W roku szkolnym 2021/ 2022,  grupie III realizowany jest program Patch the Puppy 2 wydawnictwa Macmillan.
Rozkład materiału:

MIESIĄC

JĘZYK PODSTAWOWY, UŻYWANY PRZEZ DZIECI

JĘZYK BIERNY

 

 

 

Fold here

WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK

Hello / Bye-bye

 

Chit chat routine:

How are you?

I’m fine, thank you

 

policeman

eyes

ears

nose

hair

mouth

big / small

long / short

blue

yellow

What happens in the story?

What’s this?

Clap your hands.

Stamp your feet.

Touch your nose.

Chit chat routine:

What’s your name?

(Patch)

 

Język utrwalany

(powtarzany)

Hello/ Bye-bye

How are you?

I’m fine, thank you

Knock, knock!

What’s in the box?

1, 2, 3

Open (the box)

Dance (on your toes)

Jump (up high)

Touch (your nose)

Wave (bye-bye)

everybody

Stand up! / Sit down!

Calm down!

Just like me

Look at me

Listen to me

Polecenia i komentarze nauczyciela:

Colour (Patch)

Cut here

 

Not here!

sniff

pull

wink

stroke

wiggle

pop

I know!

(Patch) has got …

What’s the matter?

I can’t find …

Hands up!

Who wants to play?

Draw …

That’s right!

Try again

What is it?

Is this …?

What colour is it?

Touch

Point to …

 

PAŹDZIERNIK/LISTOPAD

dress

jumper

coat

boots

hat

red

green

Chit chat routine:

What’s the weather like?

(Sunny / Cloudy / Windy / Raining.)

 

Język utrwalany

(powtarzany)

Hello/ Bye-bye

blue

yellow

How are you?

I’m fine, thank you

What’s your name?

eyes

nose

mouth

Numbers 1-5

witch

pumpkin

Halloween

Boo!

What’s your name?

(Answer as appropriate.)

Off / Back we go!

I’m putting on …

I want my …

I’m going out (to play)

today

everybody

By the door

Polecenia i komentarze nauczyciela

- jak w poprzednich

rozdziałach
i dodatkowo:

Draw (a line)

Like his

Is it (cloudy)?

It’s …

Are you ready?

Copy …

Line up!

Here?

Find ...

Look!

Just like me!

funny

standing in a row

Off he goes!
He’s got (no nose).

Abracadabra

It’s all right.

 

Polecenia i komentarze nauczyciela:

- jak w poprzednich

rozdziałach i dodatkowo:

What’s missing

LISTOPAD/GRUDZIEŃ

 ball

kite

teddy

boat

scooter

up / down

brown

pink

Chit chat routine:

How many are there?

(1, 2, 3, 4, 5)

Język

 utrwalany

(powtarzany)

Hello / Bye-bye

blue

yellow

red

green

What’s the weather like?

(Sunny / Cloudy / Windy / Raining.)

I like …

(The ball) goes …

(The teddy) says …

bounce

hug

fly

ride

sail

park

Great!

Let’s go / take

Polecenia i komentarze nauczyciela

- jak w poprzednich

rozdziałach
i dodatkowo:

Who’s got …?

Which one’s different?

Count!

Where’s …/

Here you are!

GRUDZIEŃ

Father Christmas

Ho, ho, ho!

Happy Christmas!

Język utrwalany

(powtarzany)

Hello/ Bye-bye

big

boots

hat

nose

red, green, yellow, blue

What’s the weather like?

Cloudy / Windy / Raining / Sunny

 

+ SŁOWKA Z LISTOPADA

+ KOLĘDA

fat

leaving (presents) …

Off he goes!

wears

Polecenia i komentarze nauczyciela:

- jak w poprzednich

rozdziałach i dodatkowo:

Here you are.

Thank you.

STYCZEŃ/LUTY

bedroom

bathroom

kitchen

living room

stairs

noisy / quiet

orange

purple

up / down

Chit chat routine:

What is it?

(Answer as appropriate.)

Język utrwalany

(powtarzany)

Hello / Bye-bye

pink

brown

blue

yellow

red

green

Daddy

Mummy

baby

GRANDMA

GRANDPA

 

+ WIERSZYK/PIOSENKA NA DZIEN BABCI I DZIADKA

garden

sleep

cook the food

have a bath

watch TV

in

too

I’m tired

What’s here?

Polecenia i komentarze nauczyciela

- jak w poprzednich

rozdziałach
i dodatkowo:

Is that right?

Where does it go?

Perfect!

LUTY/MARZEC

elephant

tiger

snake

monkey

crocodile

6, 7, 8, 9, 10

jungle

flower

Chit chat routine:

What colour is it?

(Answer as appropriate.)

 

Język utrwalany

(powtarzany)

Hello / Bye-bye

big

blue, yellow, red, green,

pink, brown, orange, purple,

 bedroom, bathroom,

kitchen, living room, stairs

teddy, ball, kite, boat, scooter

dress, jumper, hat, coat, boots

hair, ears, eyes, nose, mouth

What is it?

(Answer as appropriate.)

There’s a …

It goes …

Deep In the jungle

What can you hear?

What can you see?

What can it be?

Please don’t eat me!

is / are walking in the jungle.

Are you scared?

Here I am!

I’m hungry.

Run!

Where’s the …?

I don’t know.

How many are there?

Let’s ask.

Come with me.

Off we go!

 

Polecenia i komentarze nauczyciela

- jak w poprzednich

rozdziałach
i dodatkowo:

Put … on

Take … off

That’s better!

Get your camera.

Quickly, take a photo!

MARZEC

pig

duck

horse

cat

pink

clean / dirty

I’m (Lucy).

ant, bee, butterfly, caterpillar, ladybird, snail

 

Język utrwalany

(powtarzany)

JUNGLE ANIMALS

 

KWIECIEŃ

egg

rabbit

Język utrwalany

(powtarzany)

Hello / Bye-bye

big / small

in / out

quickly / slowly

Hunt

(by the / in the) basket

Can you jump?

Where can they be?

1, 2, 3, 4, 5

Polecenia i komentarze nauczyciela:

- język używany
w poprzednich rozdziałach i dodatkowo:

Put … in

Take … out

MAJ

Język czynny:

Hello! /  Goodbye!

cook,

doctor,

firefighter,

police officer,

singer,

teacher

nazwy zwierząt domowych

 

+ niespodzianka dla rodziców

Język bierny:

Who’s this?

Guess.

Listen.

Look.

Leap.

Say.

Stick.

Let’s play.

CZERWIEC

Język czynny:

Hello! /  Goodbye!

book,

crayon,

glue,

pencil,

school bag,

scissors

school

kindergarten

nazwy kolorów

 

I’ve got a (black) (pencil).

Can I have a (black) (pencil), please?

Here you are.

Thank you.

I haven’t got (any scissors).

 

Język bierny:

What does Lucy ask for?

Colour.

Listen.

Draw.

Point.

Say.

Sing.

 rok szkolny 2019/ 2020:

TREŚCI DO ZAJĘĆ Z DZIEĆMI 

12-15.06.2020

Treść zajęć w pliku na dole strony. 

19.06.2020

SEA WORLD

1. Spójrz na obrazek. Nazwij morskie zwierzęta, które się na nim znajdują.

2.Pokoloruj obrazek podwodnego świata.

23-26.06.2020

Treść zajęć w pliku na dole strony. 

8.06.2020 r.

Wytnij i sklej kostkę. Turlaj i powtarzaj nazwy zwierząt morskich: jellyfish/meduza,
octopus/ośmiornica, turtle/żółw, shark /rekin, whale/wieloryb, starfish/rozgwiazda).

Kostka w załącznikach na dole strony.

TYDZIEŃ 25.05-29.05.2020 r. 

LESSON 1

 1. Rodzic nazywa pojazdy znajdujące się na obrazkach i prosi dziecko o powtórzenie ich nazw.
 2. A bus – autobus
 3. A bike – rower
 4. A tractor – taktor
 5. A scooter – hulajnoga
 6. A motorbike – motor
 7. Wraz z rodzicem dzieci słuchają piosenki : https://www.youtube.com/watch?v=e_04ZrNroTo
 8. Dzieci naśladują polecienia z piosenki.
 9. Dzieci kolorująpojazdy na obrazku wg własnego pomysłu i nazywają kolory.

 

LESSON 2

 1. Dzieci wraz z rodzicami oglądają filmik z różnymi środkami transportu. Starają sie powtarzać nazwy pojazdów oraz je zapamiętać.

https://www.youtube.com/watch?v=Ks_Hkx9oxiI

 

 1. Dzieci przyglądająsiępozjazdom na obrazkach, starja się nazwać każdy znich. Rodzic dopytuje czego brauje w każdym z nich.

WHAT IS MISSING?   A WHEEL /łi:l/ - koła

 1. Dzieci dorysowują brakujące kółka.

TYDZIEŃ 11.05 - 15.05. 2020 r. 

Str. 73

 1. Dzieci nazywają kolory, które znajdują się na kraciastym obrusie. Następnie odwzorowują te kolory na niedokończonym, obrusie.
 2. Dzieci opowiadają rodzicom, które artykuły spożywcze znajdujące się na stole lubią, a któłe nie.
 3. Dla utrwalenia słownictwa dzieci powtarzają z rodzicami piosenki poznane w tym rozdziale.

YEAR REVISION PAGE

Str. 75

 1. Dzieci nazywają przedmioty, ludzi i zwierzęta znajdujące się na obrazkach. Do każdego obrazka próbują dopowiedzieć po jednym słówku, które występowało w rozdziale wraz ze słówkiem z obrazka.
 2. Dzieci kolorują obrazki wg. Uznania i utrwalają kolory.

TYDZIEŃ 27.04-30.04.2020 r. 

Str. 69

 1. Rodzic powtarza z dzieckiem poznane w minionym tygodniu słówka, wskazując palcem obrazki na str. 69.
 2. Rodzic puszcza nagranie piosenki „I like pizza song”
 3. Rodzic mówi dziecku jakie lubi produkty spożywcze używając I LIKE…
 4. Dziecko opowiada o tym co lubi jeść również używając I LIKE…

TYDZIEŃ 20.04-24.04.2020 r. 

NOWE SŁOWA:

Tomato – pomidor /tomatou/

Cheese - ser /czi:z/

Ham – szynka

Sausage - kiełbasa /sosydż/

Egg – jajko

Chop - siekać

Pizza

 

Strona 65

 1. Rodzic chowa obrazki lub prawdziwe artykuły spożywcze (oprócz pizzy) do pudełka i bawi się z dzieckiem w MAGIC BOX. Wyjmując dany produkt prosi aby :
 2. Najpierw dziecko powtórzyło po rodzicu nazwy produktów
 3. W trakcie dalszej zabawy próbowało samo nazywać produkty luz obrazki.
 4. Rodzic puszcza dziecku nagranie CHOP CHOP CHOP SONG. W jej trakcie naśladują siekanie poszczególnych składników pizzy.
 5. Dzieci uzupełniają kartę pracy str.65 (alternatywnie rysują składniki pizzy z piosenki)

 

Str 67

 1. Dla przypomnienia dziecko z rodzicem śpiewa CHOP CHOP CHOP SONG
 2. Dziecko rysuje na białej kartce zarys pizzy.
 3. Wraz z rodzicami słucha historyjki PIZZA FOR PATCH i rysuje poszczególne składniki na swojej pizzy.

TYDZIEŃ 14.04-17.04.2020 r.

Piosenki oraz karty pracy znajdują się w plikach do pobrania na dole strony. 

Str. 61

1.Dzieci mówią nazwy zwierząt

 1. Dzieci mówią kolor kwiatków (PURPLE, RED, GREEN, ORANGE) i wskazując palcem na kwiaty licza je głośno.

 

Str. 63

 1. Dzieci utrwalają nazwy zwierząt – piosenki
 2. Dzieci wykonują własny rysunek węży lub kolorują dostępny w kolorach: red, yellow, green, Purple, brown, orange.

TYDZIEŃ 06.03-10.04.2020 r. 

Piosenki oraz karty pracy znajdują się w plikach do pobrania na dole strony.

Str. 57

 1. Dzieci sluchaja piosenki “Please don’t eat me”
 2. Dzieci odnajdują zwierzęta. Pytamy „What colour is…?” Dzieci odpowadaja i kolorują obrazek
 3. Jesli jest możliwość, proszę wydrukować obrazek, jeśli nie dziecko rysuje samo zwierzęta.

Str.59

 1. Pytamy dzieci o kolor kwiatków.
 2. Prosimy, aby dzieci wskazując palcem policzyly nam kwiaty na głos.

TYDZIEŃ 30.03-03.04.2020 r. 

Piosenki oraz karty pracy znajdują się w plikach do pobrania na dole strony.

Str. 53

Bez konieczności drukowania (można jedynie wyświetlić).

 1. Dzieci nazywają i wskazują palcem zwierzęta z obrazkow:

Elephant

Snake

Tiger

Monkey

Crocodile

 1. Dzieci słuchają odgłosów zwierzat i odgadaują jakie to zwierze. Pokazują palcem na obrazek i mowią nazwę zwierzęcia.
 2. Piosenak „Jungle song” – sluchają, nasladuja zwierzęta.
 3. OPCJONALNIE – kończymy po sladzie zwierzęta.

STR.55

Bez konieczności drukowania (można jedynie wyświetlić).

 1. Powtarzamy nazwy zwierząt i słuchamy /tańczymy do piosenki „Jungle song”
 2. Słuchamy opowiadania Where's the crocodile story. Dzieci odnajdują zwierzęta.
 3. Dzieci rysują wlasny rysunek związany z historyjką.
 4. Piosenka „Please don’t eat me”
HERE’S PATCH THE PUPPY (wydawnictwo Macmillan Polska) - OPIS KURSU
 
Here’s Patch the Puppy jest pogodnym i zabawnym podręcznikiem dla przedszkolaków.
 
Dzieci są stopniowo wprowadzane w świat angielskiego przez przyjazną postać pieska Patcha, która szybko staje się przyjacielem małych uczniów.
 
Spotykając się z Patchem, dzieci poznają podstawowe słownictwo, na które początkowo reagują gestami w trakcie gier i zabaw, wykonując polecenia nauczyciela. Stopniowo nabierają odwagi i zaczynają używać słownictwa.
 
• Każda część kursu zawiera sześć historyjek nawiązujących bezpośrednio do codziennego życia dzieci, co sprawia, że wybrana tematyka jest atrakcyjna dla danej grupy wiekowej.
 
• Dzieci korzystają z gotowych materiałów przeznaczonych do kolorowania.
• Najważniejszym celam  jest budowanie pozytywnego nastawienia dzieci do nauki języka angielskiego, a jednocześnie dostarczanie im szansy aktywnego rozwoju intelektualnego.

JĘZYK ANGIELSKI - SŁÓWKA

 

MARZEC

pig
duck
horse
cat
pink
clean / dirty
I’m (Lucy).
ant, bee, butterfly, caterpillar,
ladybird, snail
Język utrwalany
(powtarzany)

JUNGLE ANIMALS

KWIECIEŃ

egg
rabbit
Język utrwalany
(powtarzany)
Hello / Bye-bye
big / small
in / out
quickly / slowly

Hunt
(by the / in the) basket
Can you jump?
Where can they be?
1, 2, 3, 4, 5
Polecenia i komentarze
nauczyciela:
- język używany
w poprzednich rozdziałach i
dodatkowo:
Put ... in
Take ... out

 

 

STYCZEŃ/LUTY

bedroom

bathroom

kitchen

living room

stairs

noisy / quiet

orange

purple

up / down

Chit chat routine:

What is it?

(Answer as appropriate.)

Język utrwalany

(powtarzany)

Hello / Bye-bye

pink

brown

blue

yellow

red

green

Daddy

Mummy

baby

GRANDMA

GRANDPA

garden

sleep

cook the food

have a bath

watch TV

in

too

I’m tired

What’s here?

Polecenia i komentarze nauczyciela

- jak w poprzednich

Miesiącach i dodatkowo:

Is that right?

Where does it go?

Perfect!

SŁÓWKA PAŹDZIERNIK/LISTOPAD/GRUDZIEŃ

PAŹDZIERNIK/LISTOPAD

dress

jumper

coat

boots

hat

red

green

Chit chat routine:

What’s the weather like?

(Sunny / Cloudy / Windy / Raining.)

Język utrwalany

(powtarzany)

Hello/ Bye-bye

blue

yellow

How are you?

I’m fine, thank you

What’s your name?

eyes

nose

mouth

Numbers 1-5

witch

pumpkin

Halloween

Boo!

What’s your name?

(Answer as appropriate.)

Off / Back we go!

I’m putting on …

I want my …

I’m going out (to play)

today

everybody

By the door

Polecenia i komentarze nauczyciela

- jak w poprzednich

rozdziałach
i dodatkowo:

Draw (a line)

Like his

Is it (cloudy)?

It’s …

Are you ready?

Copy …

Line up!

Here?

Find ...

Look!

Just like me!

funny

standing in a row

Off he goes!
He’s got (no nose).

Abracadabra

It’s all right.

Polecenia i komentarze nauczyciela:

- jak w poprzednich

rozdziałach i dodatkowo:

What’s missing

LISTOPAD/GRUDZIEŃ

ball

kite

teddy

boat

scooter

up / down

brown

pink

Chit chat routine:

How many are there?

(1, 2, 3, 4, 5)

Język

utrwalany

(powtarzany)

Hello / Bye-bye

blue

yellow

red

green

What’s the weather like?

(Sunny / Cloudy / Windy / Raining.)

I like …

(The ball) goes …

(The teddy) says …

bounce

hug

fly

ride

sail

park

Great!

Let’s go / take

Polecenia i komentarze nauczyciela

- jak w poprzednich

rozdziałach
i dodatkowo:

Who’s got …?

Which one’s different?

Count!

Where’s …/

Here you are!

SŁÓWKA WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK

Język podstawowy używany przez dzieci

Język bierny

WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK

Hello / Bye-bye

Chit chat routine:

How are you?

I’m fine, thank you

policeman

eyes

ears

nose

hair

mouth

big / small

long / short

blue

yellow

What happens in the story?

What’s this?

Clap your hands.

Stamp your feet.

Touch your nose.

Chit chat routine:

What’s your name?

(Patch)

Język utrwalany

(powtarzany)

Hello/ Bye-bye

How are you?

I’m fine, thank you

Knock, knock!

What’s in the box?

1, 2, 3

Open (the box)

Dance (on your toes)

Jump (up high)

Touch (your nose)

Wave (bye-bye)

everybody

Stand up! / Sit down!

Calm down!

Just like me

Look at me

Listen to me

Polecenia i komentarze nauczyciela:

Colour (Patch)

Cut here

Not here!

sniff

pull

wink

stroke

wiggle

pop

I know!

(Patch) has got …

What’s the matter?

I can’t find …

Hands up!

Who wants to play?

Draw …

That’s right!

Try again

What is it?

Is this …?

What colour is it?

Touch

Point to …