Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami stworzonymi przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień.

Dla kogo

Podmiotem oddziaływania interwencyjno – edukacyjnego są:

Cel główny

Umacnianie potencjału zdrowotnego gdańszczan przez redukowanie ryzyka rozwoju uzależnień cyfrowych (nadmierne, destruktywne przebywanie w świecie wirtualnym i korzystanie z narzędzi cyfrowych).

Cele szczegółowe to zwiększenie kompetencji osób realizujących działania w obszarze kultury i popularyzacji nauki w zakresie zadań informacyjno – edukacyjnych dot. utrzymywania równowagi cyfrowej. Zwiększenie kompetencji mieszkańców (w szczególności dzieci i młodzieży) miasta Gdańska dotyczących utrzymywania równowagi cyfrowej. Promocja poradnictwa w zakresie utrzymywania równowagi w cyfrowej epoce.

Więcej materiałów dostępnych na stronie:
https://opz.gdansk.pl/profikultura/