, opisujemy kolory zwierząt domowych. Mówimy, jakie zwierzęta posiadamy. Śpiewamy piosenkę.

Język czynny:

Hello! /  Goodbye!

cat, dog, fish, mouse, parrot, rabbit

The (cat) is (black).

I’ve got a (cat).

Nazwy kolorów

 

Język bierny:

What pets/ colours can you see?

Colour.

Draw.

Find.

Listen.

Look.

Match.

Point.

Say.

Sing.

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym:

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych.

Używanie wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe:

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

III 5) Respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie w zabawie.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

Lekcja 33

Słuchamy historyjki, opisujemy umiejętności.

Język czynny:

Hello! /  Goodbye!

cat, dog, fish, mouse, parrot, rabbit

I can (run) (very fast).

I’m a (cat).

liczebniki 1-4

 

Język bierny:

What pets are in the story?

What happens in the story?

What pets can you see?

What pet is it?

run, swim, fly, jump

Draw.

Listen.

Look.

Match.

Number.

Point.

Say.

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym:

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych. Rozumienie ogólnego sensu krótkich historyjek, wspieranych obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe:

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

IV 5) Odpowiadanie na pytania, objaśnianie kolejności zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

IV 15) Rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby 1-4.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

Lekcja 34

Rozpoznajemy i nazywamy zwierzęta opisujemy czynności wykonywane przez zwierzęta. Recytujemy rymowankę.

Język czynny:

Hello! /  Goodbye!

cat, dog, fish, mouse, parrot, rabbit

I can (run) but I can’t (fly).

A (mouse) can/ can’t (fly).

liczebniki 1-4

nazwy kolorów

 

Język bierny:

What numbers/ colours/ animals can you see?

What pet is it?

Number one is a …

A mouse can … Yes or no?

Draw.

Listen.

Look.

Match.

Point.

Say (the chant).

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym:

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe:

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

IV 15) Rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby 1-4.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

IV 5) Odpowiadanie na pytania.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

IV 7) Śpiewanie piosenek i rymowanek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

Lekcja 35

Powtarzamy materiał z rozdziału 5.

Język czynny:

Hello! /  Goodbye!

ball, board game, doll, teddy bear, train, skipping rope

beads, blocks

I’ve got a … (red) (doll).

Let’s play together!

nazwy kolorów

 

Język bierny:

A mouse can/ can’t … Yes or no?

Act out.

Draw.

Guess.

Let’s make ...

Listen.

Look.

Make.

Say.

Show me.

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym:

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych i teatralnych.

Rozumienie ogólnego sensu krótkich historyjek, wspieranych obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe:

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

IV 5) Odpowiadanie na pytania.

IV 11) Wyrażanie ekspresji twórczej podczas zabawy.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

Lekcja 36

Powtarzamy materiał z rozdziałów Hello oraz 1.-5.

Język czynny:

Hello! /  Goodbye!

liczebniki 1-10

zwierzątka – bohaterowie kursu

nazwy kolorów

nazwy części ciała

nazwy zabawek

nazwy zwierząt domowych

 

Język bierny:

What (bugs/numbers / colours/ body parts/ toys/ pets) can you see?

What colour is it?

Draw.

Find.

Listen.

Look.

Point.

Say.

Stick.

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym:

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe:

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

IV 15) Rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby 1-10.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

IV 5) Odpowiadanie na pytania.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.


 

Project 5: Learn about animal homes!

Lekcja 37

Rozpoznajemy miejsca zamieszkania zwierząt.

Język czynny:

Hello! /   Goodbye!

cat, cow, dog, duck, monkey, mouse, sheep, snake, tiger

farm, house, jungle

A (cow) lives (on a farm).

 

Język bierny:

on a farm

in the house

in the jungle

Draw.

Listen.

Look.

Match.

Point.

Say.

Sing.

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym:

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych.

Używanie wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe:

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

IV 18) Posługiwanie się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych – życia zwierząt w środowisku przyrodniczym.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych

 


Rozdział 6: I want to be an artist!

Lekcja 38

Rozpoznajemy i nazywamy zawody.

Język czynny:

Hello! /  Goodbye!

cook, doctor, firefighter, police officer, singer, teacher

nazwy zwierząt domowych

 

Język bierny:

Who’s this?

Guess.

Listen.

Look.

Leap.

Say.

Stick.

Let’s play.

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych.

Używanie wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

IV 20) Wyjaśnianie, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

III 5) Respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie w zabawie.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

 

Lekcja 39

Rozpoznajemy i nazywamy zawody.

Mówimy, kim chcemy zostać w przyszłości. Śpiewamy piosenkę.

Język czynny:

Hello! /  Goodbye!

cook, doctor, firefighter, police officer, singer, teacher

I want to be a … (teacher) when I grow up.

 

Język bierny:

Close / Open your eyes.

What is missing?

Colour.

Draw.

Listen.

Look.

Match.

Point.

Say.

Sing.

 

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych.

Używanie wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

IV 20) Wyjaśnianie, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

Lekcja 40

Słuchamy historyjki.

Mówimy, kim chcemy zostać w przyszłości.

Pytamy inne dzieci, kim chcą być w przyszłości.

Język czynny:

Hello! /  Goodbye!

cook, doctor, firefighter, police officer, singer, teacher, artist

I want to be a … (a doctor).

 

Język bierny:

Who is in the story?

What happens in the story?

What do you want to be?

What about you?

Colour.

Draw.

Listen.

Look.

Point.

Say.

 

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych. Rozumienie ogólnego sensu krótkich historyjek, wspieranych obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

IV 20) Wyjaśnianie, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

IV 5) Odpowiadanie na pytania, objaśnianie kolejności zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

Lekcja 41

Rozpoznajemy i nazywamy zawody. Opisujemy zawody, jakie wykonują nasi rodzice.

Recytujemy rymowankę.

Język czynny:

Hello! /  Goodbye!

cook, doctor, firefighter, police officer, singer, teacher, artist, farmer

My mummy/ daddy is … (a doctor).

 

Język bierny:

What jobs can you see?

Draw.

Listen.

Look.

Point.

Say (the chant).

 

 

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

IV 20) Wyjaśnianie, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód.

IV 20) Wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

IV 7) Śpiewanie piosenek i rymowanek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

 

Lekcja 42

Powtarzamy materiał z rozdziału 6.

Język czynny:

Hello! /  Goodbye!

cook, doctor, firefighter, police officer, singer, teacher

artist, farmer

What do you want to be?

I want to be … (a doctor).

 

Język bierny:

Who’s this?

What job is it?

Act out.

Guess.

Let’s make ...

Listen.

Look.

Make.

Match.

Say.

Show me …

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych i teatralnych.

Rozumienie ogólnego sensu krótkich historyjek, wspieranych obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

IV 20) Wyjaśnianie, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

IV 5) Odpowiadanie na pytania.

IV 11) Wyrażanie ekspresji twórczej podczas zabawy.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

 

Lekcja 43

Powtarzamy materiał z rozdziału Hello oraz rozdziału 1.-6.

Język czynny:

Hello! /  Goodbye!

Liczebniki 1-10

zwierzątka – bohaterowie kursu

nazwy kolorów

nazwy części ciała

nazwy zabawek

nazwy zwierząt

nazwy zawodów

 

Język bierny:

What (bugs/numbers / colours/ body parts/ toys/ pets/ jobs) can you see?

What colour is it?

Draw.

Find.

Listen.

Look.

Point.

Say.

Stick.

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

IV 20) Wyjaśnianie, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód.

IV 15) Rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby 1-10.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

IV 5) Odpowiadanie na pytania.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.


Project 6: Call for help!

Lekcja 44

Mówimy o tym, jak zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc.

Język czynny:

Hello! /  Goodbye!

nazwy zawodów

fire brigade, police

I’m … (a doctor).

Call the … (ambulance).

Call (999).

 

Język bierny:

What jobs can you see?

Listen.

Look.

Match.

Number.

Say.

Write.

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych.

Używanie wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.


Rozdział 7: Delicious food

Lekcja 45

Rozpoznajemy i nazywamy produkty spożywcze.

Język czynny:

Hello! /  Goodbye!

apple, chocolate, ice cream, jam, orange, strawberry

nazwy kolorów

 

Język bierny:

What colour is the (apple)?

What’s this?

Listen.

Leap.

Say.

Stick.

Let’s play.

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych.

Używanie wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

III 5) Respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie w zabawie.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

Lekcja 46

Rozpoznajemy i nazywamy produkty spożywcze, wyrażamy preferencje dotyczące jedzenia. Śpiewamy piosenkę.

Język czynny:

Hello! /  Goodbye!

apple, chocolate, ice cream, jam, orange, strawberry

I like/ don’t like …, do you?

 

Język bierny:

Listen.

Draw.

Match.

Point.

Say.

Sing.

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych.

Używanie wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

III 5) Respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie w zabawie.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

Lekcja 47

Słuchamy historyjki, pytamy o upodobania dotyczące produktów spożywczych i udzielamy odpowiedzi.

Język czynny:

Hello! /  Goodbye!

apple, chocolate, ice cream, jam, orange, strawberry

I like / don’t like …

Do you like …? – Yes, I do. / No, I don’t.

 

 

Język bierny:

Who’s this?

What happens in the story?

What do the witches like?

Do you like …?

Ask.

Listen.

Circle.

Colour.

Point.

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych. Rozumienie ogólnego sensu krótkich historyjek, wspieranych obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

IV 5) Odpowiadanie na pytania, objaśnianie kolejności zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

Lekcja 48

Rozpoznajemy i nazywamy produkty spożywcze. Pytamy o upodobania dotyczące produktów spożywczych i odpowiadamy na pytania.

Mówimy rymowankę.

Język czynny:

Hello! /  Goodbye!

apple, chocolate, ice cream, jam, orange, strawberry

honey, pears

I like / don’t like …

Do you like …?

Yes, I do./ No, I don’t.

 

Język bierny:

How many snakes / witches can you see?

What colour …?

Draw.

Listen.

Match.

Say (the chant).

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

IV 5) Odpowiadanie na pytania.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

IV 7) Śpiewanie piosenek i rymowanek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

Lekcja 49

Powtarzamy materiał z rozdziału 7.

Język czynny:

Hello! /  Goodbye!

apple, chocolate, ice cream, jam, orange, strawberry

honey, pears

I like (don’t like) … (strawberries).

Do you like … (oranges)?

Yummy / Yuk!

 

Język bierny:

Can you find …?

Who’s this?

What’s this?

Act out.

Colour.

Guess.

Listen.

Look.

Make.

Show me.

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych i teatralnych.

Rozumienie ogólnego sensu krótkich historyjek, wspieranych obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

IV 5) Odpowiadanie na pytania.

IV 11) Wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

Lekcja 50

Powtarzamy materiał z rozdziału Hello oraz rozdziału 1.-7.

Język czynny:

Hello! /  Goodbye!

liczebniki 1-10

zwierzątka – bohaterowie kursu

nazwy kolorów

nazwy części ciała

nazwy zabawek

nazwy zwierząt domowych

nazwy zawodów

nazwy produktów spożywczych

 

Język bierny:

What (bugs / numbers / colours/ body parts / toys/ pets / jobs/ food / skills) can you see?

What colour is it?

Draw.

Find.

Listen.

Look.

Point.

Say.

Stick.

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

IV 15) Rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby 1-10.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

IV 5) Odpowiadanie na pytania.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.


Project 7: Eat what’s good for you!

Lekcja 51

Rozróżniamy zdrowe i niezdrowe produkty spożywcze.

Język czynny:

Hello! / Goodbye!

apple, chocolate, ice cream, jam, orange, strawberry

honey, pears

(Apples) are good for you.

(Ice cream) isn’t good for you.

 

Język bierny:

What’s this?

It’s good/ bad for you.

Circle.

Colour.

Draw.

Listen.

Look.

Make.

Point.

Say (the chant).

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych.

Używanie wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

III 5) Respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie w zabawie.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.


Rozdział 8: Let’s go to school!

Lekcja 52

Rozpoznajemy i nazywamy przybory szkolne.

Język czynny:

Hello! / Goodbye!

book, crayon, glue, pencil, school bag, scissors

nazwy kolorów

 

Język bierny:

What colour is … the (crayon)?

What’s this?

Hold up something …

Listen.

Look.

Leap.

Say.

Show me.

Stick.

Let’s play.

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych.

Używanie wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

IV 12) Klasyfikowanie przedmiotów według koloru.

III 5) Respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie w zabawie.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

Lekcja 53

Rozpoznajemy i nazywamy przedmioty szkolne, prosimy o przedmioty i podajemy przedmioty. Śpiewamy piosenkę.

Język czynny:

Hello! /  Goodbye!

book, crayon, glue, pencil, school bag, scissors

nazwy kolorów

I’ve got a (black) (pencil).

Can I have a (black) (pencil), please?

Here you are.

Thank you.

 

Język bierny:

What does Lucy ask for?

Colour.

Listen.

Draw.

Point.

Say.

Sing.

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych.

Używanie wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

III 5) Respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie w zabawie.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

Lekcja 54

Słuchamy historyjki. Prosimy o przedmioty. Mówimy, że nie posiadamy danego przedmiotu.

Język czynny:

Hello! / Goodbye!

book, crayon, glue, pencil, school bag, scissors

nazwy kolorów

I haven’t got (any scissors).

Can I have (some scissors), please?

 

Język bierny:

Who’s this?

What happens in the story?

What school objects/ bugs can you see?

What colour are they?

Draw.

Colour.

Listen.

Match.

Point.

Say.

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych. Rozumienie ogólnego sensu krótkich historyjek, wspieranych obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

IV 5) Odpowiadanie na pytania, objaśnianie kolejności zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

Lekcja 55

Rozpoznajemy i nazywamy przybory szkolne. Prosimy o przedmioty i podajemy przedmioty.

Mówimy rymowankę.

Język czynny:

Hello! /  Goodbye!

book, crayon, glue, pencil, school bag, scissors

coloured pencil, marker

Can I have a (coloured pencil), please?

 

Język bierny:

Close your eyes.

What school objects can you see?

Collin wants to draw a …

What objects does he ask his teacher for?

Circle.

Listen.

Match.

Say (the chant).

Show me a …

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

IV 5) Odpowiadanie na pytania.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

IV 7) Śpiewanie piosenek i rymowanek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

Lekcja 56

Powtarzamy materiał z rozdziału 8.

Język czynny:

Hello! /  Goodbye!

book, crayon, glue, pencil, school bag, scissors

coloured pencil, marker

Can I have a (book), please?

Here you are.

Thank you.

 

Język bierny:

The children need to finish their work. What school object do they need?

Act out.

Draw.

Guess.

Listen.

Look.

Make.

Number.

Say.

Show me.

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych i teatralnych.

Rozumienie ogólnego sensu krótkich historyjek, wspieranych obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

IV 5) Odpowiadanie na pytania.

IV 11) Wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

Lekcja 57

Powtarzamy materiał z rozdziału Hello oraz rozdziału 1.-8.

Język czynny:

Hello! /  Goodbye!

liczebniki 1-10

zwierzątka – bohaterowie kursu

nazwy kolorów

nazwy części ciała

nazwy zabawek

nazwy zwierząt

nazwy zawodów

nazwy produktów spożywczych

nazwy przyborów szkolnych

 

Język bierny:

What (bugs /numbers / colours/ body parts / toys/ pets / jobs/ food / school objects/ skills) can you see?

What colour is it?

Draw.

Find.

Listen.

Look.

Point.

Say.

Stick.

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

IV 15) Rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby 1-10.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

IV 5) Odpowiadanie na pytania.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.


Goodbye, Bugs!

Lekcja 58

Powtarzamy słownictwo z rozdziałów Hello oraz 1.-8.

Język czynny:

Hello! /  Goodbye!

liczebniki 1-10

zwierzątka – bohaterowie kursu

nazwy kolorów

nazwy części ciała

nazwy zabawek

nazwy zwierząt domowych

nazwy zawodów

nazwy produktów spożywczych

nazwy przyborów szkolnych

 

Język bierny:

What can you see?

Circle.

Colour.

Draw.

Find.

Let’s make.

Listen.

Look.

Make.

Play.

Point.

Sing.

Solve.

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych.

Używanie wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

III 5) Respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie w zabawie.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

 

Christmas

Lekcja 59

Rozpoznajemy i nazywamy symbole związane ze świętami Bożego Narodzenia. Słuchamy historyjki i śpiewamy piosenkę.

Język czynny:

Hello! / Goodbye!

present, Reggie (the Christmas reindeer), Santa, sleigh

 

Język bierny:

Who’s this?

What happens in the story?

What can you see?

Is the sleigh new or old?

Is Reggie happy/ with Santa?

Is there a problem with the sleigh?

Does Santa need Reggie?

Colour.

Listen.

Look.

Mime.

Point.

Say.

Sing.

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych. Rozumienie ogólnego sensu krótkich historyjek, wspieranych obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

IV 5) Odpowiadanie na pytania, objaśnianie kolejności zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

Easter

Lekcja 60

Rozpoznajemy i nazywamy symbole związane z Wielkanocą.

Język czynny:

Hello! / Goodbye!

Easter bunny, Easter egg

liczebniki 1-7

 

Język bierny:

What can you see?

What colour are the Easter eggs/ is the Easter bunny?

What can you see in the picture?

How many Easter eggs/ (orange) eggs can you see?

Colour.

Count.

Listen.

Look.

Point.

Say.

Sing.

Write.

 

IV 21) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych.

Używanie wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie.

Śpiewanie piosenek w grupie.

 

Umiejętności pozajęzykowe

III 4) Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania.

III 8) Obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych.

III 9) Komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

IV 15) Przeliczanie elementów zbiorów.

III 5) Respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie w zabawie.

IV 7) Śpiewanie piosenek.

I 5) Uczestniczenie w zabawach ruchowych.Rok szkolny 2019/ 2020

TREŚCI DO ZAJĘĆ Z DZIEĆMI 

Piosenki oraz karty pracy znajdują się w plikach do pobrania na dole strony.

12-15.06.2020

Treść zajęć w pliku na dole strony. 

19.06.2020

SEA WORLD

1. Spójrz na obrazek. Nazwij morskie zwierzęta, które się na nim znajdują.

2.Pokoloruj obrazek podwodnego świata.

23-26.06.2020

Treść zajęć w pliku na dole strony. 

8.06.2020 r.

Wytnij i sklej kostkę. Turlaj i powtarzaj nazwy zwierząt morskich: jellyfish/meduza,
octopus/ośmiornica, turtle/żółw, shark /rekin, whale/wieloryb, starfish/rozgwiazda).

Kostka w załącznikach na dole strony.

TYDZIEŃ 25.05-29.05.2020 r. 

LESSON 1

 1. Rodzic nazywa pojazdy znajdujące się na obrazkach i prosi dziecko o powtórzenie ich nazw.
 2. A bus – autobus
 3. A bike – rower
 4. A tractor – taktor
 5. A scooter – hulajnoga
 6. A motorbike – motor
 7. Wraz z rodzicem dzieci słuchają piosenki : https://www.youtube.com/watch?v=e_04ZrNroTo
 8. Dzieci naśladują polecienia z piosenki.
 9. Dzieci kolorująpojazdy na obrazku wg własnego pomysłu i nazywają kolory.

 

LESSON 2

 1. Dzieci wraz z rodzicami oglądają filmik z różnymi środkami transportu. Starają sie powtarzać nazwy pojazdów oraz je zapamiętać.

https://www.youtube.com/watch?v=Ks_Hkx9oxiI

 

 1. Dzieci przyglądająsiępozjazdom na obrazkach, starja się nazwać każdy znich. Rodzic dopytuje czego brauje w każdym z nich.

WHAT IS MISSING?   A WHEEL /łi:l/ - koła

 1. Dzieci dorysowują brakujące kółka.

TYDZIEŃ 11.05 - 15.05.2020 r. 

Str. 73

 1. Dzieci nazywają kolory, które znajdują się na kraciastym obrusie. Następnie odwzorowują te kolory na niedokończonym, obrusie.
 2. Dzieci opowiadają rodzicom, które artykuły spożywcze znajdujące się na stole lubią, a któłe nie.
 3. Dla utrwalenia słownictwa dzieci powtarzają z rodzicami piosenki poznane w tym rozdziale.

 

 

YEAR REVISION PAGE

Str.75

 1. Dzieci nazywają przedmioty, ludzi i zwierzęta znajdujące się na obrazkach. Do każdego obrazka próbują dopowiedzieć po jednym słówku, które występowało w rozdziale wraz ze słówkiem z obrazka.
 2. Dzieci kolorują obrazki wg. Uznania i utrwalają kolory.

TYDZIEŃ 27.04-30.04.2020 r. 

Str. 69

 1. Rodzic powtarza z dzieckiem poznane w minionym tygodniu słówka, wskazując palcem obrazki na str. 69.
 2. Rodzic puszcza nagranie piosenki „I like pizza song”
 3. Rodzic mówi dziecku jakie lubi produkty spożywcze używając I LIKE…
 4. Dziecko opowiada o tym co lubi jeść również używając I LIKE…

TYDZIEŃ 20.04-24.04.2020 r. 

NOWE SŁOWA:

Tomato – pomidor /tomatou/

Cheese - ser /czi:z/

Ham – szynka

Sausage - kiełbasa /sosydż/

Egg – jajko

Chop - siekać

Pizza

 

Strona 65

 1. Rodzic chowa obrazki lub prawdziwe artykuły spożywcze (oprócz pizzy) do pudełka i bawi się z dzieckiem w MAGIC BOX. Wyjmując dany produkt prosi aby :
 2. Najpierw dziecko powtórzyło po rodzicu nazwy produktów
 3. W trakcie dalszej zabawy próbowało samo nazywać produkty luz obrazki.
 4. Rodzic puszcza dziecku nagranie CHOP CHOP CHOP SONG. W jej trakcie naśladują siekanie poszczególnych składników pizzy.
 5. Dzieci uzupełniają kartę pracy str.65 (alternatywnie rysują składniki pizzy z piosenki)

 

Str 67

 1. Dla przypomnienia dziecko z rodzicem śpiewa CHOP CHOP CHOP SONG
 2. Dziecko rysuje na białej kartce zarys pizzy.
 3. Wraz z rodzicami słucha historyjki PIZZA FOR PATCH i rysuje poszczególne składniki na swojej pizzy.

 

TYDZIEŃ 14.04-17.04.2020 r. 

Str. 61

1.Dzieci mówią nazwy zwierząt

 1. Dzieci mówią kolor kwiatków (PURPLE, RED, GREEN, ORANGE) i wskazując palcem na kwiaty licza je głośno.

 

Str. 63

 1. Dzieci utrwalają nazwy zwierząt – piosenki
 2. Dzieci wykonują własny rysunek węży lub kolorują dostępny w kolorach: red, yellow, green, Purple, brown, orange.

TYDZIEŃ 06.03-10.04.2020 r. 

Piosenki oraz karty pracy znajdują się w plikach do pobrania na dole strony.

Str. 57

 1. Dzieci sluchaja piosenki “Please don’t eat me”
 2. Dzieci odnajdują zwierzęta. Pytamy „What colour is…?” Dzieci odpowadaja i kolorują obrazek
 3. Jesli jest możliwość, proszę wydrukować obrazek, jeśli nie dziecko rysuje samo zwierzęta.

Str.59

 1. Pytamy dzieci o kolor kwiatków.
 2. Prosimy, aby dzieci wskazując palcem policzyly nam kwiaty na głos.

TYDZIEŃ 30.03-03.04.2020 r. 

Piosenki oraz karty pracy znajdują się w plikach do pobrania na dole strony.

Str. 53

Bez konieczności drukowania (można jedynie wyświetlić).

 1. Dzieci nazywają i wskazują palcem zwierzęta z obrazkow:

Elephant

Snake

Tiger

Monkey

Crocodile

 1. Dzieci słuchają odgłosów zwierzat i odgadaują jakie to zwierze. Pokazują palcem na obrazek i mowią nazwę zwierzęcia.
 2. Piosenak „Jungle song” – sluchają, nasladuja zwierzęta.
 3. OPCJONALNIE – kończymy po sladzie zwierzęta.

STR.55

Bez konieczności drukowania (można jedynie wyświetlić).

 1. Powtarzamy nazwy zwierząt i słuchamy /tańczymy do piosenki „Jungle song”
 2. Słuchamy opowiadania Where's the crocodile story. Dzieci odnajdują zwierzęta.
 3. Dzieci rysują wlasny rysunek związany z historyjką.
 4. Piosenka „Please don’t eat me”

 

HERE’S PATCH 2 THE PUPPY  - OPIS KURSU

Here’s Patch the Puppy jest pogodnym i zabawnym podręcznikiem dla przedszkolaków.

Dzieci są stopniowo wprowadzane w świat angielskiego przez przyjazną postać pieska Patcha, która szybko staje się przyjacielem małych uczniów.

Spotykając się z Patchem, dzieci poznają podstawowe słownictwo, na które początkowo reagują gestami w trakcie gier i zabaw, wykonując polecenia nauczyciela. Stopniowo nabierają odwagi i zaczynają używać słownictwa.

 • Każda część kursu zawiera sześć historyjek nawiązujących bezpośrednio do codziennego życia dzieci, co sprawia, że wybrana tematyka jest atrakcyjna dla danej grupy wiekowej.
 • Dzieci mają okazję porównać zwyczaje świąteczne państw anglosaskich z tradycją swojego kraju w trzech dodatkowych jednostkach, odnoszących się do: Christmas, Easter i Halloween.
 • Dzieci korzystają z gotowych materiałów przeznaczonych do kolorowania, zakreślania, rysowania i naklejania, co usprawnia pracę nauczyciela i przynosi wiele satysfakcji dzieciom.
 • Najważniejszym celami podręcznika jest budowanie pozytywnego nastawienia dzieci do nauki języka angielskiego, a jednocześnie dostarczanie im szansy aktywnego rozwoju intelektualnego.

JĘZYK ANGIELSKI - SŁÓWKA NA MARZEC I KWIECIEŃ

MARZEC

pig
duck
horse
cat
pink
clean / dirty
I’m (Lucy).
ant, bee, butterfly, caterpillar,
ladybird, snail
Język utrwalany
(powtarzany)

JUNGLE ANIMALS

KWIECIEŃ

egg
rabbit
Język utrwalany
(powtarzany)
Hello / Bye-bye
big / small
in / out
quickly / slowly

Hunt
(by the / in the) basket
Can you jump?
Where can they be?
1, 2, 3, 4, 5
Polecenia i komentarze
nauczyciela:
- język używany
w poprzednich rozdziałach i
dodatkowo:
Put ... in
Take ... out

JĘZYK ANGIELSKI - SŁÓWKA NA STYCZEŃ I LUTY

STYCZEŃ/LUTY

bedroom

bathroom

kitchen

living room

stairs

noisy / quiet

orange

purple

up / down

Chit chat routine:

What is it?

(Answer as appropriate.)

Język utrwalany

(powtarzany)

Hello / Bye-bye

pink

brown

blue

yellow

red

green

Daddy

Mummy

baby

GRANDMA

GRANDPA

garden

sleep

cook the food

have a bath

watch TV

in

too

I’m tired

What’s here?

Polecenia i komentarze nauczyciela

- jak w poprzednich

Miesiącach i dodatkowo:

Is that right?

Where does it go?

Perfect!

SŁÓWKA PAŹDZIERNIK/LISTOPAD/GRUDZIEŃ

PAŹDZIERNIK/LISTOPAD

dress

jumper

coat

boots

hat

red

green

Chit chat routine:

What’s the weather like?

(Sunny / Cloudy / Windy / Raining.)

Język utrwalany

(powtarzany)

Hello/ Bye-bye

blue

yellow

How are you?

I’m fine, thank you

What’s your name?

eyes

nose

mouth

Numbers 1-5

witch

pumpkin

Halloween

Boo!

What’s your name?

(Answer as appropriate.)

Off / Back we go!

I’m putting on …

I want my …

I’m going out (to play)

today

everybody

By the door

Polecenia i komentarze nauczyciela

- jak w poprzednich

rozdziałach
i dodatkowo:

Draw (a line)

Like his

Is it (cloudy)?

It’s …

Are you ready?

Copy …

Line up!

Here?

Find ...

Look!

Just like me!

funny

standing in a row

Off he goes!
He’s got (no nose).

Abracadabra

It’s all right.

Polecenia i komentarze nauczyciela:

- jak w poprzednich

rozdziałach i dodatkowo:

What’s missing

LISTOPAD/GRUDZIEŃ

ball

kite

teddy

boat

scooter

up / down

brown

pink

Chit chat routine:

How many are there?

(1, 2, 3, 4, 5)

Język

utrwalany

(powtarzany)

Hello / Bye-bye

blue

yellow

red

green

What’s the weather like?

(Sunny / Cloudy / Windy / Raining.)

I like …

(The ball) goes …

(The teddy) says …

bounce

hug

fly

ride

sail

park

Great!

Let’s go / take

Polecenia i komentarze nauczyciela

- jak w poprzednich

rozdziałach
i dodatkowo:

Who’s got …?

Which one’s different?

Count!

Where’s …/

Here you are!

SŁÓWKA WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK

Język podstawowy używany przez dzieci

Język bierny

WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK

Hello / Bye-bye

Chit chat routine:

How are you?

I’m fine, thank you

policeman

eyes

ears

nose

hair

mouth

big / small

long / short

blue

yellow

What happens in the story?

What’s this?

Clap your hands.

Stamp your feet.

Touch your nose.

Chit chat routine:

What’s your name?

(Patch)

Język utrwalany

(powtarzany)

Hello/ Bye-bye

How are you?

I’m fine, thank you

Knock, knock!

What’s in the box?

1, 2, 3

Open (the box)

Dance (on your toes)

Jump (up high)

Touch (your nose)

Wave (bye-bye)

everybody

Stand up! / Sit down!

Calm down!

Just like me

Look at me

Listen to me

Polecenia i komentarze nauczyciela:

Colour (Patch)

Cut here

Not here!

sniff

pull

wink

stroke

wiggle

pop

I know!

(Patch) has got …

What’s the matter?

I can’t find …

Hands up!

Who wants to play?

Draw …

That’s right!

Try again

What is it?

Is this …?

What colour is it?

Touch

Point to …