Dzieci i młodzież posiadający Gdańską Kartę Mieszkańca mogą bezpłatnie poruszać się komunikacją miejską w Gdańsku.

Osoby, które w ubiegłych latach korzystały już z tego przywileju, powinny ponownie złożyć wniosek o pakiet bezpłatnych przejazdów.
Więcej informacji: https://bit.ly/39fxaFL