Dziękujemy za regularne wpłaty na Radę Rodziców.
Zebrane środki przeznaczone są m.in. na:
-zajęcia umuzykalniające, artystyczne
-zabawki
-wycieczki, nagrody, paczki świąteczne i inne.

Rada Rodziców wraz z kadrą P21

Nr konta Rady Rodziców
54 1240 1268 1111 0000 1542 8662