Język angielski w roku szkolnym 2021/ 2022 realizowany w gr. I na podstawie programu "Hippo and Friends 1" Kathryn Escribano

Charakterystyka grupy wiekowej:
 Dzieci w okresie przedszkolnym nie stanowią spójnej grupy pod względem rozwojowym. Ich rozwój przebiega nierównomiernie i skokowo. Często się zdarza, że w jednej grupie znajdują się dzieci o bardzo zróżnicowanym poziomie emocjonalnym i intelektualnym. Wszystkie procesy poznawcze u dzieci w wieku przedszkolnym są w fazie intensywnego rozwoju, a podstawowe funkcje psychiczne nie są jeszcze w pełni rozwinięte i ukształtowane. Myślenie, mowa i spostrzeżenia związane są silnie z działaniem. Dzieci w wieku przedszkolnym (ogólna charakterystyka): postrzegają świat całościowo, mają naturalną ciekawość otaczającego je świata, potrafią skoncentrować się i skupić uwagę jedynie przez krótki czas, szybko się uczą, ale te szybko zapominają, mają dobrze rozwiniętą wyobraźnię, są bardzo wrażliwe na krytyk, uczą się głównie poprzez działanie i ruch, szybko się angażują w równe działania i równie szybko je porzucają, mają stałą potrzebę zabawy i fizycznej aktywności, reagują spontanicznie i emocjonalnie. Dzieci 3-letnie są w fazie intensywnego poznawania i tworzenia własnej tożsamości. Preferują zabawy równoległe, w samotności, a jeśli bawią si z innymi, to przez krótki czas. Trzylatki nie planują wspólnych dział, ich rozwój społeczny jest dopiero w początkowej fazie. Na prze omie trzeciego i czwartego roku życia zaczyna si pojawiać działanie zespołowe, rozwijają się więzi, kontakty społeczne z rówieśnikami i innymi ludźmi. Dzieci 3-letnie charakteryzuje: niski poziom autoidentyfikacji, wysoka emocjonalność, niski poziom kompetencji językowej, niski poziom rozwoju poznawczego i słabe rozumienie pojęcie czasu i przestrzeni.

rozkład materiału znajduje się na dole w plikach pod nazwami:

rozlad mateialu
rozklad materialu 2 i 3Rok szkolny 2019/ 2020

TREŚCI DO ZAJĘĆ Z DZIEĆMI 

 1. Wykonaj z pomocą rodziców papierowe pacynki przedstawiające rodzinę
  rekinów i nazwij je po angielsku: baby (dziecko), mummy (mama), daddy
  (tata), grandma (babcia) ,grandpa (dziadek) - w plikach na dole strony.
 2. 2. Zaśpiewaj jeszcze raz piosenkę „ Baby Shark Dance” . W trakcie piosenki
  podnoś do góry wykonane pacynki i naśladuj ruchem słowa piosenki.
  https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w

Tydzień 25.05- 29.05.2020 r. 

Lesson 1

 1. Wraz z rodzicem posłuchajcie owocowej piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=5tB9ZZBUcv4

Teraz spróbujcie powtarzać nazwy występujących w niej owoców.

 1. Spójrzcie na obrazek. Które z owoców występują w piosence. Spróbujcie powtórzyć ich nazwy:

Apple – jabłko

Orange – pomarańcza

Banana – banan.

 1. Pokarzcie paluszkiem te owoce.
 2. A teraz spróbujcie zaśpiewać piosenkę 😊

 

LESSON 2

 1. Posłuchajcie piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=HvDmGYdQP7Y
 2. Spróbuj powiedzieć mamie lub tacie jaki owoc lubisz. I LIKE /aj laik/
 3. Spójrz teraz na obrazek. Czy lubisz owoce które są na nim przedstawione. Narysuj wokól nich serduszka i opowiedz o tym mamie i/lub tacie. Użyj I LIKE….

Tydzień 11.05-15.05.2020 r. 

Str. 53

 1. Dzieci nazywają zwierzęta znajdujące się na obrazkach.

Cat – kot

Horse koń

Duck – kaczka

Pig - świnia

 1. Wraz z rodzicami dzieci słuchają piosenki ON THE FARM i naśladują dźwięki zwierząt i powtarzają ich nazwy
 2. Dzieci kończą obrazki zwierząt znajdujących się na obrazkach.

Str. 63

 1. Dzieci powtarzają nazwy zwierząt.
 2. Wraz z rodzicami dzieci słuchają piosenki RUN RUN RUN i wykonują polecenia ze jej słów

Run – biegać

Swim – pływać

Climb – wspinać się

Roll – tarzać się

 1. Dzieci zakreślają w kółko odpowiedni obrazek z czynnością, którą wykonuje dane zwierzę.

 

Tydzień 27.04 - 30.04.2020 r. 

https://www.youtube.com/watch?v=sLFdnqMrGCM

 1. Utrwalamy liczenie z dziećmi do 5.
 2. Nowe słówka:
 3. Monkey – małpka
 4. Jumping – skacze
 5. On the bed – na łóżku

21.04.

 1. Dla wprowadzenia tematu dzieci wraz z rodzicami słuchają piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=KyBYuEgvFl0

Nowe słowa:

MUM /mam/ mama

DAD /- tata

GRANDMA - babcia

GRANDPA - dziadek

BABY – dziecko

Dzieci dołączają do zabawy i tańców z rodzicami.

 1. Rodzice oglądają rodzinne zdjęcia, a dzieci nazywają członków rodziny po angielsku.

 

24.04

 1. Liczymy z dziećmi do 5 (one, two, three,four, five) pokazując palce u rąk. Za każdym razem możemy pokazać inną ilość palców.
 2. Prosimy aby dziecko pokazało nam np. 5 kredek, 2 łyżeczki, 3 książeczki ( nie przekraczamy 5)
 3. Na karcie pracy liczymy i nazywamy kolory (NIE ZWIERZĘTA)

TYGODNIE 30.03-17.04.2020 r. 

 1. Powtarzamy części ciala i kolory. Przydatna piosenka: 
 2. https://www.youtube.com/watch?v=rRWFGz4OQJo&list=PLIcrU3D5c3TdwfBu1mVV45yNePDcGHpty
 3. Ilustracja w załącznikach na dole strony. 
 4. https://www.youtube.com/watch?v=mjFcrv6Lfx8&list=PLp-gcWk_3hUm0ZkMWqtQZis1DGnPswH5k
 5. Pacynki do piosenki w załącznikach na dole strony. 

Na podstawie rodzinnego zdjęcia możemy nauczyć dzieci 4 podstawowych nazw członków rodziny

Mummy /mami

Daddy /dadi

Sister

Brother /brader

4. Instruments

https://www.youtube.com/watch?v=wmMGv3xBl_k

HERE’S PATCH THE PUPPY (wydawnictwo Macmillan Polska)

JĘZYK ANGIELSKI - SŁÓWKA NA MARZEC/KWIECIEŃ

marzec/kwiecień

Mummy

Daddy

brother

sister

green

in / out

 

pig

duck

horse

cat

pink

clean / dirty

Here I am!

my (sister)

Goodnight!

(Daddy’s) in bed.

(Daddy) falls out.

Roll over!

I love you!

Can I come in?

All right.

1, 2, 3, 4, 5

Five in the bed

Polecenia i komentarze nauczyciela

- jak w poprzenich rozdziałach i dodatkowo:

Hands up!

Who wants to play?

Who’s in the bed?

Count!

Let’s (see)

On the farm, there’s …

(The horse) says …

roll

climb

run

swim

What fun!

Polecenia i komentarze nauczyciela

- jak w poprzenich rozdziałach i dodatkowo:

Line up!

By the door

Stop!

Look at the …

 

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI - SŁÓWKA NA STYCZEŃ I LUTY

  

styczeń/luty

hat

coat

boots

scarf

cold / hot

blue

Język utrwalany

(powtarzany)

poprzednie rozdziały

Come on!

Let’s play!

Here!

rub

That’s better!

What’s the matter?

I want my …

Where’s …?

It’s blue.

Patch’s (cold)

Polecenia i komentarze nauczyciela

- jak w poprzenich rozdziałach i dodatkowo:

Put … on

Take … off

Colour it!

JĘZYK ANGIELSKI – SŁÓWKA LISTOPAD/GRUDZIEŃ

Listopad/grudzień

doll

teddy

car

ball

quickly / slowly

red

orange

pumpkin

(Christmas) tree

bell

Język utrwalany

(powtarzany)

Hello / Bye-bye

big / small

yellow

blue

Put … on

Język utrwalany

(powtarzany)

Hello/ Bye-bye

jump

wave

yellow

blue

Where are you?

Here I am!

Hello to you!

Jump up high!

Polecenia i komentarze nauczyciela:

What’s in the box?

Colour (Patch).

That’s right.

Yes!

No!

Calm down!

Where’s (Patch)

Come on!

What a big …!

What’s the matter?

You try!

star

jingle

I’m too small

I can’t

 SŁÓWKA WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK
 

MIESIĄC

PODSTAWOWY JĘZYK UŻYWANY PRZEZ DZIECI

JĘZYK BIERNY

Wrzesień/październik

ears

nose

tummy

toes

big / small

yellow

hat

coat

boots

scarf

cold / hot

blue

Język utrwalany

(powtarzany)

Hello / Bye-bye

jump

wave

elephant

I want a big (nose).

What (a) big …!

Abracadabra

Look at( my big ears)

wiggle

That’s better!

Polecenia i komentarze nauczyciela

- jak w poprzednim rozdziale i dodatkowo:

Wiggle (Patch’s ears)

Stand up!

Sit down!

Everybody

What’s in the box?

Point ( to) …!

Look!

Just like me!

Very good!

Here?

Like this!

Draw (a line/a circle)

Who’s wearing (yellow)?

Find (something yellow)