Język angielski w roku szkolnym 2021/ 2022 realizowany w grupa I na podstawie programu "Hippo and Friends 1" Kathryn Escribano

Charakterystyka grupy wiekowej:
 Dzieci w okresie przedszkolnym nie stanowią spójnej grupy pod względem rozwojowym. Ich rozwój przebiega nierównomiernie i skokowo. Często się zdarza, że w jednej grupie znajdują się dzieci o bardzo zróżnicowanym poziomie emocjonalnym i intelektualnym. Wszystkie procesy poznawcze u dzieci w wieku przedszkolnym są w fazie intensywnego rozwoju, a podstawowe funkcje psychiczne nie są jeszcze w pełni rozwinięte i ukształtowane. Myślenie, mowa i spostrzeżenia związane są silnie z działaniem. Dzieci w wieku przedszkolnym (ogólna charakterystyka): postrzegają świat całościowo, mają naturalną ciekawość otaczającego je świata, potrafią skoncentrować się i skupić uwagę jedynie przez krótki czas, szybko się uczą, ale te szybko zapominają, mają dobrze rozwiniętą wyobraźnię, są bardzo wrażliwe na krytyk, uczą się głównie poprzez działanie i ruch, szybko się angażują w równe działania i równie szybko je porzucają, mają stałą potrzebę zabawy i fizycznej aktywności, reagują spontanicznie i emocjonalnie. Dzieci 3-letnie są w fazie intensywnego poznawania i tworzenia własnej tożsamości. Preferują zabawy równoległe, w samotności, a jeśli bawią si z innymi, to przez krótki czas. Trzylatki nie planują wspólnych dział, ich rozwój społeczny jest dopiero w początkowej fazie. Na prze omie trzeciego i czwartego roku życia zaczyna si pojawiać działanie zespołowe, rozwijają się więzi, kontakty społeczne z rówieśnikami i innymi ludźmi. Dzieci 3-letnie charakteryzuje: niski poziom autoidentyfikacji, wysoka emocjonalność, niski poziom kompetencji językowej, niski poziom rozwoju poznawczego i słabe rozumienie pojęcie czasu i przestrzeni.