W roku szkolnym 2021/2022, w grupie IV realizowany jest program Bugs Team wydawnictwa Macmillan.