Szanowni Państwo,Urząd Miejski w Gdańsku zwraca się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat przyszłości Gdańska. 
Jakie powinny być priorytety w rozwoju miasta w najbliższych 10 latach?
Swoją opinię mogą Państwo wyrazić za pośrednictwem ankiety oraz w trakcie otwartych warsztatów online - szczegóły dostępne są tu:
https://www.gdansk.pl/strategia/warsztaty-poswiecone-zmianie-strategii-rozwoju-miasta,a,207630
 
Państwa opinie zostaną wykorzystane do opracowania zmiany aktualnej Strategii Rozwoju Miasta. 
Strategia to dokument, który określa najważniejsze kierunki rozwoju miasta oraz identyfikuje wyzwania, którym miasto będzie musiało sprostać w przyszłości.
Urząd Miejski w Gdańsku