Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka
- wiązanie obuwia,
- spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek,
- wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć.

Językowa aktywność dziecka
- nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki),
- rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej,
- określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki
do dołu.

Artystyczna aktywność dziecka
-
improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki,
- wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka
-
zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych,
- bezpieczne posługiwanie się przyborami, np. igłą, nożyczkami, młotkiem.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka
- szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym,
- czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury,
- czynny udział w dekorowaniu sali.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka
-
wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny,
- prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad,
- wykazywanie się inicjatywą w sytuacjach nowych, nieznanych,
- wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka
-
formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat,
- próby samodzielnego czytania,
- czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej,
- rozpoznawanie liter pisanych,
- wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie,
- posługiwanie się poprawną mową,
- liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską,
- układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń,
- czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań.

Artystyczna aktywność dziecka
-
opracowanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej,
- improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki,
- podawanie przybliżonych dat (np. koniec grudnia, wczesna wiosna) wybranych świąt
(np. Dzień Matki).

Poznawcza aktywność dziecka
-
rozwijanie myślenia logicznego poprzez:  analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie, rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów) słuchanie zdań prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywania określonych ruchów),
- posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami, w zabawach tropiących,
- dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,
- posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym,
- rozszerzanie doświadczeń i wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości(z różnych dziedzin życia człowieka) – odpowiadanie na pytania, np.: Do czego to służy? Skąd się to wzięło? Dlaczego to się porusza? inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci,
- inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci,
- klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych,
- rysowanie z wyobraźni.PIĄTEK 16.04.2021 r.

Rozwijanie kompetencji kluczowych:

porozumiewanie się w języku ojczystym,

 kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
kompetencje informatyczne,

umiejętność uczenia się,

kompetencje społeczne i obywatelskie,
świadomość i ekspresja kulturalna.

„Ufoludki na urlopie” - zabawa ruchowa przy muzyce.

Cele:

Dziecko:

- uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych,
z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu

- zwraca uwagę na zasady bezpieczeństwa podczas zabawy   

- eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem,

 

Cześć Liski!

Witamy Rodziców! Dzisiaj proponujemy zabawy przy muzyce. Posłuchajcie piosenki.
Śpiewające Brzdące - Ufoludki na urlopie - Piosenki dla dzieci
https://www.youtube.com/watch?v=N1QVEO9D4Kw

Spróbujcie nauczyć się słów piosenki (refrenu), ułóżcie układ taneczny.

Rozwiążcie zagadki:

Kiedy nocą słońca,
nie ma już na niebie,
świeci całym sobą,
lub kawałkiem siebie. (księżyc)

Jej długi warkocz złotem błyska,
siostrą jest gwiazd i księżyca.
Rzadko odwiedza nasze niebo.
Niesie wieści. Jakie? To tajemnica. (kometa)

Bardzo mu dobrze się wiedzie,
do pracy rakietą jedzie –
na podbój kosmosu, planet
i w galaktyki nieznane. (kosmonauta)

Z ziemi do gwiazd
mknie pocisk złoty,
szybszy niż wiatr
i samoloty. (rakieta)

Kilka wiadomości o Układzie Słonecznym:

MERKURY (najmniejsza i położona najbliżej Słońca, jedna półkula jest ciągle oświetlona przez Słońce)

WENUS (jest trzecim pod względem jasności ciałem niebieskim po Słońcu i Księżycu – nazywana gwiazdą pasterzy; otoczona grubą warstwą chmur, wybuchają tam ciągle burze, bez przerwy błyska i jest bardzo gorąco)

ZIEMIA (jest jedynym miejscem we Wszechświecie, w którym występuje życie)

MARS (barwa rdzawo-czerwona, oddychanie jest niemożliwe, nie ma wody, wszystko tam jest gigantyczne)

JOWISZ (największa planeta w Układzie Słonecznym, tak wielka, że zmieściłyby się tam wszystkie planety)

SATURN (charakterystyczną cechą są pierścienie, składające się głównie z lodu i odłamków skalnych)

URAN (turkusowa barwa, w składzie ma skruszony lód i zamarzniętą wodę)

NEPTUN (najbardziej oddalona od Słońca, brat bliźniak Uranu, wieją tam wielkie wiatry)

 

Karta pracy: Odkrywamy siebie część 3 s. 73, 75.

Uwaga ! W zadaniu na s. 73 w tabeli w pierwszym rzędzie w ostatniej kolumnie powinno być 8 kropek, a nie 9. W kartach pracy jest błąd.

Kim jest Paxi?  https://www.youtube.com/watch?v=3t9LQeY2ShA

Paxi i nasz Księżyc: Fazy i zaćmienia https://www.youtube.com/watch?v=K_KqWr4oHmA

 

A na koniec bajka z mojego dzieciństwa (Pani Mariola) i Waszych babć i dziadków.
BOLEK I LOLEK – "KOSMONAUCI"  https://www.youtube.com/watch?v=ZGjF6mP5IyI

 

Życzymy udanej zabawy!

Z pozdrowieniami!
Widzimy się w poniedziałek!


CZWARTEK 15.04.2021 r.

porozumiewanie się w języku ojczystym,

kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
kompetencje informatyczne,

umiejętność uczenia się,

kompetencje społeczne i obywatelskie,
świadomość i ekspresja kulturalna.

"Lecimy w kosmos” - zabawy plastyczno-ruchowe

Cele: 

Dziecko:

- wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.

– rozwija sprawność manualną, wyobraźnię i pomysłowość,

Cześć Liski!

Witamy Rodziców!

Wczoraj tworzyłeś nazwy swoich planet i ich mieszkańców. Dzisiaj wykonaj strój Ufoludka ze swojej planety.

Zdjęcia wykonanych Ufoludków i nazwy planet i ich mieszkańców prosimy o przysłanie do wychowawców.

 

Opowieść ruchowa „Lecimy w kosmos” (wg K. Kutyła) (Dziecko naśladuje ruchem treść opowieści.)

Wybierzmy się teraz w kosmiczną podróż.... zanim wystartujemy musimy najpierw odpowiednio się ubrać, a więc wkładamy kosmiczny kombinezon - najpierw prawa, teraz lewa noga...gotowe?....jeśli tak to ...szuuuu.....zapinamy w naszych kosmicznych kombinezonach suwak... wkładamy: prawy but, teraz lewy but i gotowe. ..teraz prawa i lewa rękawica i na końcu hełm...
Włączamy silnik: najpierw jedną, potem drugą ręką, zapinamy pasy, wyglądamy przez okno i 10, 9,8,7,6,5,4,3,2,1,0 - startujemy...lecimy wysoko, coraz wyżej i powoli „wchodzimy”

w przestrzeń kosmiczną....Uwaga turbulencje!...zobaczcie z lewej strony mijamy burzę kosmiczną,
w naszym kierunku leci mnóstwo odłamków skalnych...więc „gaz do dechy”!...uciekamy!.. musimy mocno skręcić w prawą stronę...udało się, możemy odetchnąć z ulgą – uff. Wyjrzycie przez okno

z prawej strony z pewnością zobaczycie planetę - przyjrzyjcie się jej uważnie, to Mars, może zobaczycie na niej jakiegoś Ufoludka? O, jest! Lądujmy na tej pięknej planecie, może uda nam się

z nim przywitać. Trzy- czte-ry lądujemy! Podejdźmy do niego powoli, żeby się nie przestraszył! Grzecznie przywitajmy go.
O zapytacie kosmitę?
Kończy nam się tlen w kombinezonach, musimy więc wracać na Ziemię! Pożegnajmy się z naszym nowym przyjacielem. Wsiadamy do rakiet. Lecimy…spójrzcie przez okno czy widzicie Ziemię?...tak, to właśnie ta niebieska planeta ... uwaga trzymajcie się mocno za chwilę będą turbulencje...uwaga zbliżamy się do Ziemi...lądujemy...uff...udało się ...mamy za sobą pierwszy lot w kosmos...rozpinamy pasy, zdejmujemy rękawice, hełm, buty, kosmiczny skafander...

Dziękujemy za wspólną kosmiczną podróż!

Karty pracy: Odkrywamy siebie część 3 s. 74,76
 

 

Życzymy udanej zabawy!

Z pozdrowieniami i do zobaczenia
Pani Mariola i Pani Kasia oraz Pani Ewa
i Pani Agnieszka


ŚRODA 14.04.2021 r.

Rozwijanie kompetencji kluczowych

 porozumiewanie się w języku ojczystym,

 kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
 kompetencje informatyczne,

 umiejętność uczenia się,

 kompetencje społeczne i obywatelskie,
 świadomość i ekspresja kulturalna.

      Lecimy w kosmos” - zabawy matematyczne.

Cele:  Dziecko:

- dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 10,

– rozwija sprawność manualną, wyobraźnię i pomysłowość,

 

Cześć Liski!

Witamy Rodziców! Dzisiaj proponujemy Wam zabawę matematyczną.
 

Cześć Liski!

Witamy Rodziców!

Dzisiaj proponujemy zabawę matematyczną.

W kosmos poleciały rakiety. Pokoloruj je odpowiednio wg poniższego kodu. Wynik działania to odpowiedni kolor na rakiecie:

 RAKIETA NR 1 I NR 2 oraz KOD DO RAKIET NA DOLE STRONY W PLIKACH


Zadania:
4 + 5 =        kolor pomarańczowy                             2 +2 =       kolor ciemny zielony       

10 – 3 =      kolor ciemny niebieski                           2 + 3 =      kolor czerwony

10 + 0 =      kolor fioletowy                                     4 +2 =        kolor czerwony
                         
7 + 1 =        kolor  czerwony                                      4 – 3 =       kolor zielony       
             
7 – 4 =        kolor żółty                                              5 – 3 =        kolor  jasny niebieski                 

 

Ćwiczenia artykulacyjne Mowa kosmitów.
Dziecko powtarza za Rodzicem grupy sylab, np.: zu, że, żo, ża, ży, żi, sza, szo, sze, szy, szu, szi, cza, czo, cze, czy, czu, czi...
Tworzenie nazw mieszkańców poszczególnych planet przez analogię, np. Ziemia – Ziemianie, Mars – Marsjanie.

Wymyślcie nazwę swojej własnej planety np. "Makulatura" i nazwy mieszkanców tej planety np. Makulaturianie.

 
Zdjęcia narysowanych rakiet z rozwiązanymi zadaniami prosimy o przysłanie do nas.

 

Życzymy udanej zabawy!

 

Z pozdrowieniami i do zobaczenia
Pani Mariola i Pani Kasia oraz Pani Ewa i Pani Agnieszka

Zadanie od Pani Joli (gimnastyka korekcyjna)

ZADANIE DO WYKONANIA - ĆWICZENIA NA STOPY.
 OTWÓRZ OBRAZEK, MOŻNA POWIĘKSZYĆ, OBEJRZYJ, PRZECZYTAJ, UBIERZ STRÓJ SPORTOWY, I MIEJ GOŁE STOPY (NAJLEPIEJ ĆWICZYĆ NA DYWANIE).

WYKONAJ KROTKĄ ROZGRZEWKĘ NA NOGI. POMASZERUJ PO DYWANIE, POBIEGAJ TRUCHCIKIEM ORAZ SZYBSZYM BIEGIEM.
WYKONAJ PO 10 RAZY KAŻDE ĆWICZENIE Z OBRAZKA, ODPOCZYWASZ POMIĘDZY ĆWICZENIAMI A POTEM ROBISZ TO WSZYSTKO JESZCZE TRZY RAZY.
MOŻESZ ZMIENIAĆ PRZYBORY LUB JE ZASTĘPOWAĆ.
WYKONUJESZ TYLKO TE ĆWICZENIA KTÓRE POTRAFISZ I MASZ SPRZĘT.
 
PODAJE INNE ĆWICZENIA;

MARSZ NA KRAWĘDZIACH STÓP
MARSZ NA PALCACH
MARSZ Z PODKURCZONYMI PALCAMI
MARSZ NA PIĘCIE
MARSZ KRABAMI
PODNOSZENIE PALCAMI CHUSTECZKI
ZGARNIANIE KARTKI PAPIERU PALCAMI STÓP
PODNOSZENIE PALCAMI STÓP DROBNYCH PRZEDMIOTÓW NA PRZYKŁAD OŁÓWKA

NA ZAKOŃCZENIE WYBIERZ TRZY ĆWICZENIA NA STOPY I CO DZIENNIE ĆWICZ PRZEZ 5 MINUT.
WYKONAJ ZADANIE I WYŚLIJ MAILA DO WYCHOWAWCZYNI.
                                                          POZDRAWIAM WAS SERDECZNIE.👀😍

(zobrazowane ćwiczenie na dole strony)


Rozwijanie kompetencji kluczowych:

porozumiewanie się w języku ojczystym,

kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
kompetencje informatyczne,

umiejętność uczenia się,

 kompetencje społeczne i obywatelskie,
świadomość i ekspresja kulturalna.

      Poznajemy przestrzeń kosmiczną

Cele: 

Dziecko:

– rozwija sprawność manualną, wyobraźnię i pomysłowość,
- potrafi przeczytać nazwy planet

- wymienia planety Układu Słonecznego,

- z uwagą ogląda animację multimedialną, poznając charakterystykę każdej z planet,

 

Cześć Liski!

Witamy Rodziców! Dzisiaj rozmawiać będziemy o Kosmosie.
Odpowiedzcie na pytania:
- Gdzie mieszkamy?
- Jak nazywa się miejscowość, kraj, kontynent, na którym mieszkamy?
- Jak nazywa się planeta, na której mieszkamy?
- A gdzie znajduje się nasza planeta?
- Co to jest kosmos? - burza mózgów.

 

Posłuchajcie wiersza „Planety” B. Formy

(Pomoc do wiersza Układ Słoneczny: Karty pracy: Odkrywamy siebie część 3 s. 70.)

Słońce to gwiazda, świeci na niebie.
Ciepłe promienie wysyła do Ciebie.
Merkury, Wenus to Słońca sąsiedzi,
może je człowiek kiedyś odwiedzi?

Potem jest Ziemia, wszyscy ją znamy.
Za Ziemią Mars częściowo zadbany.
Pokryty pyłem oraz skałami
i nieczynnymi już wulkanami.

A dalej Jowisz, Saturn i Uran,
Neptun hen w gwiezdnych chmurach.
Wokoło Słońca się przemieszczają
i tajemnice swoje wciąż mają.

Spróbujcie wymienić nazwy poszczególnych planet. Odczytajcie ich nazwy.

Posłuchajcie ciekawostek o Kosmosie: Układ Słoneczny dla dzieci - 123 Edukacja   https://www.youtube.com/watch?v=Aug7FRYvIHU

Zabawa orientacyjno-porządkowa Start rakiety.
Rodzic odlicza: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Podczas odliczania dziecko rytmicznie klaszcze
w dłonie z narastającą prędkością, następnie, na wysokości brzucha, rysuje spiralę (maszyny zaczynają pracować), wydając dźwięk: Bzz (rakieta startuje). Staaart – rytmicznie uderzają dłońmi o uda, rakieta wystartowała – wyskakuje w górę, wymachuje ramionami do góry, wydając okrzyk: Hurra! Lot rakiety – dziecko porusza się podczas klaskania (stukania czymś) przez Rodzica po pokoju, przerwa w klaskaniu oznacza lądowanie.

 

Karta pracy: Odkrywamy siebie część 3 s. 71, 72.

Chętne dzieci wykonają pracę plastyczną – Układ Słoneczny. Przy wykonywaniu może pomóc piosenka
Kosmos – animacja edukacyjna  https://www.youtube.com/watch?v=ahkKIg8NVS0  piosenka

 

 

Życzymy udanej zabawy!

 

Z pozdrowieniami i do zobaczenia
Pani Mariola i Pani Kasia oraz Pani Ewa i Pani Agnieszka


 Rozwijanie kompetencji kluczowych:

porozumiewanie się w języku ojczystym,

 kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
kompetencje informatyczne,

umiejętność uczenia się,

 kompetencje społeczne i obywatelskie,
 świadomość i ekspresja kulturalna.

      F – jak farby” - zabawy z literą „f”.

Cele: 

Dziecko:

- wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach

- rozpoznaje litery, odczytuje sylaby, wyrazy, krótkie teksty
- rysuje po śladach litery.
 

Zabawa ruchowa „Chcę być jak kosmonautą”.

Cele:

Dziecko:

- uczestniczy w zabawach ruchowych, w rytmicznych, muzycznych, naśladowczych,
z przyborami lub bez; wykonuje różne formy ruchu

- zwraca uwagę na zasady bezpieczeństwa podczas zabawy   

 

Cześć Liski!

Witamy Rodziców!

 

Zabawy i ćwiczenia z literą f.

 1. Zabawa z kolorami:

Kochani, zabawimy się kolorami (słoiki z roztworami barw podstawowych – żółty, czerwony, niebieski, puste słoiki). Przypomnijcie sobie, jakie kolory powstają po wymieszaniu farby:
– żółtej i niebieskiej (zielony),
 – niebieskiej i czerwonej (fioletowy),
 – czerwonej i żółtej (pomarańczowy).

(Po każdej uzyskanej odpowiedzi dziecko miesza farby w tych kolorach.)

Wymienię nazwę koloru, a Wy podajcie przykłady przedmiotów, roślin lub zwierząt w tym kolorze:

Żółty, jak…? (np. cytryna, jaskier, słonko, ...)

Pomarańczowy, jak…? (np. dynia, pomarańcza, mandarynka..)

Niebieski, jak…? (np. woda, niebo, niezapominajki..)
Zielony, jak …?
Czerwony, jak …?
Fioletowy, jak …?

 

 1. Ćwiczenia słuchowe.

Podzielcie wyraz  „farby” na sylaby i  na głoski wypowiadając je i klaszcząc jednocześnie. Na jaką głoskę zaczyna się wyraz „farby”?

Podajcie przykłady słów rozpoczynających się głoską f .(np. fotel, fotografia, fala, figury, firanki, foka, futro, fabryka, fiołki…), mających ją w środku (np. agrafka, rafa, elfy, gofry, harfa, kafelki, wafle, perfumy, sofa…) i na końcu (np. fotograf, elf, kilof ...).

Obejrzyjcie budowę schematu wyrazu „farby” (5 białych kartoników – głoski). (□□□□□)

Określcie rodzaje głosek (czy jest spółgłoską – cegiełka niebieska, czy samogłoską – cegiełka czerwona).

Zastanówcie się, jakie imiona zaczynają się na głoskę „f”  (Franek, Filip, Felicja, Florentyna...).
Podziel wyraz  „Franek” na sylaby i na głoski.

Obejrzyjcie budowę schematu wyrazu „Franek” (6 białych kartoników – głoski).
Obejrzyjcie małą i wielką, drukowaną i pisaną literę f, F. Pomoc: Karty pracy: Odkrywamy siebie – Litery i liczby s. 80
Umieść poznane litery: f, F, a, r, n, b, e, y, k, pod schematami słów „farby”, „Franek”.
Pomoc: litery - f, F, a, r, n, b, e, y, k.
Odczytaj wyrazy: farby, Franek.

 

 1. Pokaz małej i wielkiej, drukowanej i pisanej litery f, F.

Do wykonania zadania: Karta pracy: Odkrywamy siebie – Litery i liczby s. 80, 82

Ćwiczeniem graficznym jest również rysowanie po śladzie w kaszy (tacka i wysypana na niej najlepiej kasza manna – do wielokrotnego użytku).

Dziecko może: ozdobić literę, wyklejać plasteliną, wypełniać ziarnami... Zdjęcia wykonanych litr prosimy o przesłanie do nas.


Zabawa ruchowa „Chcę być jak kosmonautą”.
Gdy ktoś chce zostać kosmonautą, to musi być bardzo sprawny fizycznie: silny, zwinny, wysportowany. Dlatego chcemy dzisiaj zobaczyć, czy potraficie (a na pewno potraficie) wykonać różne ćwiczenia.
− Zaczynamy!
− Połóż się na plecach.
− Połóż się na boku i pomachaj dłonią.
− Połóż się na brzuchu i uderzaj stopami o siebie.
− Połóż się na brzuchu i wydłuż swoje ręce i nogi.
− A teraz usiądź i szeroko rozstaw nogi.
− Pochyl się do przodu i spróbuj obiema dłońmi dotknąć palców stóp.
− W siadzie, obiema rękami bębnij w klatkę piersiową.
− Zamknij oczy i palcem wskazującym znajdźcie czubek swego nosa.
− A teraz klęknij na podłodze.
− Spróbuj zaokrąglić swoje plecy.
− Dotknij jedną ręką podłogi, a palcem wskazującym drugiej ręki wskaż sufit.
− Podnieś kolano, aby nie dotykało do podłogi.
− Teraz stań na obu nogach.
− Wyciągnij obie ręce w kierunku sufitu.
− Wyprostuj obie nogi i spróbuj dotknąć dłońmi stopy.
− Opukaj delikatnie czubkami palców boki swoich stóp.
Wspaniale ćwiczycie! Każdy z Was zdał test na kosmonautę!
 

 

Życzymy udanej zabawy!

 

Z pozdrowieniami i do zobaczenia
Pani Mariola i Pani Kasia oraz Pani Ewa


9.04.2021 r. PIĄTEK

Rozwijanie kompetencji kluczowych:

porozumiewanie się w języku ojczystym,

kompetencje informatyczne,

umiejętność uczenia się

kompetencje społeczne i obywatelskie,
 świadomość i ekspresja kulturalna.

      Rowerowa wycieczka
-  ćwiczenia ruchowo-słuchowo-graficzne.


Cele: 

Dziecko:
- uczestniczy we wspólnym odpoczynku z rodzicami,
- rozwija sprawność manualną dłoni poprzez ćwiczenia grafomotoryczne,

- wypowiada się zdaniami rozwiniętymi,

Cześć Liski!

Witamy Rodziców!

Jak spędzacie wspólnie czas wolny?
− Jaki sposób odpoczynku podoba się wam najbardziej?

Jedziemy na rowerkach - ćwiczenia ruchowo-naśladowcze.
Kładziecie się na dywanie. Pedałując, mówicie:

Na wycieczkę wyruszamy,
 raz i dwa, raz i dwa.
Tata jedzie obok mamy,
 z tyłu – nas ma.

Karta pracy: Odkrywamy siebie część 3 s. 68,69

Odpoczynek u babci - ćwiczenia relaksacyjne (technika relaksacji Jacobsona). Plastikowe klocki. Dzieci leżą wygodnie na kocykach lub na dywanie, nogi mają wyciągnięte, ramiona ułożone wzdłuż tułowia tak, aby się nie dotykały.
− Zegnij prawe ramię tak, by naprężyć biceps. Jesteś silny, bardzo silny, naprężaj go mocno. Czujesz, jak bardzo napięte są twoje mięśnie?
− Wykonaj to samo ćwiczenie lewą ręką.
− Naciśnij, jak możesz najsilniej, pięścią prawej ręki klocek (z plastiku) położony po twojej prawej stronie. Jeśli jesteś silny, twoje mięśnie są napięte. Teraz rozluźnij mięśnie. Jesteś znowu słaby. Nie naciskaj już. Czujesz ulgę, mięśnie się rozluźniły. Wykonaj to samo ćwiczenie z pięścią lewej ręki. − Teraz chwilę odpocznij – leż i oddychaj spokojnie, równo. Twoje ręce odpoczywają.
− Teraz silna będzie twoja prawa noga. Włóż klocek pod kolano i mocno ściśnij nogę w kolanie. Teraz twoja noga słabnie – rozluźniasz mięśnie, wypuszczasz klocek. (Wykonaj to samo ćwiczenie lewą nogą).
− A teraz zobaczymy, czy masz tyle siły, żeby napełnić powietrzem swój brzuch. Wciągnij mocno powietrze w płuca i napnij brzuch jak balon, mocno. Teraz wypuść powietrze, rozluźnij mięśnie – poczujesz ulgę.
− Naciśnij mocno głową dywan (poduszkę), na którym (której) leżysz – głowa jest bardzo silna. Naciskasz mocno. Teraz rozluźnij mięśnie – głowa już nie naciska na dywan, odpoczywasz, czujesz ulgę.
− Jesteś niezadowolony i zły, bo ktoś zniszczył twoją budowlę z klocków. Marszczysz mocno czoło, jeszcze mocniej. Teraz rozluźnij mięśnie, niech odpoczną – czoło jest gładkie.
− Teraz mocno zaciśnij powieki, jeszcze mocniej. Teraz rozluźnij je i odpocznij.
− A teraz zaciśnij mocno szczęki, niech dotykają zębów. I dolna, i górna szczęka jest silna, zęby mocno naciskają na siebie. Teraz rozluźnij szczęki. Czujesz ulgę?
− Ułóż wargi tak, jakbyś chciał powiedzieć och (albo zrób ryjek), i napnij mocno mięśnie ust. Teraz rozluźnij mięśnie.
(Poszczególne ćwiczenia trwają bardzo krótko – od 10 do 15 sekund. Tyle samo trwają przerwy między ćwiczeniami.)


Letnie sporty i zabawy - interktywna prezentacja dla dzieci

Posłuchajcie:

“Dawno, dawno temu w Sportowej Krainie żył król i królowa. Król i królowa mieli córkę, piękną księżniczkę, która uwielbiała ćwiczyć. Od urodzenia księżniczka uwielbiała pływać, jeździć na rowerze oraz biegać po ogromnym zamkowym ogrodzie swych rodziców. Jednak król nie posiadał syna, który mógłby odziedziczyć po nim Sportową Krainę. Żaden z bogatych książąt nie podobał się księżniczce, ponieważ nie lubili oni ani ćwiczeń, ani żadnych dyscyplin sportowych. Lata mijały, król coraz bardziej podupadał na zdrowiu, a Sportowa Kraina nie miała żadnego dziedzica. Zaniepokojony król wezwał swoich doradców. Po wielu dniach postanowiono, że w Sportowej Krainie zostaną zorganizowane zawody sportowe. Zwycięzca we wszystkich dyscyplinach miał poślubić księżniczkę. Dyscyplin podczas królewskich zawodów było pięć: biegi przełajowe przez Zaczarowany Las, rzut królewskim oszczepem, jazda na rolkach wokół zamkowego dziedzińca, pływanie w morzu należącym do królestwa oraz wspinaczka wysokogórska na najwyższy szczyt Sportowej Krainy, na której, w wielkiej pieczarze, mieszkał nienawidzący sportu Leniwy Smok. Zadanie było bardzo trudne. Tylko naprawdę zwinny, sprytny, wysportowany i zdrowy zawodnik mógł wyjść cało z tej przygody. Wielu z zawodników, którzy zgłosili się na królewskie zawody sportowe, odpadało już podczas biegu przez zaczarowany las, część z nich nie radziła sobie

z pływaniem w zimnym morzu..., a jeszcze inni nie potrafili się wspiąć na sam szczyt góry.
Król Sportowej Krainy już tracił nadzieję ... Wtedy to ostatniego dnia zawodów do króla i królowej zgłosił się biedny pasterz, który codziennie pasał królewskie owce. Król załamał ręce, ale pozwolił pasterzowi na wykonanie zadania. A że pasterz każdego dnia biegał za królewskimi owcami po królewskich zboczach i jadł wiele warzyw, był zatem zwinny, szybki i silny. Bez trudu przebiegł przez Zaczarowany Las, nie miał również sobie równych przy rzucie królewskim oszczepem. Zamkowy dziedziniec pokonał na rolkach w rekordowym tempie, jeszcze szybciej przepłynął królewskie morze. Wtedy też rozpoczął ostatnie zadanie: wspinaczkę na najwyższy szczyt
w królestwie. Gdy pasterz wpiął się na szczyt królestwa zobaczył Leniwego Smoka. Pasterz, który zdrowo się odżywiał i wiele biegał, bez problemu pokonał bestię, która była ciężka i schorowana
od jedzenia samych słodkości.
W Sportowej Krainie zapanowało szczęście i radość związane ze znalezieniem dziedzica tronu
i ślubem księżniczki. Jak pewnie się domyślacie, wesele było iście sportowe, a weselny tort upieczono ze zdrowych warzyw. Młoda para żyła długo i szczęśliwie oraz dawała przykład mieszkańcom królestwa, jak zdrowo i sportowo żyć.”
Autor bajki: Aleksandra Janus-Holka ]


"Bieg z przeszkodami" Cz. Janczarski z serii "Poczytaj mi Mamo"   
http://polscy-ilustratorzy.blogspot.com/2010/05/bieg-z-przeszkodami.html

 

Życzymy udanej zabawy!

 

Z pozdrowieniami i do zobaczenia
Pani Mariola i Pani Kasia oraz Pani Ewa


8.04.2021 r. CZWARTEK

Rozwijanie kompetencji kluczowych:

 porozumiewanie się w języku ojczystym,

kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,

kompetencje informatyczne,

umiejętność uczenia się,

 kompetencje społeczne i obywatelskie,
 świadomość i ekspresja kulturalna.

      Mój ulubiony sport” - praca plastyczna.


Cele: 

Dziecko:
- wypowiada się zdaniami rozwiniętymi,
- wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.

 

 

Cześć Liski!

Witamy Rodziców!

 Opowiedzcie, jaki sport się Wam najbardziej podoba.

Zapraszamy do zabawy:

  SKACZEMY, BIEGNIEMY – WYGIBASY TV - piosenki dla dzieci - piosenka dla dzieci, dziecięce hity!

Obejrzyj wybrany film i narysuj do niego ilustrację:
Zdjęcia ilustracji miło widziane :)
REKSIO SPORTOWIEC (1972) - SERIA: REKSIO  https://www.youtube.com/watch?v=3IZ_5iJkbM4
Bolek i Lolek Olimpiada zimowa https://www.youtube.com/watch?v=pmUsOBfFJnw 
Bajki dla dzieci Bolek i Lolek na Olimpiadzie – Pojedynek https://www.youtube.com/watch?v=meNyQzwrccI  
Olimpiada Bolka i Lolka 03 Gol   https://www.youtube.com/watch?v=1mwtHIMIfDk  
Olimpiada Bolka i Lolka – Slalom  https://www.youtube.com/watch?v=W99AQuEusxU
Olimpiada Bolka i Lolka 01 Tor przeszkód  https://www.youtube.com/watch?v=jXxKHtQneTo
Olimpiada Bolka i Lolka – Żeglarstwo   https://www.youtube.com/watch?v=wYc7ypIhXRY
Bolek i Lolek – Kolarstwo  https://www.youtube.com/watch?v=NUIL0lhCKyE
Olimpiada Bolka i Lolka 02 Żółty czepek  https://www.youtube.com/watch?v=1sNNOhZEVxw
Bolek i Lolek - Skok w dal  https://www.youtube.com/watch?v=8RQS5AmYmb4
Bolek i Lolek – Siatkówka  https://www.youtube.com/watch?v=a6d2IXLI84o

 

 

Życzymy udanej zabawy!

 

Z pozdrowieniami i do zobaczenia
Pani Mariola i Pani Kasia oraz Pani Ewa i Pani Agnieszka


7.04.2021 r. ŚRODA

Rozwijanie kompetencji kluczowych:

kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,

umiejętność uczenia się,

 kompetencje społeczne

   Temat:   Bawimy się w mierzenie” - zabawy matematyczne.

Cele: 

Dziecko:

– mierzy odległość i wysokość, podaje wynik pomiaru,
– utrwala stronę prawą, lewą,

– rozwija umiejętność zgodnego współdziałania,

– rozwija sprawność manualną, wyobraźnię i pomysłowość,

Cześć Liski!

Witamy Rodziców!
 

- witamy się stopami;
- witamy się łokciami;
- witamy swoje kolana, a następnie kolana sąsiadów;
- witamy plecy- głaszczemy dłońmi, poklepujemy delikatnie;
- witamy oczami wszystkich;


Spróbujcie zmierzyć pokój.
- Czym możemy zmierzyć pokój? (Dziecko zaproponuje różne rozwiązania.)
Można pokój zmierzyć krokami. (Pokaż, jak się to robi: mierz krokami długość pokoju, a dziecko liczy i ustala liczbę, zapiszcie wynik.)
- Teraz zrób to ty. (zapisanie wyniku)
Porównanie wyników mierzenia.

Mierzenie długości dywanu przez Rodzica i Dziecko – stopa za stopą.

 Porównywanie wyników mierzenia.


Zmierz długość innych przedmiotów.


Do dokładnego pomiaru długości służą następujące narzędzia:

  

MIARKA KRAWIECKA      MIARKA STOLARSKA       TAŚMA MIERNICZA     LINIJKA


Dziecko próbuje porównać wygląd miarek   /szuka wraz z Rodzicem w Internecie, jeśli nie ma akcesoriów w domu/. Zauważa, że na każdej miarce są cyfry i kreski.

 

Karta pracy: Odkrywamy siebie część 3 s. 65, 66.

(Do strony 66)

Zabawa ruchowa “Skoki zająca”

 

Życzymy udanej zabawy!

 

Z pozdrowieniami i do zobaczenia
Pani Mariola i Pani Kasia oraz Pani Ewa i Pani Agnieszka


6.04.2021 r. WTOREK

Rozwijanie kompetencji kluczowych:

porozumiewanie się w języku ojczystym,

kompetencje informatyczne,

 umiejętność uczenia się,

 kompetencje społeczne i obywatelskie,

      Sport to zdrowie
rozmowa na podstawie wiersza
„Sport” Adama Świętochowskiego


Cele:

 Dziecko:
- wie, jakie korzyści płyną z uprawiania sportu,
- zna rodzaje dyscyplin sportowych,
- potrafi podzielić sporty na zimowe i letnie,
- rozwija spostrzegawczość i odwagę,
- kształtuje umiejętność koncentracji uwagi,
- zna zasady fair – play.

 

Cześć Liski!

Witamy Rodziców! Dzisiaj proponujemy Wam poznawanie różnorodnych sportów.
Na początek poprosimy Was dzieci, abyście nauczyli Rodziców zabawy przy piosence „Głowa, ramiona, kolana, pięty”. I tak jak w przedszkolu, zaczynamy wolno, a powtórzenia coraz szybciej.

Posłuchajcie wiersza („Sport” Adam Świętochowski)

"SPORT"
Każdy przedszkolak o tym wie:
Chcesz być zdrowym ruszaj się!
Sport to bardzo ważna sprawa
Są reguły, jest zabawa.

Prawą nogą wypad w przód
I rączkami zawiąż but

Powrót, przysiad, dwa podskoki
W miejscu bieg i skłon głęboki
Wymach rączek w tył, do przodu
By rannego nie czuć chłodu.

 

Odpowiedzcie na pytania:

-  Jak myślisz, dlaczego należy ćwiczyć?
Bo ...
- Jakie znasz rodzaje sportów? (pomoc – ilustracje w Karcie pracy Odkrywamy siebie część 3       s. 63, 64 - nazywanie przez dziecko poszczególnych sportów. Może być krótka rozmowa na ich temat.)
- Co to są igrzyska olimpijskie?
- Jakich znacie sportowców?
- Co musi mieć sportowiec oprócz odpowiedniego sprzętu (odpowiedni strój sportowy).

Wymień sporty, które można uprawiać latem, a które zimą.
(Sporty letnie: pływanie, tenis ziemny i stołowy, biegi, podnoszenie ciężarów, biegi, podnoszenie ciężarów, koszykówka, siatkówka, piłka nożna, taniec, gimnastyka artystyczna, jazda na wrotkach, rolkach, deskorolkach, kolarstwo, nordic – walking i inne.
Sporty zimowe: łyżwiarstwo figurowe, saneczkarstwo, hokej na lodzie, skoki narciarskie, biatlon (bieg narciarski ze strzelaniem), snowboard, zjazdy narciarskie.)

- Jakie zdobywamy medale na zawodach?   (I miejsce - złoty, II - srebrny, III - brązowy)
- Jak nazywa się stopniowane miejsce, na którym dekoruje się sportowców?    (podium)

 

Posłuchajcie:

Przygody Oli i Stasia #13. Aktywność fizyczna  https://www.youtube.com/watch?v=jgJOS26G1wY

 

Karta pracy: Odkrywamy siebie część 3 s. 62, 63, 64.

 

Pokażcie Rodzicom ćwiczenia, np.:  leżenie na plecach – rowerek, skaczące pajacyki, przysiady.

A potem zamiana ról, Rodzic pokazuje dziecku ćwiczenia i wspólnie wykonują.

 

MUZYCZNA GIMNASTYKA - ćwiczenia W PODSKOKACH | ODCINEK 1 https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU

 

Na zakończenie bajka dla chętnych  /oglądali ją Wasi dziadkowie/.

BOLEK I LOLEK – "SPORTOWCY"   https://www.youtube.com/watch?v=m8rWKU1X4SU

 

 

Życzymy udanej zabawy!

 

Z pozdrowieniami i do zobaczenia
Pani Mariola i Pani Kasia oraz Pani Ewa


2.04.2021 r. PIĄTEK


Rozwijanie kompetencji kluczowych

porozumiewanie się w języku ojczystym,

kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,

kompetencje informatyczne,

umiejętność uczenia się,

kompetencje społeczne i obywatelskie,

świadomość i ekspresja kulturalna.

 

                                    Bajeczka wielkanocna” słuchanie opowiadania A. Galicy.
Cele: 

Dziecko:
- odpowiada na pytania, stara się wypowiadać się zdaniami rozwiniętymi,

 

Kochane Liski!

Witamy Rodziców!

Wiosenne Słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane wierzbowe Kotki zaczęły wychylać się z pączków.
− Jeszcze chwilę – mruczały wierzbowe Kotki. – Daj nam jeszcze pospać. Dlaczego już musimy wstawać?
A Słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło:
− Tak to już jest, że musicie być pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a ja mam jeszcze tyle roboty. Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko puszystych Kotek, Słońce powędrowało dalej. Postukało złotym palcem w skorupkę jajka − puk, puk! I przygrzewało mocno.
− Stuk, stuk! – zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej skorupki wygramolił się malutki Kurczaczek.
Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i przewiązało czerwoną kokardką.
 − Najwyższy czas – powiedziało. – To dopiero byłby wstyd, gdyby Kurczątko nie zdążyło
na Wielkanoc.
Teraz Słońce zaczęło się rozglądać dookoła po łące, przeczesało promykami świeżą trawę,
aż w bruździe pod lasem znalazło śpiącego Zajączka. Złapało go za uszy i wyciągnęło na łąkę.
− Co się stało, co się stało? – Zajączek przecierał łapką oczy.
− Już czas, Wielkanoc za pasem – odpowiedziało Słońce – a co to by były za święta bez wielkanocnego Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze bardzo malutki, a ja pójdę obudzić jeszcze kogoś.
− Kogo? Kogo? – dopytywał się Zajączek, kicając po łące.
− Kogo? Kogo? – popiskiwało Kurczątko, starając się nie zgubić w trawie.
− Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki.
I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym dzwoneczkiem na szyi.
− To już święta, święta – szumiały wierzbowe Kotki, a Słońce głaskało wszystkich promykami, nucąc taką piosenkę:
− W wielkanocny poranek
dzwoni dzwonkiem Baranek,
a Kurczątko z Zajączkiem
podskakuje na łące.
Wielkanocne Kotki,

robiąc miny słodkie,
już wyjrzały z pączka,

siedzą na gałązkach,
kiedy będzie Wielkanoc,
wierzbę pytają.

Opowiedzcie Rodzicom:
− Dlaczego słonko obudziło wierzbowe kotki?
− Jakie zwierzątka potem obudziło?
 − Dlaczego słonko obudziło zajączka i baranka?
Posłuchajcie piosenki i powiedzcie o czym śpiewają.
Patrycja Lipińska dla Dzieci i Szalone Małolaty - Wielkanocny Stół.Piosenka Wielkanocna dla Dzieci https://www.youtube.com/watch?v=JMbbv83DgUM

Karta pracy: Odkrywamy siebie część 3 s. 61.
− Obejrzyjcie obrazki. Zaznaczcie dziewięć różnic między nimi.

Karta pracy: Odkrywamy siebie – Litery i liczby s. 67
Liczenie, ile kropek jest razem w każdej kolumnie. Skreślanie nieprawidłowych wyników oraz znajdujących się przy nich liter. Odczytanie wyrazu z pozostałych liter.
Liczenie w każdej ramce pisanek znajdujących się po lewej stronie i po prawej stronie. Pisanie
w okienkach między obrazkami odpowiednich liczb i znaków.

 

Zabawa naśladowcza – Zamiecie się w kurczaczka, zajączka, czy baranka i naśladujcie je ruchem
i głosem.

Udanej zabawy!

Wszystkim Dzieciom i Rodzicom
życzymy zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych!

 

Pani Mariola, Pani Kasia, Pani Agnieszka oraz Pani Ewa,
a także wszyscy pracownicy Przedszkola         


Czwartek 1.04.2021 r.

Rozwijanie kompetencji kluczowych

porozumiewanie się w języku ojczystym,

kompetencje informatyczne,

umiejętność uczenia się,

kompetencje społeczne i obywatelskie,

świadomość i ekspresja kulturalna.

 

                                               Taniec kurcząt – zabawa ruchowa przy muzyce
                                         Modesta Musorgskiego „Taniec kurcząt w skorupkach”
.
- eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę,

- ruchem ciała, mimiką i gestem naśladuje kurczątka

 „Przygoda wielkanocna” - historyjka obrazkowa.

Cele: 

Dziecko:
- rozwija myślenie przyczynowo – skutkowe,
- odpowiada na pytania, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych.

Cześć Liski!

Witamy Rodziców!.

Posłuchajcie utworu  Modesta Musorgskiego „Taniec kurcząt
w skorupkach” https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84

Zamieńcie się w kurczątka, które przy muzyce wykluwają się z jajek i wyruszają zwiedzać świat. Ruchami ciała, mimiką i głosem najpierw naśladujecie kurczątka zwinięte w jajeczku, następnie wolno zaczynacie się poruszać, prostują się, wyciągają łapki i głowy – wykluwają się ze skorupek. Potem wyruszają w drogę, która prowadzi pod górę. Idąc, kołyszą się na boki. Następnie turlają się z górki i trafiają do kurnika, gdzie czeka na nie mama kwoka z pysznym śniadankiem.

 

Posłuchajcie kilka ciekawostek związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

 Jajko to znak wszelkiego początku. Dzielimy się nim przed rozpoczęciem śniadania, składając sobie życzenia. Z jajka wykluwa się kurczątko, które jest symbolem nowego życia.
Pisanki, kraszanki (ozdobione jajka) dawano kiedyś w podarunku, jako dowód życzliwości
i sympatii.
Palemka miała chronić ludzi, zwierzęta, domy przed ogniem, czarami i złem tego świata.
Mazurek - ciasto pieczone tylko na Wielkanoc, dekorowane lukrem i bakaliami. Pieczone
w kształcie jajka lub prostokąta.
Baranka z czerwoną chorągiewką stawiano pośrodku stołu, żeby podczas wielkanocnych biesiad
i uciech wierni nie zapominali o religijnym charakterze świąt.
Baby drożdżowe – ciasto pieczone na Wielkanoc.
Zajączek obwieszcza wiosenną odnowę, obdarowuje dzieci łakociami i prezentami.

Tradycje i zabawy wielkanocne https://www.youtube.com/watch?v=DgjNcFKnY7U


Karta pracy: Odkrywamy siebie część 3 s. 58
Obejrzyjcie obrazki. Zaznaczcie kolejność zdarzeń w historyjce, rysując w okienkach przy obrazkach odpowiednią liczbę kropek lub pisząc właściwe liczby.
Opowiedzcie historyjkę Rodzicom pokazując odpowiednią kolejność ilustracji.

Propozycja zabawy – wykonajcie z różnych zabawek (np. klocków, samochodów, figurek itp.), przedmiotów wielkanocną pisankę. Prosimy o przysłanie zdjęć zrobionych prac.

 

Życzymy udanej zabawy!

 

Z pozdrowieniami i do zobaczenia

Pani Mariola i Pani Kasia oraz Pani Ewa i Pani Agnieszka


Środa 31.03.2021 r.

Rozwijanie kompetencji kluczowych

porozumiewanie się w języku ojczystym,
 kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,

umiejętność uczenia się,

kompetencje społeczne i obywatelskie,

świadomość i ekspresja kulturalna.

 

Zabawa Ciepło, zimno, pod hasłem: Gdzie schowało się kurczątko.

Cele:

Dziecko:
- uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych,
z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu
- reaguje na polecenia

Koszyczki z pisankami
 – rozwiązywanie i próby układania zadań z zakresu dodawania i odejmowania do 10.

Cele:

 Dziecko:
-  przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;
- dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 10, próbuje układać swoje zadania .

 

Drogie Liski!

Witamy Rodziców! Dziś proponujemy zabawę się w „Ciepło, zimno” pod hasłem: „Gdzie schowało się kurczątko” oraz zabawy matematyczne.
Do zabawy potrzebny będzie kurczaczek – zabawka, piłeczka itp. Szukacie kurczątka, które zostało ukryte w pokoju. Rodzice naprowadzają Was na ukryty przedmiot, stosując określenia: ciepło, cieplej, najcieplej, gorąco, zimno, zimno, najzimniej. Udanej zabawy!


Rozwiązywanie zadań tekstowych na dodawanie i na odejmowanie w zakresie 10. Rozwiązywanie zadań tekstowych metodą symulacji.
Pomoce: liczmany, kartoniki z liczbami od 1 do 10, kartoniki ze znakami „+, -, =”.
Dziecko ma liczmany, kartoniki z liczbami, znakami.
Rodzic mówi zadania, dziecko ilustrują je za pomocą liczmanów, układa działania i je odczytuje. Na zakończenie udziela odpowiedzi na zadane pytania.
− W koszyczku były 4 pisanki. Mama dołożyła jeszcze 6 pisanek. Ile jest teraz pisanek w koszyczku?
Dziecko bierze 4 liczmany, kładzie je przed sobą. Potem dokłada 6 liczmanów. Liczy wszystkie liczmany i układa działanie: 4 + 6 = 10 które głośno odczytuje, a potem udziela odpowiedzi na pytanie.
 − Lenka miała 10 pisanek. 7 pisanek dała babci. Ile pisanek jej zostało?
Dziecko układa przed sobą 10 liczmanów. Potem odsuwa 7 liczmanów. Liczy pozostałe liczmany, układa działanie, głośno je odczytuje, odpowiada na pytanie. 10 – 7 = 3

Wymyśl samemu inne zadania.

Karta pracy: Odkrywamy siebie część 3 s. 59

 

Życzymy udanej zabawy!

Z pozdrowieniami i do zobaczenia

Pani Mariola i Pani Kasia oraz Pani Ewa i Pani Agnieszka :)


Wtorek 30 marca 2021 r.

porozumiewanie się w języku ojczystym,

 kompetencje informatyczne,

 umiejętność uczenia się,

kompetencje społeczne i obywatelskie,
świadomość i ekspresja kulturalna.

 

Rozsypane pisanki
– zabawa ruchowa z elementem turlania.

Cele:

Dziecko:

- uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych,
z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu

- zwraca uwagę na zasady bezpieczeństwa podczas zabawy   

 

Wielkanocne opowieści – praca plastyczna.

Cele:

Dziecko:
- wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.

 

Cześć Liski!

Witamy Rodziców!

Spróbujcie zamienić się w pisanki. Delikatnie turlacie się po podłodze w różnych kierunkach, zwracając uwagę na zachowanie zasad bezpieczeństwa.

Wielkanocne opowieści – praca plastyczna.
Posłuchajcie piosenek związanych ze Świętami Wielkanocnymi i wykonajcie ilustracje do jednej z nich.

animacja do piosenki Święta Wielkanocne
piosenka z tekstem kłótnia w koszyczku wielkanocnym

Piosenka dla dzieci:  z jajkiem i zającem

Śpiewające Brzdące  Kurki i pisanki
piosenka dla dzieci pisanki, pisanki

 

 Pamiętajcie, aby po sobie  posprzątać. Pomóżcie też Rodzicom w świątecznych porządkach albo zaopiekujcie się młodszym rodzeństwem.
Zdjęcia wykonanych ilustracji prosimy o przysłanie do nas.

 

 

Życzymy udanej zabawy!

 

Z pozdrowieniami i do zobaczenia

Pani Mariola i Pani Kasia oraz Pani Ewa i Pani Agnieszka


Poniedziałek 29 marca 2021 r.

Kompetencje kluczowe (K.k.)

 porozumiewanie się w języku ojczystym,

 umiejętność uczenia się,

świadomość i ekspresja kulturalna.

 

„Kurczątka do gniazdka” - zabawa oddechowa.

Cele:

Dziecko:

- wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu
za pomocą języka mówionego

- ćwiczy prawidłowy oddech poprzez dmuchanie przez słomkę

 

J – jak jajko”

- odkrywanie liter z wykorzystaniem elementów
Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz.

Cele:

Dziecko:

- wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach

- rozpoznaje litery, odczytuje sylab, wyrazów, krótkich tekstów
- rysuje po śladach litery. 

 

 

Dzień dobry Liski!

Witamy Rodziców! Dziś ćwiczymy prawidłowy oddech.
Potrzebne będą: piórka, kartka w kształcie koła, słomka. Zamiast piórka może być mały kawałeczek chusteczki higienicznej lub bibułki.

Zajmij miejsce przy stole. Przed sobą połóż piórka i gniazdo /to może być kartka papieru/. Przenieś jak największą liczbę piórek do gniazdka za pomocą słomki. Można na dwa sposoby poprzenosić piórka: jeden – dmuchając, a drugi – wciągając powietrze.

Zabawa orientacyjno-porządkowa „Kura i kurczęta”.
Rodzic odgrywa rolę kury, dzieci to kurczęta. Kura chodzi po sali, mówiąc: Ko, ko, ko... Dziecko poruszają się wokół niej w dowolnych kierunkach, powtarzając: Pi, pi, pi.
Kiedy kura przestanie wydawać odgłosy i przykucnie, kurczątka zbiegają się do niej i przytulają się do siebie. Zamiana ról.

 

„Zabawy i ćwiczenia z literą j, J”

 1. Przywitanie  

„Witamy prawą ręką (machanie prawą ręką), witamy lewą ręką (machamy), witamy prawą nogą (machamy), witamy lewą nogą (machamy). Pokiwaj głową w prawo, w lewo i do przodu.”

 1. Ćwiczenie kształtujące orientację w przestrzeni „Połóż jajko”

Zrób z gazety kulkę, która będzie symbolizować jajko.

Połóż je przed sobą, za sobą, z prawej, lewej strony, pomiędzy nogami, nad głową, na głowie,
na prawym ramieniu, na lewej stopie.

 1. Nauka wierszyka i ćwiczenia językowe:

Rodzic: Powtarzaj za mną wierszyk (nauka wierszyka)

„Jedno jajo w koszu,
Drugie zaraz będzie.
Mama kura głośno gdacze
Wysoko na grzędzie.”

Rozmowa na temat wierszyka: Kto występuje w wierszu? 

 

 1. Kształcenie dużej motoryki, w tym równowagi

Jesteście kurą, która chodzi po podwórku. Macha skrzydełkami ( łokcie blisko ciała i machanie rękoma), grzebie nóżką. Siada na grzędzie ( przysiad).

 

 1. Kształcenie małej motoryki

Powtarzając wierszyk, na przemian, część bębnienie palcami, stukanie palcami po stole, a później
marsz palców po stole w określonym kierunku.

 

 1. Ćwiczenia ruchowo – słuchowo – wzrokowe

„Gdzie schowała się głoska „J”?” - zabawa słuchowa. Jaka głoską zaczyna się wyraz jajko?
Wymień inne wyrazy na głoskę „J”. Jaka głoską kończą się te wyrazy?

 

 1. Zobacz, jak wygląda litera „j, J”. Narysuj w powietrzu, na podłodze, palcem po śladzie równoczesną recytacją wierszyka.
  „Jedno jajo w koszu,
  Drugie zaraz będzie.
  Mama kura głośno gdacze
  Wysoko na grzędzie.”

 

Karta pracy: Odkrywamy siebie – Litery i liczby s. 76, 77

 

Ćwiczeniem graficznym jest również rysowanie po śladzie w kaszy (tacka i wysypana na niej najlepiej kasza manna – do wielokrotnego użytku).

Dziecko może: ozdobić literę, wyklejać plasteliną, wypełniać ziarnami... Zdjęcia wykonanych litr prosimy o przesłanie do nas.

 

Karta pracy: Odkrywamy siebie część 3 s. 56, 57.

Życzymy udanej zabawy!

Z pozdrowieniami i do zobaczenia Pani Mariola i Pani Kasia oraz Pani Ewa :) i Pani Agnieszka!

Piosenki:

  wiosenne buziaki   (link do piosenki)

 • Już rozgościła się wiosna.
  słońce i kwiaty przyniosła.
  Huśta się lekko na tęczy,
  motyle i ptaki ślą wiośnie buziaki.

  : Hop, hop, raz, dwa, trzy,
  tańczymy z wiosenką ja i ty.
  Nawet gdy z burzy wiosenny deszcz,
  to tylko radośniej tak tańczyć przy wiośnie.
  Hop, hop, raz, dwa, trzy,
  bzyczą już pszczoły i kwitną bzy.
  A całe miasto całusy śle,
  bez wiosny było tu źle.

  II. Słońce rozdaje promyki,
  gonią się w lesie strumyki.
  Mrówki zaczęły porządki,
  a grube ślimaki ślą wiośnie buziaki.

  Ref.: Hop, hop, raz, dwa, trzy,
  tańczymy z wiosenką ja i ty.
  Nawet gdy z burzy wiosenny deszcz,
  to tylko radośniej tak tańczyć przy wiośnie.
  Hop, hop, raz, dwa, trzy,
  bzyczą już pszczoły i kwitną bzy.
  A całe miasto całusy śle,
  bez wiosny było tu źle.

  III. Kwiaty swe płatki umyły
  i świeże stroje włożyły.
  Budzą się wszystkie zwierzaki.
  Kociaki i psiaki ślą wiośnie buziaki

  Ref.: Hop, hop, raz, dwa, trzy,
  tańczymy z wiosenką ja i ty.
  Nawet gdy z burzy wiosenny deszcz,
  to tylko radośniej tak tańczyć przy wiośnie.
  Hop, hop, raz, dwa, trzy,
  bzyczą już pszczoły i kwitną bzy.
  A całe miasto całusy śle,
  bez wiosny było tu źle.

 

 koszyczek dobrych życzeń   (link do piosenki)

 

 1. Siedzi biały cukrowy baranek w wielkanocnym koszyku,

a z barankiem gromada pisanek – dużo śmiechu i krzyku.

Dwie kiełbaski pachnące są, sól i pieprz, by był pyszny smak.

Dziwi się biały baranek: O! Kto to wszystko będzie jadł?

 

Ref.: Mama, tata, siostra, brat – każdy coś z koszyczka zjadł,

a to taki jest koszyczek pełen dobrych życzeń.

Gdy marzenia spełnić chcesz, coś z koszyczka szybko bierz!

I życz szczęścia, pomyślności, a na święta dużo gości!

 

 1. Dawno temu prababcia tak samo koszyk przygotowała.

Był baranek i dużo pisanek, i kiełbaska niemała.

Ja to dobrze już teraz wiem, że koszyczek przemienia świat,

lecz babcia z dziadkiem dziwili się: kto to wszystko będzie jadł?

 

Ref.: Mama, tata…

 

III. Kiedyś ja przygotuję koszyczek, aby spełniał życzenia.

Od pisanek kolory pożyczę, od baranka marzenia.

I tak zawsze już będzie wciąż, że w koszyczku pyszności są,

a mamy i babcie, i ciocie też z życzeniami dają go.


Konkurs dla Grupy IV
na najbardziej kreatywne przebranie na balu karnawałowym 11.02.2021 r.

 

Spróbuj wymyślić przebranie na bal przedszkolaka razem z dzieckiem. Takie kreatywne podejście do stylu i przebrania całej postaci to świetna zabawa także dla malucha. Dziecko szybko wpadnie na ciekawe, często bardzo nietypowe pomysły. 

Kryteria brane pod uwagę podczas rozstrzygania wygranej:

 • Pomysłowość; kreatywne podejście do tematu
 • Funkcjonalność (czy może łatwo się poruszać w przebraniu)
 • Innowacyjność; coś niestandardowego

 

Rozstrzygnięcie 11.02.2021 r. podczas balu


Zadania dydaktyczno–wychowawcze w Lutym 2021Moje domowe zwierzątko


Uczenie odpowiedzialności za innych (np. zwierzęta). Opiekowanie się swoimi zwierzętami
w domu.

Dostrzeganie, że zwierzęta mają zdolność odczuwania, przejawianie w stosunku do nich życzliwości i troski.Znamy te baśnie


Odszukiwanie w oglądanych utworach uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda. Ocenianie zachowań innych (bohaterów literackich, filmowych).
Odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości, bytu rzeczywistego
od  fikcyjnego.

Wykonywanie własnych eksperymentów językowych. Zachęcanie do kilku zdaniowych wypowiedzi na temat baśni.
Tworzenie książek dotyczących znanych bajek lub wymyślonych przez dzieci, składających się z obrazków lub tekstu ułożonego przez nie, a zapisanego przez nauczyciela.
Zapoznanie z etapami powstawania książki.

Jestem samodzielny w kuchni

Zapoznanie z wyposażeniem przedszkolnej kuchni. Poznawanie pracy kucharki.
Prawidłowe posługiwanie się sztućcami, nakrywanie do stołu i sprzątanie po posiłku. Korzystanie z serwetek.

Wprowadzenie posługiwania się nożem w trakcie obiadu. Zwrócenie uwagi na bezpieczne posługiwanie się nim.
Poznawanie pór dnia oraz odpowiednich posiłków.

Chciałbym być matematykiem

Określanie położenia, liczbę, kształt, wielkość, ciężar przedmiotów, porównywanie przedmiotów z uwagi na wybraną cechę.
Zapoznanie z wagą szalkową, stosuje określenia: cięższy od, lżejszy od, waży tyle samo,
Rozwijanie umiejętności mierzenia długości za pomocą np. kroków,  stopa za stopą.

Porównywanie objętości cieczy, zwracanie uwagi na zmiany objętości podczas dolewania
lub odlewania cieczy.
Mierzenie objętości cieczy przy zastosowaniu takiej samej miary, np. nalewanie odmierzonej kubkiem cieczy do różnych słoików; próby wyjaśniania, dlaczego poziom cieczy
w poszczególnych słoikach jest różny,


Posługiwanie się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy.
Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.

Przygotowanie do czytania i pisania

 

Rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców).

Wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie, liczenie głosek
w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską.

Rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów, czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.
Zapoznanie z literami b, g, w, p: małymi i wielkimi, drukowanymi i pisanymi.

Rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze.


Działalność matematyczna

 

Klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych.

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,
Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 7, 8.
Zapoznanie ze znakami matematycznymi „+, =, <, >”.

Rozwijanie myślenia logicznego poprzez rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów). Słuchanie zdań prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów).

 

 


 

 

Zadanie na piątek 27.11.2020 r.

Utrwalamy temat urządzeń elektrycznych. Przypomnijcie skąd czerpiemy prąd i jak możemy czerpać ze źródeł odnawialnych. Wyszukajcie w domu urządzenia elektryczne i spróbujcie narysować lub stworzyć wg włąsnego pomysłu prace plastyczne przedstawiające urządzenia elektryczne. Prześlijcie później zdjęcia Waszych prac.

pani Kasia i pani Mariola

Zadanie na poniedziałek 30.11.2020 r.

Kochane Liski! Obejrzyjcie jeden z filmików o dinozaurach:

Donozaury cz. I  lub
Był sobie człowiek- była sobie Ziemia
Zastanówcie się jakie były dinozaury. Podzielcie słowo „dinozaur” na głoski. Spróbujcie zrobić dinozaura z plasteliny, modeliny lub zbudować np. z klocków i zróbcie im świat w jakim żyły z dostępnych w domu zabawek, rzeczy. Prześlijcie nam zdjęcia swoich pomysłów.

Udanej zabawy.

pani Mariola i pani Kasia


Zadanie na wtorek 1.12.2020 r.

Drogie Liski!

Rozwiążcie zagadkę o czym będziemy dziś rozmawiać.

"W głębi ziemi ukryty,
przez górnika wydobyty.
Daje ciepło, moc i światło.
jego nazwę zgadniesz łatwo." (węgiel)

 • w jaki sposób powstał węgiel?
 • posłuchajcie opowiadaniaopowiadania S. Karaszewskiego "Węgiel"
  – Dziadku, co to za obrazek na tej bryle węgla? – spytała Ada.
  Dziadek siedział na fotelu przed starym piecem kaflowym, w którym palił patykami, drewnem. A gdy nadchodziła zima – dorzucał do paleniska kilka brył węgla. Wielkimi szczypcami dokładał właśnie bryłę węgla, gdy Ada dostrzegła na niej niezwykły rysunek.
  – Wygląda na paproć – powiedział dziadek
  – Skąd się tu wzięła? – zdziwiła się Ada
  – O, to bardzo długa historia – zaczął dziadek.
  – Cofnijmy się w czasie o setki milionów lat...
  – Kiedy żyły dinozaury?
  – Tak, do czasów dinozaurów i jeszcze dawniej – kiedy nie było jeszcze dinozaurów, a ich przodkowie, prehistoryczne płazy i gady, wyszły z wody i zaczęły podbijać lądy. Na ziemi rosły tropikalne lasy. A w la-sach tych nie było jeszcze takich drzew jak dzisiaj. Rosły wielkie paprocie, skrzypy i widłaki. Latały ogromne motyle i ważki. A w morzu pływały ogromne gady pływające, krokodyle i rekiny.
  – Krokodyle i rekiny, takie jak dzisiaj?
  – O wiele większe! I o wiele groźniejsze! A na lądach rosły bujne lasy tropikalne, zieleń pokrywała każdy skrawek ziemi. Rośliny z czasem obumierały, w tym samym miejscu wyrastały następne. Coraz grubsza warstwa szczątków roślinnych, sprasowana, po setkach lat zamieniła się w torf. Niektórzy używają torfu jako nawozu do ogrodu, ale można używać torfu jako opału, choć to nie najlepszy opał. Lasy wciąż rosły, warstwa torfu stawała się coraz grubsza, sprasowana. Przez ogromny ciężar torf po tysiącach lat zamienił się w węgiel brunatny.
  – W taki węgiel do twojego pieca?
  – Nie, węgiel brunatny daje mało ciepła. Muszą być specjalne piece. Węgiel brunatny wydobywa się w okolicach Bełchatowa. Jest tam największa w Polsce dziura w ziemi, bo tam węgiel brunatny wydoby-wa się metodą odkrywkową. Zdejmuje się warstwę ziemi z wierzchu, ogromne koparki wykopują węgiel brunatny w głębokim dole, a ciężarówki wywożą go do elektrociepłowni w Bełchatowie i w inne miejsca w Polsce.
  – A jak wygląda węgiel brunatny?
  – Jest brunatnego koloru, miękki i łatwo się kruszy.
  – A ten twój węgiel
  – Żeby węgiel brunatny przeobraził się w kamienny, trzeba wielu milionów lat i ogromnego ciśnienia, które sprasuje pozostałości roślin w twardy czarny kamień, jak ten! Węgiel kamienny powstawał na dużej głębokości, kilkuset metrów albo nawet kilku kilometrów pod ziemią, przywalony ogromną masą skał. W Polsce największe złoża węgla kamiennego są na Górnym Śląsku.
  – I chodziły po nim dinozaury?
  – Gdy żyły dinozaury, dzisiejszy węgiel mógł być jeszcze bujnie rosnącym lasem!
  – A mamuty, mastodonty, nosorożce włochate i tygrysy szablaste?
  – To zwierzęta z epoki lodowcowej. Drzewa i rośliny z epoki lodowcowej utworzyły torfowiska. Dlatego na torfowiskach czasami można znaleźć dobrze zachowane mumie zwierząt z tej epoki
  – Dziadku, a skąd ty to wszystko wiesz?
  – Jestem geologiem, a geolog wie bardzo dużo o ziemi, jej historii i surowcach naturalnych.
  – Czy to prawda, że tropiłeś dinozaury?
  – Tak, to prawda! – uśmiechnął się dziadek. – Wytropiłem dinozaury w Górach Świętokrzyskich. Chodziły tam kilkadziesiąt milionów lat wcześniej. Znalazłem ich ślady na kamiennych blokach w kamie-niołomach. Pracowałem wtedy w Państwowych Instytucie Geologicznym w Warszawie. Tam, w muzeum, możesz obejrzeć moje znaleziska. Dowiesz się też wszystkiego o węglu, o dinozaurach i o zwierzętach z epoki lodowcowej.
  – Węgiel nadaje się tylko do palenia?
  – Nie tylko. Właściwie szkoda, że większość wydobytego węgla puszcza się z dymem. Szkoda go na opał. A poza tym dym węglowy zanieczyszcza środowisko. Węgiel kamienny to cenny surowiec, z którego wytwarza się lekarstwa, kosmetyki, różne tworzywa sztuczne. Czy wiesz, Adziu, jaka jest najdoskonalsza postać węgla?
  – No, torf, węgiel brunatny, węgiel kamienny... Jest jeszcze inny?
  – Tak, są jeszcze kryształy węgla bardzo piękne i bardzo rzadkie. Diamenty. To węgiel w najczystszej postaci. To najtwardszy minerał, który może zarysować i przeciąć najtwardszy kamień oraz żelazo i szkło.
  – A diamenty to brylanty?
  – Duże, ładne diamenty można oszlifować i wtedy stają się brylantami. Bardzo cennymi kamieniami, które oprawia się w złoto i platynę. Największe i najpiękniejsze tkwią w królewskich koronach, koliach i naszyjnikach. Zdobią dłonie w pierścionkach.
  – Diamenty i brylanty to też węgiel...
  – Tak, węgiel w postaci kryształu.
  – Czy diamentami można palić w piecu jak zwykłym węglem?
  – Prawdę mówiąc, diamenty palą się bardzo dobrze. Ale byłby to najdroższy opał na świecie!

Ciekawostka : Pierwszy tropy dinozaurów w Polsce (w 1959 r.) odkrył w Górach Świętokrzyskich doc. dr Władysław Karaszewski. Stworzył on polską szkołę tropicieli dinozaurów. W miejscach odkryć Władysława Ka-raszewskiego i jego uczniów powstają dinoparki. Pierwszy założono w Bałtowie, w przełomie rzeki o nazwie Kamienna (niedaleko Skarżyska-Kamienne).

Spróbujcie odpwoeidzieć na pytania dot. opowiadania. W jaki sposób dziadek ogrzewał swoje mieszkanie? O co Ada zapytała dziadka? Jak wyglądały lasy tropikalne? N. wyjaśnia pojęcie las tropikalny, jeśli dzieci go nie znają. W jaki sposób w bryle węgla odcisnął się liść paproci?Jakie zwierzęta zamieszkiwały wtedy lasy, a jakie żyły w wodzie? Jak powstał węgiel brunatny? N.pokazuje na mapie Polski miejsca, w których znajdują się największe kopalnie węgla brunatnego. Wyjaśnia dzieciom pojęcie torf. Pokazuje go. Pyta: Jak wydobywa się węgiel bru-natny? Umieszcza na tablicy zdjęcie przedstawiające kopalnię węgla brunatnego. Jak powstał węgiel kamienny? Dlaczego węgiel kamienny powstał później niż węgiel brunatny? Co było pierwsze: dinozaury czy węgiel? Kim był dziadek Ady? Czym zajmuje się geolog? Gdzie można poznać historię dinozaurów, węgla czy epoki lodowcowej? Gdzie w Polsce odkryto ślady dinozaurów? Chętne dziecko pokazuje na mapie Góry Świętokrzyskie. Jakie produkty powstają z węgla? Dzieci wskazują je w książce. Skąd się wzięły diamenty?

Zostawiamy kilka filmików do obejrzenia:

youtube.com/watch?v=O3g9ixBcWV4 - Podróże z historią - kopalnie węgla

https://www.youtube.com/watch?v=PL-YzNxujrI - Kopalnia dla najmłodszych (kopalnia soli w Wieliczce)

https://www.youtube.com/watch?v=fgQoV2J9YlE - Skarby w ziemi ukryte

https://www.youtube.com/watch?v=rt_1xRnTenA - Czarne złoto  z serii Bolek i Lolek wśród górników

https://www.youtube.com/watch?v=vdZT8T7zCpQ - Barbórka  z serii Bolek i Lolek wśród górnikóków

 

Kochane Liski- odliczamy dni do Świąt Bożego NArodzenia- jak co roku czeka nas zadanie do wykonania. Pierwsze zadanie : ozdób bombkę szlaczkami. Wzór bombki na dole strony (1.12). Nie musicie drukować - można narysować bombkę i samemu stworzyć szlaczki.


Zadanie na środę 2.12.2020 r.


Drogie Liski! Dziś czekają nas zabawy z wykorzystaniem wiersza Marii Terlikowskiej Węglowa rodzinka; Poszerzanie wiadomości o produktach pochodzących z przeróbki (chemicznej) węgla.
(Rozwijanie kompetencji V 5;I 5;IV 5, IV 8)

Zabawy z wykorzystaniem wiersza Marii Terlikowskiej „Węglowa rodzinka”.

Posłuchajcie wiersza – zaklaśnijcie, gdy są wymieniane nazwy produktów, do których wytworzenia jest potrzebny węgiel.      
Powtórzcie (podczas recytacji fragmentów wiersza) za Rodzicem produktów wytworzonych
z węgla.         
Podzielcie wymienione w wierszu nazwy produktów pochodzących z węgla (pogrubione wyrazy) na sylaby, z jednoczesnym wykonywaniem ruchów (klaskanie, tupanie, podskakiwanie, uderzanie o uda, klaskanie nad głową itp.).


To węglowa jest rodzina:
parafina,
peleryna,
duża piłka

w białe groszki
i z apteki proszek gorzki,
i z plastiku sześć koszyków,
gąbka, co się moczy w wodzie,
i benzyna w samochodzie,
 czarna smoła,
biała świeca,
to rodzina węgla z pieca.
Widzę już zdziwione miny:
Co ma węgiel do benzyny?
Czy jest z węglem spokrewniona
gąbka miękka i czerwona?
 Otóż właśnie wiem na pewno,
że jest jego bliską krewną.
Węgla jest po odrobinie
w parafinie,
w pelerynie,
w dużej piłce w białe groszki
i z apteki proszku gorzkim,
i w ołówku tym w piórniku,
i w koszyku tym z plastiku.
Nawet świeczki, te z choinki,
to też węgla są kuzynki.
Lecz wśród wszelkiej tej rodziny,
wśród kuzynów i rodzeństwa,
nie ma ani odrobiny
rodzinnego podobieństwa.
Węgiel czarny jest jak skała,
koszyk żółty, świeca biała.
Skąd się wzięły te różnice?
O! To już są tajemnice,
które kryją się w fabryce.

 

!  Na kartce narysujcie grudkę węgla kamiennego, poprowadź strzałkę i obok narysuj co możemy otrzymać z węgla po chemicznej przeróbce.


Zadanie z kalendarza adwentowego znajduje się na dole strony (krzyżówka 2.12)


Zadanie na środę 3.12.2020 r.

Drogie Liski, posłuchajcie:

 wiersza „Skąd węgiel” H. Ożogowskiej

Chłodno dzisiaj w mieszkaniu mówi mama do Hani
Zaraz węgla przyniosę to się w piecu napali
A czy wiesz skąd ten węgiel? Wiem mamusiu z piwnicy
Tak lecz wpierw go dobyli z głębi ziemi górnicy
Górnik w wielkiej kopalni po to co dzień się trudzi
Żeby węgiel do pieca mógł u wszystkich być ludzi

2. Rozmowa nt wiersza:

- Co chciała przynieść mama Hani żeby w mieszkaniu przestało być chłodno?
- Skąd wg Hani bierze się węgiel?
- Gdzie najpierw wydobywa się węgiel, zanim trafi do piwnicy?
- Kto wydobywa węgiel?
- Jak nazywa się miejsce, w którym wydobywa się węgiel?
- Do czego służy węgiel?

3. "Górnik w kopalni"- historyjka obrazkowa- opowiedz, jak wygląda praca w kopalni, na podstawie ilustracji:

 

Źródło ilustracji" chomikuj.pl, Nauczycielka Przedszkola


CO BĘDZIEMY ROBIĆ W LISTOPADZIE ?

 1. JESIENNE NASTROJE
 • utrwalanie nazw pór roku,
 • poznanie litery i: małą i wielką, drukowaną
 • zapoznanie z nazwą aktualnego miesiąca,
 • poznawanie nowej techniki plastycznej – mokre w mokrym
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: rozwiązywanie zagadek
 • rozwijanie umiejętności liczenia;
 1. JESTEM Z POLSKI
 • podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu,
 • wyjaśnienie znaczenia zdania: Jesteśmy Polakami.
 • obchodzimy Święto Odzyskania Niepodległości; zapoznanie z postacią J. Piłsuckiego
 • poznanie litery t drukowanej, małej i wielkiej
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
 1. MAM PRAWA I OBOWIĄZKI; JESTEM TOLERANCYJNY
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich, pomaganie młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym, akceptowanie ich inności
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich
 • tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym
 • poznawanie swoich praw i obowiązków
 • poznanie litery d drukowanej, małej i wielkiej

 1. URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
 • zwracanie uwagi na znaczenie prądu w gospodarstwie domowym,
 • poznawanie różnych sposobów otrzymywania energii.
 • rozwijanie umiejętności liczenia, zapis cyfry 5.
 • przygotowanie do nauki czytania,
 • poznanie litery k: małą i wielką, drukowaną.
 • rozwijanie umiejętności łączenia ze sobą różnorodnych materiałów


  Zamierzenia kształcąco – wychowawcze
  na miesiąc Październik

   

  1. Jesień w sadzie

  -  zapoznanie z wyglądem sklepu, z pracą ekspedientki,
  -  zapoznanie z nazwami drzew owocowych,
  -  zapoznanie z różnymi rodzajami zapasów i przetworów przygotowywanych na zimę,

  -  zapoznanie z literą o – małą i wielką, drukowaną i pisaną,
  -  wprowadzenie pojęć: samogłoska, spółgłoska,

  • rozwijanie umiejętności liczenia,
   - segregowanie owoców ze względu na ich pochodzenie,
   -  ustalanie równoliczności zbiorów,
   -  zapoznanie z zapisami cyfrowymi liczb 1 i

  Poznajemy pracę listonosza oraz jak wyglądają znaczki pocztowe z okazji Światowego Dnia Poczty i Znaczka Pocztowego.

  2. Jesień na działce
  -  wielozmysłowe poznawanie warzyw,
  -  zapoznanie ze sposobem wykonania stempli z warzyw oraz odbitek z ich wykorzystaniem,

  -  rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat oraz rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
  -  zapoznanie z literą a: małą i wielką, drukowaną i pisaną,

  -  rozwijanie umiejętności liczenia,
  -  zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 3,

  -  zachęcanie do zabawy w teatr.

  Upiększamy poprzez sadzenie roślin, cebulek w naszym Przedszkolu w ramach akcji
  „Godzina dla Gdańska”.
  Przez dwa tygodnie będziemy się bawić w kodowanie.

  1. O sobie samym
   - rozwijanie umiejętności wyrażania i nazywania emocji,
   - przyporządkowanie odpowiednich barw bohaterom pozytywnym i bohaterom negatywnym,
   -  zachęcanie do stosowania zwrotów grzecznościowych,
   -  organizowanie sytuacji sprzyjających budowaniu dziecięcych systemów wartości,

  -  zapoznanie z literą m: małą i wielką, drukowaną i pisaną,
  -  utrwalenie pojęcia spółgłoska,

  -  poznanie cech kwadratu.

  4. Nasze zmysły
  -  rozpoznawanie i nazywanie części ciała,
  -  uświadamianie istnienia różnych narządów zmysłów,
  -  uświadomienie negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka,
  -  podkreślanie znaczenia zmysłu wzroku, poznawanie różnych rodzajów okularów,

  -  zapoznanie z literą e: małą i wielką, drukowaną i pisaną,

  -  rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,
  -  zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 4.


  ROK SZKOLNY 2019/2020

  Konsultacje z Rodzicami w czwartki, w godz. 13:00-14:00 pod adresami:  p. Basia b.szramowska@p21.edu.gdansk.pl
                                                                                                            p. Ewelina e.szulc@p21.edu.gdansk.pl


  Propozycje aktywności z j. angielskiego znajdują się w zakładce JĘZYK ANGIELSKI

  Zamierzenia kształcąco-wychowawcze na miesiąc kwiecień znajdują się w plikach do pobrania na dole strony. 


  Piątek 26.06.2020 r.

  Cześć Liski! Witamy Rodziców!

  Zapraszamy do obejrzenia ostatniego filmiku n.t. bezpieczeństwa "bezpieczne zachowania"

  Życzymy bezpiecznych i udanych wakacji!

  Pani Ewa, Pani Basia, Pani Ewelina i Pani Marysia


  Czwartek 25.06.2020r.

  Cześć Liski! Witamy Rodziców!

  Dziś będziemy planować wyjście w góry. O czym należy pamiętać, a czego unikać? Zapraszamy do obejrzenia filmików:

  1. Bezpieczeństwo w górach
  2. Górska wędrówka z Kubą i Zosią
  3. Aby było miło i bezpiecznie

  Miłego i owocnego oglądania!

  Pani Ewa, pani Basia i pani Ewelina


  Śrdoa 24.06.2020 r.

  "Cześć Liski. Dzień dobry Rodzicom!

  Dziś zapraszamy Was do obejrzenia krótkich filmików o czym należy pamiętać podczas zabaw nad wodą i czego nam nie wolno. Później posłuchajcie piosenki na temat "Bezpiecznych wakacji". Miłego oglądania!

  Bezpiecznie nad wodą

  Bezpieczne wakacje

  piosenka "Bezpieczne wakacje"


  Wtorek 23.06.2020 r.

  Dzień Taty!

  Witamy Liski! Dzień dobry Rodzice!

  Dziś wielkie świeto naszych Tatusiów. Uściskajcie Ich mocno! Na dole strony znajduje się dyplom, należy go tylko uzupełnić i możecie wręczyć Waszym Tatusiom. Radosnego świętowania!

  Pozdrawiamy.

  Poniedziałek 22.06.2020 r.

  Temat: "Bezpieczne wakacje"

  Rozwijanie kompetencji kluczowych:

  • porozumiewanie się w języku ojczystym
  • kompetencje społeczne i obywatelskie;
  • kompetencje matematyczne
   i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne

  Cześć Liski! Dzień dobry Rodzicom!

  Dużymi krokami zbliżają się wakacje. Jest to czas odpoczynku i nabierania sił na nowy rok szkolny. Nie mozemy jednak zapomnieć o bezpieczeństwie. Prosimy, aby dziś Rodzice wspólnie z Wami obejrzeli krótki filmik, pod nazwą  "Gadki z psem"

  Porozmawiajcie o niebezpieczeństwach, które mogą na Was czyhać.

  Miłego dnia!

  Pani Dyrektor, Pani Basia i Pani Ewelina


  Piątek 19.06.2020 r.

  Posłuchajcie wiersza Agaty Widzowskiej Pożegnanie przedszkola.

  – Lato się śmieje, czas na wakacje!

  Pa, pa, zabawki! Żegnaj, przedszkole!

  Zawsze będziemy o was pamiętać,

  stawiając krzywe literki w szkole.

  Starszak potrafi:

  budować wieże,

  rozpoznać w książkach najdziksze zwierzę,

  układać puzzle,

  kroić warzywa,

  wie, że się pokłuć można w pokrzywach.

  Zna pory roku,

  kierunki świata,

  wie, że na miotle nie da się latać,

  sam się ubiera,

  buty sznuruje,

  mówi: „przepraszam, proszę, dziękuję”.

  Umie zadzwonić

  na pogotowie,

  wie, że się nie da chodzić na głowie,

  zasady ruchu

  zna doskonale

  i po ulicy nie biega wcale.

  Lubi teatrzyk,

  śpiewa piosenki,

  wie, czym się różni słoń od sarenki,

  pieluch nie nosi

  ani śliniaka.

  To są zalety dziecka starszaka.

  – Kwiatek dla pani. Cmok dla maluchów.

  Trochę nam smutno… Pa, pa, przedszkole!

  Lecz czy będziemy mogli tu wrócić,

  gdy nam się znudzi w tej nowej szkole…?

   

  Czy pamiętacie wiersz z opowiadania „Pocieszajki dla maluchów”?

   

  Nie płaczcie, kochani, gdy nas tu nie będzie,

  nasz wesoły uśmiech zostawimy wszędzie,

  a gdy po wakacjach znajdziemy się w szkole,

  będziemy wspominać kochane przedszkole!

  Czwartek 18.06.2020 r.

  Temat: Dlaczego czereśnie pękają?

  Dzień dobry! Dziś zapraszamy Was do zabawy badawczej.

  POTRZEBNE: rabarbar, woreczek foliowy, miska z wodą.

  • Oglądanie rabarbaru; opisywanie jego wyglądu, przeznaczenia; zwracanie uwagi na czerwoną

  skórkę brudzącą palce oraz, że liście rabarbaru mają charakterystyczny kształt.

  • Włożenie jednego kawałka liścia do woreczka foliowego, a pozostałych – do miski z wodą.

  Następnego dnia porównywanie wyglądu rabarbaru z woreczka i z rabarbarem z wody (rabarbar

  wyjęty z woreczka nie zmienia swojego wyglądu, ma nadal równe, całe końce; natomiast

  ten wyjęty z wody jest na końcach popękany i zwinięty). To efekt wchłaniania wody.

  Skórka wchłania jej więcej niż miąższ. Właśnie dlatego rabarbar pęka na końcach i się zwija.

  Podobne zjawisko można zaobserwować również u innych owoców. Czereśnie,

  kiedy są już dojrzałe i pada na nie deszcz, zaczynają pękać. Miąższ znajdujący się pod

  skórką chłonie jak gąbka krople wody, które padają na skórkę. Owoc zwiększa więc swoją objętość.

  Skórka natomiast nie zachowuje się jak nadmuchiwany balonik, nie rozciąga się i dlatego

  pęka. Podobnie jak czereśnie pękają również wiśnie, śliwki i agrest.

  Środa 17.06.2020 r.

  Dzien dobry Dzieciom! Witamy Rodziców.

  Dziś trochę powspominamy co się działo u nas w przedszkolu, ale wcześiej zapraszamy do zabawy.

  Zabawa Wakacje.

  Potrzebne: kartka, kredki.

  Rysowanie w prawym górnym rogu kartki słoneczka, z jednoczesnym wypowiadaniem

  zdania: Wakacje muszą być słoneczne. Rysowanie w lewym dolnym rogu kartki kwiatka

  i wypowiadanie zdania: Wakacje muszą być pachnące. Rysowanie w lewym górnym rogu

  kartki lodów i wypowiadanie zdania: Wakacje muszą być słodkie. Rysowanie w ostatnim,

  pustym rogu kartki skrzyni i wypowiadanie zdania: Wakacje muszą być tajemnicze. Określanie,

  który to róg. Rysowanie na środku kartki siebie na wakacjach.

   

  Co najbardziej podobało mi się w przedszkolu – rysunek.

  Zabawa Dokończ zdania.

  Rodzic rozpoczyna zdania, a dziecko siedzące w kole kolejno je kończą. Np.: W przedszkolu lubiłem/

  lubiłam… W przedszkolu nie lubiłem/nie lubiłam… W przedszkolu czułem się/czułam się…

  • • Wypowiadanie się dzieci na temat: Co najbardziej podobało mi się (wśród zdarzeń w ciągu

  roku) w przedszkolu.

  Rodzic może pokazać zdjęcia zrobione podczas uroczystości, wycieczek, ciekawych zajęć w przedszkolu.

  Dzieci oglądają je, wspominają. Wypowiadają się swobodnie na temat.

  Zadanie na dziś: Narysujcie to, co najbardziej podobało ci się w przedszkolu.


  WTOREK 16.06.2020 r.

  TEMAT DNIA: POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS

  Rozwijamy kompetencje kluczowe:

  - porozumiewanie się w języku ojczystym
  - kompetencje matematyczne

  - kompetencje społeczne i obywatelskie

   

  Cześć Liski! Dzień dobry Rodzice!

   

  Dzisiaj będziemy utrwalać nazwy miesięcy na podstawie fragmentu wiersza Krystyny Datkun-Czerniak „Rok”. Podczas recytacji wiersza  prosimy, aby Rodzic nazywał miesiące, wypowiadając nazwy bezgłośnie, poruszając samymi ustami. Dziecko podaje głośno nazwy miesięcy w odpowiedniej formie. Podczas ponownego słuchania wiersza możesz klaskać, kiedy usłyszysz nazwę miesiąca.

   

  W styczniu Nowy Rok przychodzi,

  często mrozem grozi.

  W lutym czyni tak samo.

  W marcu bywa jak w garncu (…).

  Kwiecień z majem

  w zieleni skąpane (…).

  Czerwiec obiecuje

  radości wiele, bo

  – moi przyjaciele –

  lipiec i sierpień to wakacji czas (…).

  Wrzesień i październik

  zmieniają kolory ziemi (…).

  W listopadzie

  smutek na drzewach się kładzie.

  A w grudniu zmęczony pracą Stary Rok

  żegna się i… zaprasza Nowy Rok. (…)

   

  Uczymy się wiersza:

  Nie płaczcie, kochani, gdy nas tu nie będzie,

  nasz wesoły uśmiech zostawimy wszędzie,

  a gdy po wakacjach znajdziemy się w szkole,

  będziemy wspominać kochane przedszkole!

  Do zobaczenia!

  Pani Ewa, pani Basia i pani Ewelina


  PONIEDZIAŁEK 15.06.2020 r.

  TEMAT DNIA: Pocieszajki dla maluszków

  PONIEDZIAŁEK 15.06.2020 r.

  Rozwijanie kompetencji:

  • porozumiewanie się w języku ojczystym;
  • umiejętność uczenia się;
  • kompetencje społeczne i obywatelskie;
  • świadomość i ekspresja kulturalna.

  Witamy Liski! Dzień dobry Rodzice!

  Pomału będziemy się żegnać z przedszkolem. W tym tygodniu trochę powspominamy wspólnie spędzony czas. Posłuchajcie opowiadania jak to było u Ady…

  Agata Widzowska: „Pocieszajki dla maluchów”

  Ada była bardzo dumna z tego, że po wakacjach pójdzie do szkoły. Będzie miała kolorowy plecak,

  a w nim książki, zeszyty i piórnik z przyborami. Bardzo chciała się nauczyć samodzielnie czytać,

  bo obiecała Olkowi, że w przyszłości to ona przeczyta mu bajkę na dobranoc, a nie odwrotnie.

  Na zakończenie ostatniego roku w przedszkolu zaproszono wszystkich rodziców, a młodsze

  grupy zadbały o niespodzianki: zaśpiewały pożegnalne piosenki i wręczyły starszakom samodzielnie

  przygotowane sadzonki drzewek szczęścia w małych doniczkach.

  Grupa Ady odwdzięczyła się przedstawieniem teatralnym dla maluchów o misiu, który

  trafił do przedszkola i niczego nie potrafił robić samodzielnie: nie umiał sam jeść, ubierać się,

  wiązać sznurowadeł i budować domku z drewnianych klocków. Nie wiedział nawet, że przed

  jedzeniem trzeba myć łapki, ani nie znał słów: „proszę, dziękuję, przepraszam”. Ten miś musiał

  się wszystkiego nauczyć w przedszkolu, a dzieci mu w tym pomagały.

  Był to teatrzyk kukiełkowy, w którym Ada przedstawiała postać dziewczynki o imieniu Basia.

  Tomek trzymał kukiełkę niedźwiadka, a Basia uczyła misia, jak należy myć łapki:

  – O! Popatrz, misiu,

  tu jest łazienka,

  wodą się zmywa

  farbę na rękach,

  a ty masz łapki

  całe w powidłach,

  więc musisz użyć wody i mydła!

  Piotrek, Janek i Paweł poruszali kukiełkami zielonych żabek i śpiewali piosenkę:

  Kum, kum, kum!

  Rech, rech, rech!

  Było przedszkolaków trzech.

  Hopsa, w lewo!

  Hopsa, w prawo!

  Skaczą zwinnie. Brawo! Brawo!

  Ucz się, misiu, z nimi ćwicz,

  skacz i do dziesięciu licz!

  Tu następowała wyliczanka do dziesięciu: jeden, dwa, trzy, cztery, pięć i tak dalej…

  Potem na scenie pojawiły się symbole pór roku: słońce, bałwanek, kasztany i skowronek.

  Dzieci z młodszych grup doskonale wiedziały, które symbolizują wiosnę, lato, jesień i zimę.

  Na zakończenie przedstawienia wszystkie starszaki ukłoniły się pięknie i wyrecytowały:

  – Nie płaczcie, kochani, gdy nas tu nie będzie,

  nasz wesoły uśmiech zostawimy wszędzie,

  a gdy po wakacjach znajdziemy się w szkole,

  będziemy wspominać kochane przedszkole!

  Młodszym dzieciom bardzo podobało się przedstawienie, a po spektaklu wszyscy chcieli

  obejrzeć z bliska kukiełki. Ada stanęła pod oknem i przyglądała się swoim koleżankom i kolegom.

  Z jednej strony cieszyła się na myśl o szkole, z drugiej jednak czuła, że będzie tęsknić.

  – Trochę mi smutno – powiedziała do Kasi.

  – Mnie też – odpowiedziała dziewczynka. – Nauczyłam się tutaj pisać swoje imię: K A S I A –

  przeliterowała.

  – A ja się nauczyłam sama korzystać z łazienki, bo jak byłam mała, to nie umiałam spuszczać

  wody – dodała Ada.

  – Piotrek mi pokazał, jak bezpiecznie zjeżdżać ze zjeżdżalni i wspinać się po drabinkach.

  – Mnie też!

  – I umiemy już rozpoznawać kształty: kółka, trójkąty, prostokąty i kwa… kwa… – zająknęła

  się Kasia.

  – Kwadraty – dokończyła Ada.

  – Tak! Kwadraty!

  – I co jeszcze?

  – Pani pokazała nam, jak się kroi warzywa, tak żeby się nie skaleczyć.

  – I już umiemy same zrobić sałatkę z majonezem – odparła z dumą Ada.

  – A pamiętasz, jak lepiłyśmy pączki z piasku do naszej cukierni? Tomek ugryzł jednego i pani

  kazała mu szybko wypłukać buzię.

  – Cha, cha! Nigdy tego nie zapomnę.

  – I piekliśmy ciasto na Dzień Mamy, a wyszedł nam zakalec!

  – Pamiętam. Pani polała je rozpuszczoną czekoladą i powiedziała, że takie ciasto jada się

  we Francji.

  – Było bardzo dobre. Wszyscy prosili o dokładkę.

  Dziewczynki wymieniły jeszcze wiele wesołych wspomnień i obiecały sobie, że będą odwiedzać

  swoje przedszkole i ulubioną panią. Pożegnały się z innymi dziećmi, z kucharkami, panem

  „złotą rączką”, który potrafił naprawić każdą rzecz, a nawet z zabawkami.

  Przed wyjściem z przedszkola Ada położyła coś ukradkiem w swojej szafce w szatni.

  – Co tam zostawiłaś? – zdziwiła się mama.

  – Zostawiłam pudełko z pocieszajkami.

  – A co to są pocieszajki?

  – To są kolorowanki ze zwierzątkami. Powiedziałam pani, że jak jakiś maluch będzie płakał,

  to może mu dać taką kolorowankę i poprosić, żeby pomalował smutne zwierzątko.

  Ja też kiedyś płakałam za tobą w przedszkolu i wtedy pomalowałam krowę na żółto. Świeciła

  jak słońce i od razu mi było lepiej.

  – To wspaniały pomysł – mama spojrzała z podziwem na Adę i mocno ją przytuliła.

  – Pa, pa! Przedszkole! – powiedziała Ada. – Kiedyś cię odwiedzę.

  Zastanów się i odpowiedz:

  − Co przygotowała grupa Ady na pożegnanie przedszkola?

  − Co przygotowali młodsi koledzy?

  − Co robiły Ada i Kasia?

  − Kogo pożegnała Ada?

  − Co to były pocieszajki Ady?

  − Gdzie je zostawiła?

  Życzymy miłego dnia!

  Pani Dyrektor, Pani Basia i Pani Ewelinka


  PLAN ZAJĘĆ  8.06 – 12.06.2020 r.

  TEMAT TYGODNIA: Z BIEGIEM WISŁY

  Kompetencje kluczowe: umiejętność uczenia się, świadomość i ekspresja kulturalna, kompetencje informatyczne.

                                                                                                                                                        

  Cele główne:

  - Poznawanie miast leżących nad Wisłą: Kraków, Warszawa, Toruń, Gdańsk

  Budowanie i rozwijanie zainteresowań podróżniczych.

  - Poznawanie legend polskich

  - Poznawanie niektórych tańców - Krakowiak

  Cele szczegółowe:

  Dzieci:

  - Potrafią wskazać poznane miasta na mapie.

  - Poznają różne ciekawe miejsca, zabytki, ciekawostki związane z wybranymi miastami.

  PONIEDZIAŁEK 8.06.2020

  TEMAT: KRAKÓW

  1. Oglądanie mapy Polski – określenie położenia Krakowa
  2. Odnalezienie na mapie rzeki Wisły, wodzenie palcem po Wiśle, odczytanie przez jakie większe miasta płynie.
  3. Zapoznanie z niektórymi zabytkami Krakowa – wspólne oglądanie w Internecie
  4. Słuchanie i śpiewanie piosenek: “Płynie Wisła, płynie”.
  5. Zapoznanie z tańcem Krakowiak.
  6. Legenda o smoku Wawelskim.

  https://www.youtube.com/watch?v=TbFm9euILT4

  https://www.youtube.com/watch?v=HKiHrGivkqY

  https://www.youtube.com/watch?v=-Z6Oa3Gbi7c&t=61s

  https://www.youtube.com/watch?v=XmUOQV0tf9U  

  https://www.bajkowyzakatek.eu/2010/11/legendy-polskie-o-smoku-wawelskim.html

   

   

   

  WTOREK 9.06.2020

  TEMAT: WARSZAWA – NASZA STOLICA

  1. Pożegnaliśmy już Kraków. Z biegiem Wisły docieramy do Warszawy.

  2. Wirtualny spacer po Warszawie – link

  https://www.youtube.com/watch?v=HBQpff30rbA

  https://www.youtube.com/watch?v=QzY194FEjjc

  https://www.youtube.com/watch?v=4VepDrHH4bI

  3.Poznajemy legendy związane z Warszawą: Legenda o Bazyliszku, Legenda o Warsie i Sawie.

  https://www.youtube.com/watch?v=st4ubUDr_mw

  https://www.youtube.com/watch?v=2X9THxfuGRs
  4. Nikt nie wie, jak wygląda Bazyliszek, bo każdy, kto na niego spojrzał zamieniał się w kamień. Spróbuj narysować jego portret.

  5. Zabawa „Lustro”. W zespołach dwuosobowych  dziecko wykonuje wymyślone przez siebie gesty, druga osoba jest odbiciem w lustrze, powtarza je, (po kilku minutach następuje zmiana ról).

  ŚRODA 10.06.2020      

  TEMAT: TORUŃ

   

  1. Z Warszawy udajemy się do Torunia, miasta słynącego z wypieku pierników. Posłuchajcie legendy o toruńskich piernikach.

  https://www.youtube.com/watch?v=XnwHhMQWddA

  https://www.youtube.com/watch?v=uf75xBDgD4M

  W Toruniu koniecznie odwiedźcie Muzeum Piernika.

  https://www.youtube.com/watch?v=ohzMUNsAmqs

  1. Spacer po Toruniu

  https://www.youtube.com/watch?v=lVw-0WyQ8SI

  3. Wykonanie „pierniczków” z masy solnej i ozdabianie ich materiałem przyrodniczo – spożywczym.

  4. Gdzie urodził się Mikołaj Kopernik? Gdzie można znaleźć tę informację?

  Był wielkim astronomem, ale też lekarzem, prawnikiem i ekonomem. Co wiesz o zawodach astronoma, lekarza, prawnika, ekonoma?

   


  PIĄTEK 12.06.2020

  TEMAT: Spacer po GDAŃSKU.

  Podróż wzdłuż Wisły kończymy w Gdańsku.

  Zapakuj plecak, może przyda się mapa Gdańska, telefon komórkowy, aparat fotograficzny itp..


  1. Działania na mapie – zaznaczamy położenie Gdańska.
  2. Odnajdujemy zabytki Gdańska – spacer po mieście.

  https://www.youtube.com/watch?v=GK2YvFQJYFw

  1. Jakie znasz zabytki? – zrób zdjęcie i wyślij na naszą stronkę :)
  2. Legendy o Gdańsku: Lwy gdańskie, Legenda o stolemach.

  https://www.youtube.com/watch?v=LFJyZ_j4GVg

  1. Zabawy ze statkiem.

  Wykonaj mały statek – z korka lub papieru. Zabawa polega na wprowadzeniu statku do portu.

  Umieść  swój stateczek w misce z wodą i próbuj kierować nim dmuchając w niego. Możesz zaznaczyć sobie „ port”, do którego wprowadzisz statek.

  Podsumowując podróż po Wiśle , przypomnij sobie nazwy miast, które ułóż z liter.

  Może ta podróż zachęci Was do wakacyjnego odwiedzenia tych pięknych miast? 

   

  Praca w kartach pracy; cz.4 str. 59-63, 68-70

  PLAN ZAJĘĆ 2.06-5.06

  Temat tygodnia: Podróże po świecie.

  Kompetencje kluczowe: umiejętność uczenia się, świadomość i ekspresja kulturalna.

   

  Cele główne:

  - Poznawanie charakterystycznych cech wybranych państw: Francja, Wielka Brytania, Grecja, Chiny.

  - Budowanie i rozwijanie zainteresowań innymi krajami.

  - Nabywanie umiejętności współpracy.

  Cele szczegółowe:

  Dzieci:

  - Potrafią wskazać poznane państwa na mapie.

  - Rozpoznają flagę poznanych państw.

  - Poznają różne hymny, wiedzą, w jakich okolicznościach grany jest hymn i zajmują odpowiednią postawę.

  - Poznają charakterystyczne zwroty w danych językach.

  - Poznają charakterystyczne przysmaki poznanych państw/kontynentów.

  WTOREK 2.06.2020 r.

  Temat: Francja

  1. Oglądanie mapy lub globusa – określenie położenia Francji.
  2. Zapoznanie z wyglądem flagi Francji.
  3. Kolorowanie flagi.

  W załącznikach na dole strony.

  1. Słuchanie hymnu Francji – zwrócenie uwagi na zasady panujące podczas słuchania hymnu. https://www.youtube.com/watch?v=sSGgHcLLOkA

   

  1. Oglądanie wykonanie tańca regionalnego Francji: https://www.youtube.com/watch?v=GFISGk4Q5h4

  Próba nauki tańca.

  1. Poznanie tradycyjnych potraw francuskich. Rodzinna degustacja bagietki i serów.

   

  ŚRODA 3.06.2020 r.

  Temat: Wielka Brytania

  1. Oglądanie mapy lub globusa – określenie położenia Wielkiej Brytanii.
  2. Zapoznanie z wyglądem flagi Wielkiej Brytanii – malowanie farbami.
  3. Wspólne oglądanie w internecie/książkach charakterystycznych dla Wielkiej Brytanii przedmiotów i miejsc: taxi, budka telefoniczna, Big Ben, Pałac Królewski.
  4. Słuchanie i śpiewanie piosenek dla dzieci w języku angielskim:

  https://www.youtube.com/watch?v=wV3N-wCRL2k

  https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w

   

  1. Wspólne picie angielskiej popołudniowej herbaty.

   

  CZWARTEK 4.06.2020 r.

  Temat: Chiny

  1. Oglądanie mapy lub globusa – określenie położenia Chin.
  2. Wykonanie wachlarza we wzory Chińskie – origami.
  3. Oglądanie ilustracji/zdjęć przedstawiających flagę Chin.
  4. Smok chiński – puszczanie latawca ( przy sprzyjającej pogodzie).
  5. Rozmowa na temat chińskich potraw: sajgonki, sushi, pierożki chińskie.

   

  PIĄTEK 5.06.2020 r.

  Temat: Gracja

  1. Zapoznanie z Zorbą.

  https://www.youtube.com/watch?v=kG12C1oX5Eo

  Próba tańca tradycyjnego lub swobodny taniec przy muzyce.

  1. Oglądanie i kolorowanie flagi Grecji.
  2. Słuchanie hymnu Grecji– zwrócenie uwagi na zasady panujące podczas słuchania hymnu.

  https://www.youtube.com/watch?v=hrWZlkb7oso

  1. Próby przywitania po grecku: kalimera.

   

  Poniedziałek 1.06.2020


  Temat dnia: My i inni.

  Kompetencje kluczowe:

  Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji – zdolność identyfikowania, rozumienia, wyrażania, tworzenia i interpretowania pojęć, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie.

  Kompetencje obywatelskie – zdolność działania jako odpowiedzialni obywatele oraz pełnego uczestnictwa w życiu obywatelskim i społecznym.  Cel ogólny: Wdrażanie do poznawania i przestrzegania norm, zasad, wzorów zachowań społecznych – realizacja zagadnień wychowawczych
  Cele operacyjne:
  dziecko rozpoznaje i nazywa uczucia
  wypowiada swoje myśli i opinie
  zauważa i akceptuje różnice między ludźmi
  zauważa wyjątkowość i niepowtarzal­ność własną oraz innych
  rozumie, że każdy człowiek ma takie same prawa

   

  1. „Smutne kurczątko" - wysłucha­nie opowiadania D. Niewoli

   Był słoneczny, letni dzień. Po podwórku spacerowały zwierzęta. Kacza mama nawoływała swoje pociechy: kwa, kwa, pospieszcie się. Idziemy nad staw. Indyk nastroszył piórka i gulgocząc przeganiał koguta, który podjadał zia­renka pszenicy: to moje, uciekaj stąd, gul, gul, gul.
   Żółciutkie kurczątka naśladowały mamę kwokę, która rozgrzebywała ziemię w poszukiwaniu przysmaków. Śliczne były. Puszyste, małe kłębuszki z poma­rańczowymi dzióbkami. Jeden malec różnił się od pozostałych. Był smutny. Trzymał się z dala od rodzeństwa, jakby się czegoś obawiał.
   - Jest! Znalazłam tłustego robaczka! Do mnie dzieciaki! - zagdakała kwoka. Oczywiście wszystkie kurczątka przybie­gły i rozpoczęły bój o ten wyszukany smakołyk. Przydreptał też nasz smutny maluch. Kuśtykał powoli, śmiesznie przeskakiwał z nogi na nogę, podpiera­jąc się skrzydełkiem.
   - Ja też chcę - piszczał.
   - Ale wymyślił! Wygrzeb sobie drugie­go - dogadywał mu braciszek Żółtobrzuszek i odpychał od zdobyczy.
   Później kurczątka bawiły się w berka, biegały za mamą.
   - Ty się nie bawisz, nie potrafisz - mó­wiły i odpychały kulejącego brata.
   - Masz krótszą nogę, nie dla ciebie ta­kie zabawy.
   Utykający Stroszypiórek (bo tak właśnie miało na imię smutne kurczątko) opuścił głowę.
   - Przecież to nie moja wina, że mam jedną nóżkę krótszą - wyjaśniał. Popłakiwał cichutko, tuląc się do mamy. Było mu tak bardzo smutno. Nikt nie chciał się z nim bawić, każdy go wy­śmiewał.
   I właśnie wówczas nad podwórkiem za­czął krążyć jastrząb. Był głodny i zamie­rzał porwać tłuste kurczątko. Kwoka nie zauważyła niebezpieczeń­stwa, a zajęte zabawą maluchy nie przypuszczały, że grozi im coś złego. Stroszypiórek przycupnął pod płotem i przyglądał się zabawie rodzeństwa. Do­strzegł groźnego ptaka.
   - Pi, pi! Jastrząb! - wrzeszczał. - Ucie­kajcie!!!
   Kura podskoczyła na równe nogi i roz­kładając skrzydełka, chowała swoje dzieci. Żółtobrzuszek nie zdążył uciec. Potknął się o wystający z ziemi korzeń i pojękiwał, leżąc na trawie. Jastrząb zni­żył lot.
   -Mam cię!!! - wołał.
   Stroszypiórek nie namyślał się długo, skoczył bratu na pomoc. Kuśtykając, podskakując i trzepocąc skrzydełkami, podbiegł do Żółtobrzuszka. Narobił przy tym tyle hałasu, że zaalarmował Krucz­ka, który głośno ujadając, rzucił się w stronę napastnika.
   Kurczątka były uratowane. To Stroszy­piórek, mały bohater z krótką nóżką, uratował rodzeństwo. Mama gładząc go po głowie, chwaliła przed wszystkimi mieszkańcami zagro­dy. Żółtobrzuszek zaś wykopywał dla niego najsmaczniejsze robaczki. No i oczywiście nikt już nie wyśmiewał go z powodu krótszej nóżki.

   2. Stroszypiórek – bohaterem - rozmowa na temat opowiadania, próba znalezienia odpowiedzi na pytania:

   Jak zachowywało się względem Stroszypiórka jego rodzeństwo?
   Co może zrobić rodzeństwo Stroszypiórka, by ich brat nie był już dłużej smutny?
   Dlaczego Stroszypiórka można na­zwać prawdziwym bohaterem?

   

   My i inni -

  Jak myślicie, co oznacza słowo niepełnosprawna?

  Zabawy z elementem metody Weroniki Sherborne “Pomagamy”- w parze dziecko - dorosły, rodzic prowadzi dziecko z zasłoniętymi oczami trzymając dłoń na jego ramieniu, próbuje podpowiadać dziecku: Idź prosto dwa kroki do przodu, skręć w lewo itp. Dbamy o bezpieczeństwo. Zamiana ról.

  Wypowiedzi, co czułam/em. Jak myślisz, czego potrzebują osoby niepełnosprawne.

  Jak myślicie, jakie prawa mają ludzie niepełnosprawni?

  Co znaczy być tolerancyjnym?
  Tolerancja polega na akceptowaniu u innych osób innego wyglądu, innych zainteresowań ,innego sposobu ubierania się itd..
  Tolerancja nie odnosi się do każdej sytuacji i zachowania, nie musimy się godzić na wszystko. Protestowanie przeciwko złu jest naszym obowiązkiem. Nie wolno tolerować takiego postępowania innych ludzi, które może być niebezpieczne i szkodliwe, zagrażając czyjemuś życiu lub zdrowiu.

   

  Propozycje zadań na piątek 29.05.2020 r.

  Rozwijanie kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w języku ojczystym; umiejętność uczenia się; kompetencje społeczne i obywatelskie; świadomość i ekspresja kulturalna.

   

  Wokół Mamy i Taty

  Cele:

  Dziecko:
  - przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości,

  - odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny,
  - komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innych
  - wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie; nabywa umiejętności prawidłowego oddychania,
  - eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem,
  - wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.,

   

  Witamy Dzieci i Rodziców!

   

  Obejrzyjcie przedstawienie.

  Dzień rodziców | opowiadanie | Olek i Ada | Dzień rodziny | Dzień Matki | Dzień Ojca

  https://www.youtube.com/watch?v=N1anfxUstn0


  Może Wy pobawicie się w teatr?

   

  Zaśpiewajcie piosenki: Moja wesoła rodzinka

  https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4

  ŚPIEWAJĄCE BRZDĄCE - KOCHAM CIĘ TI AMO JE T'AIME

  https://www.youtube.com/watch?v=MeRTMshkHJs


  W KAPELUSZU MEGO TATY

  https://www.youtube.com/watch?v=izR82w7IamI

  Bukiet dla Mamy - karta pracy
  https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf s. 50 (52).


  Życzymy udanej zabawy i przyjemnej soboty i niedzieli!

   

  Propozycje zadań na czwartek 28.05.2020 r.

  Rozwijanie kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w języku ojczystym; kompetencje informatyczne; umiejętność uczenia się; kompetencje społeczne i obywatelskie; świadomość i ekspresja kulturalna.

   

  Portret Mojej Rodziny

  Cele:

  Dziecko:
  - uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych,
  - wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała
  - przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób,

  - odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny,
  - komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innych
  - wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego,
  - eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem,
  - wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.,
  - posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym,

   

   

  Witamy Dzieci i Rodziców!

  Zabawa logorytmiczne Rób to, co słyszysz /rodzic mówi tekst, dziecko reaguje ruchem/

  Zrób do przodu cztery kroki,
  i rozejrzyj się na boki.
  Tupnij nogą raz i dwa,

  ta zabawa nadal trwa.

  Teraz w lewo jeden krok,
  przysiad, i do góry skok.

  Zrób do tyłu kroków trzy,
  by koledze otrzeć łzy.

  Klaśnij w ręce razy pięć,
  na klaskanie też masz chęć!
  Wokół obróć się, raz dwa,
  piłka skacze hop-sa-sa.
  Ręce w górę i na boki,
  zrób zajęcze cztery skoki.
  Gdy się zmęczysz, poleż sobie,
  i wyciągnij w górę nogę.


  W poniedziałek oglądaliście filmik o rodzinie Ani. Dzisiaj wykonajcie portret swojej rodziny lub książeczkę „Moja Rodzina”. Złóżcie kartkę na pół, jak książeczkę i w środku po lewej stronie kartki narysujcie członka swojej rodziny (mama, tata …), a po prawej narysujcie, to co dana osoba lubi robić. Potem można połączyć wszystkie kartki i zatytułować MOJA RODZINA.

   

  Zabawa ruchowo-naśladowcza Pokaż, jak pracuje mama/tata.
  Poruszasz się po pokoju w rytm muzyki. Podczas przerwy w muzyce zatrzymujesz się i naśladujesz czynności, o których mówi Rodzic Np. Tata pisze na komputerze; Mama gotuje zupę; odkurza dywan; obiera ziemniaki… Zamiana ról.

   

  Zdjęcia wykonanych prac prosimy o przesłanie na nasza stronkę grupową Facebook oraz na stronę internetową Przedszkola. 


  Życzymy udanej zabawy!

  Z pozdrowieniami i do zobaczenia!

  Propozycje zadań na środę

  Rozwijanie kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w języku ojczystym; kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; kompetencje informatyczne; umiejętność uczenia się; kompetencje społeczne i obywatelskie; świadomość i ekspresja kulturalna.

   

  Temat: A ja rosnę.

   

  Cele:

  Dziecko:
  - uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych,
  - wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała
  - przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości,

  - odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny,
  - komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innych
  - wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego,
  - eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów.

  Cześć Liski!

  Witamy Rodziców!

   

  Gimnastyka z Tatą – rozwijanie sprawności ruchowej przy muzyce. Ilustrowanie ruchem opowieści ruchowej.

  Razem z tatą idziemy do parkumarsz parami

  Teraz lekka rozgrzewka! Uwaga, przeszkody! - podskoki

  Pada deszcz, chowamy się pod daszek! - bieg

  Odpoczywamy. przysiad

  Wracamy do domu – marsz

  Zabawa matematyczna - Mierzenie wzrostu członków rodziny.

  Będzie do tego potrzebna miarka, sznurek, wstążka itp. Dziecko posługuje się określeniami: wysoki, wyższy, najwyższy, niski, niższy, najniższy.

   

  Wykonaj zadanie z karty pracy. Pokoloruj ubranie tej osoby z pary, która jest wyższa. https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf   cz. 4, s.47 (49).
  Karta pracy, cz. 4, s.48 (50). Wyklaszcz podany rytm, powtarzając tekst za Rodzicem. Określ,
  w którą stronę zwrócone są serduszka. Dorysuj brakujące serduszka.

  “Czarodziejski koktajl” – dziecko z pomocą rodziców wykonuje koktajl z owoców, jogurtu lub mleka. Wybiera składniki. Pamięta o bezpieczeństwie i higienie. Poznaje walory smakowe i odżywcze koktajlu. Smacznego!

   

  Życzymy udanej zabawy!

  Z pozdrowieniami i do zobaczenia!

  Propozycje zadań na wtorek 26.05.2020 r. 

  Rozwijanie kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w języku ojczystym; kompetencje informatyczne; umiejętność uczenia się; kompetencje społeczne i obywatelskie; świadomość i ekspresja kulturalna.

   

  Laurka dla Mamy

  Cele:

  Dziecko:
  - przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości;   odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny,
  - komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innych
  - wyraża swoje rozumienie świata, za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie;
  - eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem,
  - wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.,

  Cześć Liski!

  Witamy Rodziców! Drogie Dzieci, dzisiaj jest Dzień Mamy. Kto nie złożył jeszcze życzeń, ten prędko je składa. My swoim Mamom też będziemy składać życzenia.

   

  Pieczenie ciasta Zabawa ilustrowana ruchem przy spokojnej muzyce.
  Lewą ręką trzymamy miskę z ciastem, a prawą ręką ucieramy ciasto. Otrzepujemy ręce z mąki. Zaczynamy wybijać jajka: (powtarzamy kilka razy) - prawą ręką sięgamy za lewe ramię – bierzemy jajko - rozbijamy je o ramię – mówimy „puk” - wlewamy do miski – mówimy „chlup” - wyrzucamy skorupki lewą ręką za prawe ramię – mówimy „siup”. Ugniatamy ciasto, wyrabiamy. Rozwałkowujemy ciasto przed sobą rękami. Ozdabiamy kremem – składamy dłonie w piąstki, jedna na drugą, a palce rąk energicznie otwieramy. Posypujemy bakaliami. Częstujemy członków swojej rodziny (możemy wykorzystać prawdziwe ciasto lub ciasteczka). Smacznego.

  Laurka dla Mamy – wykonajcie laurkę dla swojej Mamy. Możecie narysować, wycinać i przyklejać – zróbcie według własnego pomysłu.

  Przypomnijcie piosenkę Moja wesoła rodzinka i spróbujcie ją zaśpiewać ilustrując ruchem.

  https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4

  Możecie również posłuchać innych piosenek. Zaproście mamę do tańca.

  ŚPIEWAJĄCE BRZDĄCE - KOCHAM CIĘ TI AMO JE T'AIME

  https://www.youtube.com/watch?v=MeRTMshkHJs
  W KAPELUSZU MEGO TATY

  https://www.youtube.com/watch?v=izR82w7IamI  Miłego świętowania!

  Z pozdrowieniami i do zobaczenia

  Pani Ewelina i Pani Basia oraz Pani Ewa

  PONIEDZIAŁEK 25.05.2020 r. 

  MOJA RODZINA

  W tym tygodniu porozmawiajcie o swojej rodzinie (członkowie, stopień pokrewieństwa, zainteresowania itp.). Obejrzyjcie album ze zdjęciami rodzinnymi lub filmy nagrane przy okazji różnych ważnych wydarzeń rodzinnych. 

  https://www.youtube.com/watch?v=X0dD7TJkbjg
  Dokończ zdania:

  • Moja mama ma na imię …..., a tata ….... .
  • Lubię bawić się z tata w ….... .
  • Lubię gdy mama czyta mi ….... .
  • Bawię się z moim rodzeństwem …...... .
  • Ulubiony kolor mamy to ….... .
  • Tata lubi jeść ….... .
  • Ulubiona zabawka mojego/mojej brata/siostry to …..... .

   

  Zabawy ruchowe metodą Rudolfa Labana. Nagranie muzyki marszowej, dla dziecka pasek kolorowej bibuły.
  • Zgodnie z muzyką – gdy muzyka jest głośna maszerujecie na palcach, a w przysiadzie,
  gdy muzyka jest cicha.
  • Tańczące bibułki – przy dowolnej muzyce tańczycie i poruszacie paskami bibułki trzymanymi najpierw w prawej, a potem w lewej ręce. Podczas przerwy w grze kucacie i układacie z bibułki dowolne kształty na podłodze.
  • Po kole – na podłodze układacie koło z bibułki i skaczecie dookoła niego obunóż, w jedną
  i w drugą stronę.
  • Powitania bibułką – dotykacie bibułką różnych części ciała wymienianych przez Rodziców.
  • Jak najwyżej – rzucacie bibułkę do góry, patrzycie jak opada i łapiecie ją tuż nad podłogą.
  • Sprytne palce – chwytacie palcami stopy bibułkę leżącą na podłodze i podajecie ją sobie do rąk.
  • Rysujemy ósemkę – przekładacie bibułkę z ręki do ręki na kształt ósemki pomiędzy rozstawionymi nogami.
  • Wiatr i wiaterek – dmuchacie na paski bibuły z większym i z mniejszym natężeniem.
  • Latające owady – zgniatacie bibułkę w kulkę, rzucacie przed siebie i podążają jej śladem.
  Na koniec wrzucacie ją do pojemnika (kosza).
  • Marsz z muzyką – rytmicznie maszerujecie po pokoju przy marszowej muzyce. Podczas przerwy w grze przykucacie i wyskakujecie w górę.

   

  Policz wyrazy w zdaniu (Rodzic wypowiada zdanie, np. Mama robi zakupy. Tata myje okna. Babcia upiekła pyszne ciasto).

  Dziecko układa tyle kredek, ile słyszy wyrazów w zdaniu. 

  Zgadnij, co mówię: Rodzic wypowiada wyrazy sylabami, Dziecko składa sylaby w całość (np. ma-ma, ta-ta, brat, sio-stra itd.)


  Załącznik na dole strony.

  Życzymy udanej zabawy!

  PIĄTEK 22.05.2020 r.

  Kompetencje kluczowe: porozumiewanie się w języku ojczystym, umiejętność uczenia się, świadomość i ekspresja kulturalna.

  Cele:

  Dziecko: zna mieszkańców łąki, chętnie uczestniczy w zabawach dramowych, zna litery, odczytuje wyrazy, kończy rymowankę.

  1. Zabawa „Wiosenny teatr”

  Zachęcamy do wykonania paluszkowych owadów– pszczoły, biedronki oraz motyla i zabawę
  w teatr.

  Potrzebne materiały: kolorowe kartki ( lub białe pokolorowane), druciki, klej, nożyczki, ołówek do narysowania szablonu, pompony (główki można zrobić z pompona lub kartki).

  Przykład wykonania w grafikach na dole tej strony.

  Źródło: Fiorelki.pl

  1. Kończenie rymowanek o łące.

  Rodzic rozpoczyna, dziecko kończy rymowankę.

  Trawa, kwiaty, biedronka – to na pewno… (łąka)

  Czerwone jak gotowane raki – to… (maki)

  Ma żółty środek, białe płatki, łodyga u niej wiotka. Ten łąkowy kwiat to… (stokrotka) Piegowata dama. Po łące chodzi od rana. Wygrzewa się w promykach słonka. To maleńka… (biedronka)

  Czy to fruwające kwiaty? Jest ich tyle! Nie, to… (motyle)

  Lata, lata koło nosa. Uwaga! To groźna… (osa)

  Lata, lata obok czoła. To miodna… (pszczoła)

   

  1. Ćwiczenia w czytaniu – uzupełnianie literami luk w wyrazach.

  Rodzic przygotowuje dla dziecka: wyrazy z brakującymi literami, litery. Dziecko uzupełnia luki literami i odczytuje wyrazy. Np.: biedro…ka (n), t…awa (r), … aba (ż), kr…t (e)…

  Opcjonalnie: Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 76.

  CZWARTEK 21.05.2020 r.

  Temat: Biedronka

  Kompetencje kluczowe: : porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, umiejętność uczenia się.

  Cele:

  Dziecko: wyróżnia głoski, zna budowę biedronki, wykonuję ćwiczenia logopedyczne, sprawnie liczy.

  1. „Na jaką głoskę?” – ćwiczenia on-line.

  https://view.genial.ly/5eb6466a639bfa0d0fdc1978

  https://view.genial.ly/5e7fc23daafed90da9ad9083

  https://view.genial.ly/5e7fc23daafed90da9ad9083

   

  1. „Biedronka”

  Rozmowa Rodzica z dzieckiem na temat budowy biedronki.

  Duże zdjęcie/obrazek biedronki:

  https://i.ytimg.com/vi/l1uLHEXIpZg/hqdefault.jpg

   

  https://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/XJiktkqTURBXy81ZDM1M2U3MjZjZGQ4YTdlNjY2MTgwYTg0YjFjOWU5Ni5qcGVnkZMCAM0B5A

   

  Rodzic na zdjęciu/ilustracji pokazuje części ciała biedronki, nazywa je (pancerz, pod nim skrzydła, głowa, oczy, aparat gębowy, nogi, czułki).

  Wyjaśnia dziecku: Biedronki należą do rodziny chrząszczy. Przechodzą przez stadia przeobrażenia (jak np. motyl). W Polsce najczęściej spotykanymi gatunkami biedronek są dwukropki i siedmiokropki, co oznacza, że liczba kropek nie wskazuje na wiek, tylko na gatunek. Biedronki są pożyteczne, bo zjadają mszyce – szkodniki roślin.

   

  1. Ćwiczenie logopedyczne „Biedronka”

  Zadaniem dziecka jest umieszczenie kropek na szablonie biedronki za pomocą słomki (wciągając powietrze, trzymając słomkę przy papierowej kropce i przenosząc). Zachęcajmy dziecko, aby postarało się zrobić to dokładnie w wyznaczone miejsca.

  Po wykonaniu zadania dziecko liczy kropki i zaczyna zabawę od nowa.

  Przykład w obrazkach na dole strony.

  Opcjonalnie: Karta pracy, cz. 4, s. 43.

  Miłego dnia! :)

  20.05.2020 r.

  Temat: Wspólne zabawy.

  Kompetencje kluczowe: porozumiewanie się w języku ojczystym, umiejętność uczenia się, świadomość i ekspresja kulturalna.

  Cele:

  Dziecko: rozwija sprawność fizyczną, określa wartość logiczną zdań, uczestniczy w zabawie dramowej, rozwija orientację z schemacie ciała.

  1. Ćwiczenia w określaniu wartości logicznej zdań.

  Dziecko trzyma w ręku chustkę. Rodzic wypowiada zdania. Jeżeli dziecko uzna, że zdanie jest prawdziwe, porusza chustką nad głową. Jeżeli sądzi, że nie jest prawdziwe – siedzi bez ruchu.

  − Konik polny w wodzie gra.

  − Żaba dwie głowy ma.

  − Biedroneczki są w kropeczki.

  − Motyle mają ciepłe czapeczki.

  − Stokrotka jest czerwona.

  − Ważka jest większa niż wrona…

   

  Rodzic może dodać kolejne zdania według własnego pomysłu.

   

  1. Rodzinna zabawa z elementem dramy „Jestem…”

  Potrzebne będą: obrazki przedstawiające mieszkańców łąki (motyla, pszczołę, bociana, żabę, konika polnego).

  Dziecko losuje obrazek przedstawiający mieszkańca łąki (motyla, pszczołę, bociana, żabę lub konika polnego). Za pomocą ruchów i głosu przedstawia go, nie pokazując obrazka. Rodzeństwo/Rodzice odgadują, jakie zwierzę przedstawia obrazek.

  Zamiana ról.

  1. Zabawa „Lustro” – dziecko z rodzicem/rodzeństwem stają twarzą do siebie. Jedna osoba z pary jest lustrem, które odbija ruchy partnera, naśladując je.

  Zamiana ról.

  Opcjonalnie: Karty pracy, cz. 4, s. 36−42.

   

  19.05.2020 r.

  Kochane Liski!

  Dzisiaj zachęcamy Was to poznania życia pszczół.

  Czekają na Was filmiki oraz interaktywne zadania.

  https://view.genial.ly/5ebd4ab78e243b0d5a3286dc/presentation-zycie-w-ulu?fbclid=IwAR25SU2XGQqolJZAu3XDdhPlYG2QHi4KWv_iNQoXTv6V1w75uSEfb77HLN0

   

  Po obejrzeniu zachęcamy Was do wykonania pracy plastycznej pt. „Pszczoła”.

  Stwórzcie ją według własnego pomysłu i z wykorzystaniem dostępnych w domu materiałów. Jesteśmy pewne, że znacie mnóstwo ciekawych sposobów.

   

  Kilka inspiracji w obrazach na dole strony.

  Miłego dnia!

  18.05.2020 r.

  Temat: Łąka w maju – barwa ochronna.

  Kompetencje kluczowe: porozumiewanie się w języku ojczystym, umiejętność uczenia się.

   

  Cele:

  Dziecko: rozwija mowę, wypowiada się rozwiniętymi zdaniami, poznaje zwierzęta żyjące na łące, trenuje równowagę, rozwija sprawność fizyczną, rozwija orientację przestrzenną.

  Zabawy ruchowe do wykonania w domu lub na świeżym powietrzu:

  1. Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Bocian chodzi po wysokiej trawie”.

  Dziecko chodzi po pokoju, wysoko unosząc kolana. Po kilku krokach zatrzymuje się, staje na jednej nodze, drugą ma opartą o kolano nogi, na której stoi. Porusza złączonymi przed sobą rękami wyobrażającymi dziób bociana i powtarza słowa: Kle, kle, kle, żabki mi się chce.

  1. Zabawa ruchowa z elementem skoków „Ostrożna żabka”. Dziecko-żabka porusza się, skacząc w przysiadzie. Hasło „Nie ma bociana” jest sygnałem, że niebezpieczeństwa nie ma, żabka może skakać dalej.
  2. Zabawa bieżna „Próbujemy dogonić motyla”. Dziecko powoli biega w różnych kierunkach.
   Na hasło Hop! wyskakuje w górę z klaśnięciem nad głową.

   

   

  1. Słuchanie opowiadania czytanego przez Rodzica.

  Opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby. Rozmowa z dzieckiem na temat opowiadania. Książka dla każdego dziecka. Za lasem płynie strumyk, za strumykiem rozpościera się łąka, na łące rosną zielona trawa i stokrotki o biało-żółtych kwiatach. I jeszcze wiele innych kolorowych kwiatów i zielonych roślin. Pewnego dnia biedronka, żabka, konik polny i motyl cytrynek bawili się na łące w chowanego. – Jeden, dwa, trzy... – mała biedroneczka odliczyła do dziesięciu i rozejrzała się dookoła. – Zaraz was znajdę – zawołała, pewna siebie. Po chwili wykrzyknęła radośnie: – Widzę cię, żabko! Siedzisz pod liściem mlecza! Biedronka sfrunęła na liść i zajrzała pod spód. Coś takiego! Żabki tam nie było. Wszędzie tylko zielone źdźbła trawy i liście roślin łąkowych  tak samo zielone jak żabka. „To nie ten liść” – pomyślała i przeniosła się na sąsiedni, a potem na kolejny. O! Coś zielonego mignęło jej przed oczami! Biedronka rozpostarła małe skrzydełka. – Mam cię, koniku polny! Siedzisz między koniczynkami! Widzę cię! Zaraz będziesz zaklepany – ucieszyła się z odkrycia. – I hop! – biedroneczka usiadła na listku koniczyny. „Znowu nic?” – nie mogła się nadziwić, że pośród zieleni nie ma nawet śladu konika polnego. – Zdawało mi się – westchnęła, jednak już po chwili uśmiechnęła się szeroko. „Cytrynka na pewno znajdę. Jest większy od konika polnego i ruchliwszy od żabki” – pomyślała. Wzbiła się w górę, żeby objąć wzrokiem całą łąkę. Żółty kolor przyciągnął jej uwagę. – Jest! Widzę cię, motylku! Już po chwili siedziała na płatku stokrotki. Jednak to był tylko kwiat, a dookoła – tysiące podobnych. Czy któryś z nich był motylem cytrynkiem? Z pewnością nie. – Żabka, konik polny i motylek poszli sobie, a mnie zostawili – powiedziała rozczarowana biedronka. Zrobiło się jej bardzo przykro, że przyjaciele tak z nią postąpili. – Mylisz się, biedroneczko – odezwał się mądry ślimak. – Twoi przyjaciele wciąż są na łące. Trudno znaleźć zieloną żabkę i zielonego konika polnego pośród zielonej trawy. Niełatwo też wypatrzyć  żółtego motyla, gdy łąka żółci się od kwiatów. Tak jednak powinno być. Barwa chroni twoich przyjaciół przed niebezpieczeństwem. Ci, którzy na nich polują, mają wielki kłopot z odróżnieniem motyla od kwiatka albo konika polnego czy żabki od zielonych liści. – To prawda – z zieleni wyskoczyli roześmiani przyjaciele biedronki: żabka i konik polny. – Najprawdziwsza prawda – potwierdził motylek cytrynek i wyfrunął z kępy żółtych jaskrów. – Nie przejmuj się, biedroneczko, że nas nie znalazłaś. Teraz ja będę szukał. Ukryj się dobrze. Żabka i konik polny też. Biedronka ucieszyła się z takiej zamiany. Ale gdzie znaleźć kryjówkę? Dookoła tyle zieleni. Czerwona biedronka w czarne kropki będzie widoczna z daleka. Szczęśliwie brzegiem rzeki szła uśmiechnięta od ucha do ucha Ada. Usiadła na skraju łąki, żeby odpocząć. Miała na sobie czerwone spodenki w czarne kropeczki. Biedroneczka aż wstrzymała oddech z zachwytu. – Lecę – powiedziała sobie. Skrzydełka, choć małe, poniosły ją na skraj łąki. Usiadła leciutko na pięknych spodniach dziewczynki i... znikła. A może wciąż tam siedzi.

  Jak myślisz?

  • Rozmowa z dzieckiem na temat opowiadania. Rodzic pyta: − W co bawili się: żabka, konik polny, biedronka i motylek cytrynek? − Dlaczego biedronka nie mogła odnaleźć przyjaciół? − Co to jest barwa ochronna?

   

  Informacja dla dziecka: Ubarwienie ochronne czy maskujące polega na upodobnieniu się barwą ciała do środowiska życia danego zwierzęcia. Ubarwienie ochronne jest rozpowszechnione wśród zwierząt, takich jak niedźwiedź polarny, pasikonik, rzekotka drzewna.

   

  1. Zabawa w chowanego – z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zamianą ról.

  Temat przewodni: Moja miejscowość, mój region, mój kraj. 

  PIĄTEK 15.05.2020 r.

  Temat: Piękny jest nasz kraj

   

  Kompetencje kluczowe: porozumiewanie się w, umiejętność uczenia się, świadomość i ekspresja kulturalna.

   

  Cele:

  Dziecko: wykonuje pracę plastyczną, działa twórczo, zna słowa hymnu.

   

  1. Piękny jest nasz kraj – twórcza zabawa plastyczna. Zachęcamy Liski do wykonania pracy plastycznej.

  Dzieci wycinają z czasopism zdjęcia lub obrazki przedstawiające różne miejsca Polski. Naklejają pośrodku kartki wycięte zdjęcie lub obrazek, dorysowują – według pomysłu –
  z każdej strony pastelami olejnymi/kredkami/mazakami brakujące elementy w taki sposób, aby z naklejonym elementem tworzyły jedną całość.

  Wspólne oglądanie powstałej pracy; wyjaśnianie przez autora, jakie elementy dorysował i dlaczego.

  1. Przypomnienie słów hymnu Polski

  https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ

   

  Opcjonalnie: Karta pracy, cz. 4, s. 34–35.

  CZWARTEK 14.05.2020 r.

   

  Temat: Eksperymenty z płynem

   

  Kompetencje kluczowe: kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, umiejętność uczenia się.

   

  Cele:

  Dziecko: wie, że porównując ilość płynów w naczyniach, nie należy sugerować się jego wyglądem, wie, że płyny występują w butelkach: 0,5l, 1l, 1,5l.

   

  1. Zabawy i ćwiczenia związane z mierzeniem pojemności płynów.

  Rodzic przygotowuje kilka butelek z plastiku, np. o pojemności 1l z różną zawartością wody zabarwionej farbą. Butelki są dobrze zakręcone.

  - Określanie, ile wody jest w butelce. Rodzic stawia przed dzieckiem zakręconą butelkę
  z wodą. Pyta dziecko: Ile jest wody w butelce – dużo, mało? Potem przewraca butelkę
  i pyta, czy jest w niej tyle samo wody.

  - Ustawianie butelek według wzrastającej w nich ilości wody. Butelki z różną ilością barwionej wody. Rodzic ustawia butelki na stoliku przed dzieckiem− Dziecko określa, w której butelce jest najwięcej barwionej wody, a w której najmniej. − Ustawia butelki według ilości zawartego w nich płynu – od tej z najmniejszą ilością, do tej z największą.

  − Dziecko dmucha w kolejne odkręcone butelki. Porównuje dźwięki wydawane przez nie. - Zapoznanie z miarą płynów. Rodzic pokazuje butelki – 0,5l, 1l, 1,5l. Mówi dziecku, że miarą pojemności płynów jest 1l – 0,5l to jest połowa 1l, a 1,5l – to litr i jeszcze połowa litra.

  - Sprawdzanie ilości napojów w dwóch różnych butelkach (jedna niska i szeroka, a druga – wąska i wysoka) za pomocą wspólnej miary. Butelki z wodą, kubek. Dziecko przelewa do kubka wodę z jednej butelki, a potem z drugiej butelki i liczy, ile kubków wody było w jednej, a ile w drugiej butelce, Określają, gdzie wody było więcej (było tyle samo).

   

  Opcjonalnie: Karta pracy, cz. 4, s. 32–33.

  ŚRODA 13.05.2020 r.

  Temat: Syrena

  Kompetencje kluczowe: porozumiewanie się w języku ojczystym, umiejętność uczenia się, świadomość i ekspresja kulturalna.

   

  Cele:

  Dziecko: uważnie słucha legendy, różnicuje pierwsze głoski w słowach, wyjaśnia pojęcie Warszawa – stolica Polski.

  1. Rebus fonetyczny

  Dzieci różnicują pierwsze głoski w nazwach przedmiotów wymienianych przez Rodzica, łączą je po przypomnieniu wszystkich podanych głosek przez Rodzica i odgadują nazwę kraju,
  Np.: palec, oko, lalka, sanki, kot, arbuzy – Polska.

   

  1. Syrena

  Zachęcamy Was Liski do wysłuchania legendy pt. „Syrena”.

  https://www.youtube.com/watch?v=iid3EQOSSFw

   

  1. Wyjaśnienie pojęcia Warszawa – stolica Polski.

  Pokazanie dziecku zdjęć przedstawiających najważniejsze urzędy państwowe znajdujące się
  w stolicy. Zwrócenie uwagi na najważniejsze urzędy państwowe znajdujące się w stolicy i ich rolę dla całego kraju. Pokazanie ich na zdjęciach, np.: budynek Sejmu, Pałac Prezydencki.

  Opcjonalnie: Karta pracy, cz. 4, s. 30−31.

   

  WTOREK 12.05.2020 r.

  Temat: Wesoła matematyka

  Kompetencje kluczowe: kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, umiejętność uczenia się.

  Cele:

  Dziecko: zna cyfry, przelicza określone elementy, sprawnie dodaje i odejmuje w określonym zakresie.

  Drodzy Rodzice, Kochane Liski!

  Przedstawiamy dwie propozycję zabaw utrwalających cyfry oraz rozwijających umiejętność dodawania oraz odejmowania.

  1. Zabawa „Pranie” - do tej zabawy potrzebujemy wieszaka, klamerek oraz kolorowych kartek oznaczonych odpowiednio cyfrą oraz odpowiadającej jej liczbą kropek ( jak na zdjęciu w załącznikach).

  Rodzic kładzie/zawiesza na wieszaku określoną kartkę – zadaniem dziecka jest przypięcie do wieszaka odpowiedniej ilości klamerek. Rodzic może dołożyć kolejną kartkę, dziecko dokłada lub zabiera kolejne klamerki i przelicza łączną sumę elementów.

  Zachęcamy do powtarzania zabawy.

  Autor zdjęcia – Katarzyna Osmak-Rybakowska.

   

  1. Zabawa „Chmury” – Rodzic wycina i przykleja/rysuje chmurki na kartce, następnie zapisuje w nich działania. Zadaniem dziecka jest zaprezentowanie wyniku w postaci odpowiedniej ilości kropel deszczu odciskanych palcem zamoczonym w farbie.

  Przykład na dole strony – źródło: PreSchool.

  PONIEDZIAŁEK 11.05.2020 r.

  Temat: Polska

  Kompetencje kluczowe: porozumiewanie się w języku ojczystym, umiejętność uczenia się.

  Cele:

  Dziecko: wypowiada się pełnymi zdaniami, działa twórczo, rozwija umiejętność czytania, rozwija sprawność fizyczną.

  1. Zabawa słowna

  Rodzic rozpoczyna zdanie „Polska to…”, dziecko kończy, określając czym dla niego jest Polska. Zachęcamy dziecko to wyrażenia wszystkich swoich skojarzeń, zachęcamy do zabawy innych domowników.

  Swobodne wypowiedzi możemy zapisać na kartce.

   

  1. Polska

  Dziecko w dowolnie wybrany przez siebie sposób ozdabia napis POLSKA - w załącznikach na dole strony.

  Może wykorzystać do tego kredki, mazaki, wycinanki, plastelinę, brokat itd.

   

  1. Ćwiczenia w czytaniu ( dzieci starsze)

  https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=43

  https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=44

  https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=48

  Liski postarajcie się przeczytać teksty ze strony 41, 42 i 47 - głośno i wyraźnie, bez konieczności drukowania.

  1. Ćwiczenia nóg „Jak sprężynka”. Dziecko wykonują rytmiczne przysiady i wspięcia w tempie uderzeń Rodzica w miskę/inny dostępny przedmiot.

  Ćwiczenie równowagi „Czy potrafisz?”. Dziecko dotyka prawym łokciem lewego kolana
  i odwrotnie; wytrzymuje chwilę w tej pozycji.

  PIĄTEK 08.05.2020 r.

  Temat: Znamy nasze miasto – Gdańsk

   

  Kompetencje kluczowe: porozumiewanie się w języku ojczystym, umiejętność uczenia się, świadomość i ekspresja kulturalna.

  Cele:

  Dziecko: poszerza wiedzę na temat zabytków gdańskich, rozwija koordynację wzrokowo-ruchową, rozwija zainteresowanie swoim miastem, dzieli słowa na głoski.

   

  1. Dzieci dzieciom o Gdańsku – opowiada Julka.

   

  https://www.youtube.com/watch?v=RyiEG-Gq2ss

  https://www.youtube.com/watch?v=TTYQ9lB8oRw

   

  Zachęcamy do oglądania całą Rodzinkę 😊

   

  1. Dzieliny na głoski, tworzymy słowa.

   

  Rodzic mówi wybrane słowo głoskami – dziecko scala głoski w całość wypowiadając słowo.

  Rodzic mówi wybrane słowo – dziecko dzieli je na głoski.

  Zamiana ról 😊

   

  1. Kolorowanka „Herb Gdańska” – w załącznikach na dole strony.

   

  Opcjonalnie: Karta pracy, cz. 4, s.25– 28.

   

  CZWARTEK 07.05.2020 r.

   

  Temat: Legendy gdańskie

  Kompetencje kluczowe: porozumiewanie się w języku ojczystym, umiejętność uczenia się, świadomość i ekspresja kulturalna.

   

  Cele:

  Dziecko poznaje gdańską legendę, rozwiązuje zagadkę, poszerza wiedzę na temat zabytków gdańskich, wyraża się twórczo.

   

  1. Zagadka „Jakie to miasto?”

  Jeśli nie wiecie to na pewno zgadniecie,
  kto stoi na wodnych rozdrożach,
  gdzie Wisła wpada do morza.
  W tym mieście na Długim Targu w fontannie,
  Neptun swą stopę opiera.
  Na morze, na przystań otwartą,
  na wielkie miasto spoziera.

   

  1. Wysłuchanie czytanej przez Rodzica legendy pt. „Stolemowe dary”.

  https://www.bajkowyzakatek.eu/2014/11/polskie-legendy-stolemowe-dary-dla.html

   

  Wspólne oglądanie ilustracji/zdjęć Bazyliki Mariackiej w Gdańsku lub zwrócenie dziecku uwagi na wygląd wieży podczas spaceru.

  1. Jak wyglądał Stolem? – narysuj na tacce z kaszą manną lub namaluj farbami olbrzyma z Gdańska.

   

  Opcjonalnie: Karta pracy, cz. 4, s.22– 25.

  ŚRODA 06.05.2020 r.

  Temat: Zabawy nad morzem

  Kompetencje kluczowe: : porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, umiejętność uczenia się.

   

  Cele:

  Dziecko eksperymentuje, rozwija zmysł dotyku, śpiewa poznane szanty, interpretuje muzykę ruchem, przyswaja wiedzę związaną ze swoim regionem, rozwija zainteresowania tematyką morską.

   

  1. Zabawy w piasku – eksperyment

  Wykonajcie wspólnie piasek kinetyczny, możecie z niego budować dowolne konstrukcje, może będzie to statek?

   

  Przepis na piasek:

  6 łyżek piasku, 3 łyżki mąki ziemniaczanej, 3 łyżki płynu do mycia naczyń, pół szklanki wody

  Piasek należy zmieszać z mąką, płyn do mycia naczyń mieszać intensywnie z wodą aż do powstania piany, wlać płyn z pianą do piasku z mąką i wyrobić na elastyczną masę.

  Dla polepszenia konsystencji można dodać wody lub piasku.

   

  1. Zabawa tematyczna “Morska wyprawa” /potrzebne: koc, luneta np. z rolki papieru, kompas, czapka marynarska, liny itp./

  Dziecko tworzy z koca statek. Płynąc statkiem, kołyszą go fale. Jest sztorm...Co dalej się dzieje....Obserwuje przez lunetę, jak daleko do lądu....

  Śpiewa szanty. Przypomnijcie sobie, jak ilustrowaliśmy piosenkę w przedszkolu/swobodne interpretacje ruchowe.

  https://www.youtube.com/watch?v=_pCdk5uGNyU

   

  Opcjonalnie: Karta pracy, cz. 4, s. 21 – 22.

  WTOREK 05.05.2020 r.

  Temat: Jurata – Królowa Bałtyku.

  Kompetencje kluczowe: porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, umiejętność uczenia się.

  Cele:

  Dziecko poznaje legendę związaną z Morzem Bałtyckim, wypowiada się całymi zdaniami, słucha uważnie legendy, przelicza elementy, wyraża się twórczo, przyswaja wiedzę związaną ze swoim regionem.

  1. Wysłuchanie krótkiej legendy pt. „Jurata – Królowa Bałtyku”

  https://www.youtube.com/watch?v=OXooQ6MhWMs&feature=youtu.be

  Rozmowa z dzieckiem na temat legendy – jak miała na imię Królowa Bałtyku?, o czym powiedziała flądra królowej?, co stało się z pałacem królowej?, jak myślisz, czy w taki sposób naprawdę powstał bursztyn? skąd bierze się bursztyn?

  1. Wspólne oglądanie skarbów Bałtyku muszli/bursztynów w domu lub na spacerze. Przeliczanie przez dziecko zebranych na plaży/posiadanych w domu skarbów.
  2. Pałac Juraty – zbuduj z klocków lub ułóż z patyczków, kamyków, guzików itd. własną kompozycję   przedstawiającą pałac Juraty.

  PONIEDZIAŁEK 04.05.2020 r.

  Temat: Zabawy z literami.

  Kompetencje kluczowe: porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, umiejętność uczenia się.

  Cele:

  Dziecko: rozwija koordynację słuchowo-ruchową, prawidłowo zapisuje litery, sprawnie przelicza elementy, rozwija sprawność fizyczną.

   

  1. Zabawa Dwie ręce, dziesięć palców (według Krzysztofa Sąsiadka).  

  Dziecko: Ja dziesięć palców mam - pokazuje obie dłonie z rozłożonymi palcami,

  na pianinie gram - naśladuje grę na pianinie,

  Ja dwie ręce mam - pokazuje dłonie,

  na bębenku gram - uderza na przemian dłońmi o uda,

  Ja dziesięć palców mam - pokazuje obie dłonie z rozłożonymi palcami,

  i na trąbce gram - naśladuje granie na trąbce,

  Ja dwie ręce mam - pokazuje dłonie,

  i zaklaszczę wam - klaszcze.

  1. Utrwalamy litery

  Potrzebne będą: kartki A4, ołówek/kredka/mazak, koraliki/fasola/klocki lego/guziki

   

  Rodzic lub dziecko pisze na całej kartce dowolnie wybraną drukowaną literę, następnym zadaniem dziecka jest ułożenie wybranych elementów (fasola, koraliki, małe klocki) wzdłuż jej linii – ważne żeby rozpoczęło układnie zgodnie z kierunkiem pisania litery!

  Ćwiczenie można powtórzyć do każdej wybranej przez dziecko litery.

  Przykład w załączonych obrazach na samym dole strony.

   

  1. Zabawa z elementem czworakowania „Co się zmieniło?”.

  Dziecko przygląda się układowi klocków, chodzi na czworakach / nie na kolanach/ dookoła ułożonych przez Rodzica klocków na dywanie w szeregu, rzędzie lub w innym układzie. Na umówiony dźwięk dziecko przykuca zakrywając oczy, Rodzic zmienia ilość klocków /dodaje lub ujmuje/. Dziecko przelicza i próbuje odgadnąć, co się zmieniło. Role zmieniają się.

   

  Opcjonalnie: Karta pracy, cz. 4, s. 20. Dziecko rysuje szlaczki po śladach, a potem – samodzielnie.

  Czwartek 30.04.2020

   

  Temat: Barwy ojczyste.

   

  Kompetencje kluczowe:

  Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji – zdolność identyfikowania, rozumienia, wyrażania, tworzenia i interpretowania pojęć, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie.

  Kompetencje obywatelskie – zdolność działania jako odpowiedzialni obywatele oraz pełnego uczestnictwa w życiu obywatelskim i społecznym, w oparciu o rozumienie pojęć i struktur społecznych, gospodarczych, prawnych i politycznych, a także wydarzeń globalnych i zrównoważonego rozwoju.

   

  Witamy !

  Nadchodzi Majówka – czas odpoczynku, ale też czas świąteczny związany z naszym krajem.

  Przypomnijmy sobie:

  1 maja – Święto Pracy

  2 maja – Święto Flagi

  3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja

  Zachęcamy do obejrzenia filmiku, który już oglądaliśmy w przedszkolu https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A&t=224s Ciekawe, co zapamiętaliście?

  Piosenka “Jestem Polką i Polakiem”

  https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM&t=2s

  Zadanie popołudniowe:

  Wykonanie kartki dla Strażaka - szczegóły na stronie głównej przedszkola. 

  Miłego weekendu! :)

  ŚRODA 29.04.2020

  TEMAT: MOKRE W MOKRYM – praca plastyczna

   

  KOMPETENCJE KLUCZOWE:

  Świadomość i ekspresja kulturalna - Praca w tym obszarze ukierunkowana jest na twórcze wyrażanie doświadczeń i emocji za pośrednictwem różnorodnych środków ekspresji:

  Kochane Liski!

  Przedstawiamy Wam propozycję wykonania pracy plastycznej.

  Przygotowujemy arkusz papieru, kartkę i moczymy ją wodą – najlepiej gąbką.

  Uwaga! Kartka nie może być za mokra, bo się poszarpie podczas malowania.

  Malujemy farbą po mokrej powierzchni, używajcie dużo kolorów i swoją wyobraźnię. Popatrzcie, jak łączą się kolory i jak rozpływają się po powierzchni.

  Po zakończeniu sami sprzątajcie – porządkujcie swoje miejsce zabawy.

   

  WTOREK 28.04.2020

  TEMAT: ZNAM LITERKI

  Kompetencje kluczowe:

  -umiejętność uczenia się, porozumiewanie się w języku ojczystym, utrwalanie poznanych liter,

  CELE OGÓLNE;

  - usprawnianie analizatora wzrokowo-słuchowego

  - rozwijanie słuchu fonematycznego                     

  - wdrażanie do koncentracji uwagi

  ZABAWA w LOSOWANIE

  Rozkładamy na stoliku 2 zestawy kartoników – z literami i z cyframi ( 3,4,5,)

  Odwracamy kartoniki i losujemy literę. Podajemy nazwy zaczynające się na daną literę, wyraz, który ma wylosowaną głoskę w środku wyrazu oraz na końcu .

  Drugi rodzaj zabawy – losujemy cyferkę i literkę. Zadaniem jest znaleźć wyraz np. w gazecie, czu ulubionej książeczce zaczynający się na wybraną literkę i składający się z np. 4 liter ( wylosowana cyferka).

  Poćwiczcie też pisanie liter po śladzie i samodzielnie /pamiętając o kierunku pisania 😊/.

  Poniedziałek 27.04.2020

  Temat: Woda na Ziemi 

  Kompetencje kluczowe :

  - porozumiewanie się w języku ojczystym,

  - umiejętność uczenia się,

  - kompetencje społeczne i obywatelskie,

  Cele :
  - wyrażanie rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego,

  - posługiwanie się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych,
  - odpowiadanie na pytania, wypowiadanie się zdaniami rozwiniętymi,

  Witamy Was Liski!

  Dzisiaj porozmawiamy o ważnym temacie jakim jest- woda.
  – Do czego potrzebna jest na świecie woda?
  – Do czego ludzie potrzebują wody?
  – Gdzie możemy znaleźć wodę?
  – Skąd ludzie mają wodę?
  „Jak woda wędruje w przyrodzie?”- zabawa badawcza.
  To zadanie wykonają Rodzice. Potrzebne będą naczynie i wrzątek. Obserwujcie, co się dzieje z wodą, w co się zamienia. A później po przykryciu naczynia, co dzieje się dalej.

  Obejrzyjcie filmik Paxi - Cykl hydrologiczny

  https://www.youtube.com/watch?v=4Pcvil1sVJ8

   Ale nie zawsze dbamy o wodę i co wtedy się dzieje.
  Zanieczyszczenie rzek. Wideo edukacyjne

  https://www.youtube.com/watch?v=XwPK0mCWq2Y

  Zastanówcie się co można zrobić, aby oszczędzić wodę i aby ona była czysta.

  Oszczędzaj wodę! - https://www.youtube.com/watch?v=Xmx2Yn5mutI

   Przesyłamy Wam linki stron z eksperymentami związanymi z wodą. Może dla niektórych będzie to coś nowego.5 eksperymentów z wodą #mamawdomu   https://www.youtube.com/watch?v=2UPT75dI Yts

  6 najlepszych eksperymentów dla dzieci | Doświadczenia dla dzieci w domu | Kreatywna Mama   https://www.youtube.com/watch?v=NyOhE-uYAvQ

  Życzymy udanej zabawy!

  Piątek 24.04.2020

  Temat: Ekologiczny domek – praca plastyczno-techniczna.

  Kompetencje kluczowe:

  Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej – obejmują rozumienie sposobów kreatywnego wyrażania i komunikowania pomysłów i znaczeń w różnych kulturach, za pomocą różnych rodzajów sztuki.

  Drogie Liski!

  Dzisiaj przedstawiamy Wam propozycję pracy plastycznej (przykład w zdjęciach na dole strony).

  Potrzebne: 3 rolki po papierze toaletowym, 3 kawałki papieru do oklejenia rolek, trójkąt na dach, prostokąt na drzwi, 3 prostokąty na okna, 6 paseczków na szprosy, 6 prostokątów na okiennice.

  Rolki oklejamy, wystające fragmenty zaginamy do wewnątrz rolki. Następnie wszystkie trzy rolki sklejamy z sobą. Na wierzch naklejamy dach, drzwi i okna. Potem kolejną rolkę malujemy na brązowo lub oklejamy. Doklejamy koronę z zielonego papieru.

  Naklejamy kulki z bibuły i kolorowe guziczki. Potem ustawiamy bajecznie kolorową ulicę.

   Jaki będzie Twój domek? – miłej twórczej pracy.

  Opcjonalnie: karta pracy cz.4, s. 20,21

  Czwartek 23.04.2020

   

  Temat: Zabawa badawcza-oczyszczanie wody z wykorzystaniem prostego filtra.

   

  Kompetencje kluczowe:

  Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji – zdolność identyfikowania, rozumienia, wyrażania, tworzenia i interpretowania pojęć, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie. Kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych – dotyczą zdolności i chęci wyjaśniania świata przyrody z wykorzystaniem istniejącego zasobu wiedzy i stosowanych metod, w tym obserwacji i eksperymentów, w celu formułowania pytań i wyciągania wniosków opartych na dowodach. Kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii obejmują rozumienie zmian powodowanych przez działalność człowieka oraz rozumienie swojej odpowiedzialności za nie jako obywatela.

   

  Do wykonania eksperymentu potrzebne będą:

  - słoik z brudną wodą np. po malowaniu farbami, albo woda z kałuży, stawu, itp.

  - duża plastikowa butelka,

  - nożyczki,

  - szmatka flanelowa, gaza lub lignina,

  - węgiel drzewny ( np. do grilla)

  - żwirek, piasek,

  Dzieci brudzą wodę w słoiku- obserwują jak wygląda.

  Wyjaśniamy dzieciom, że aby woda mogła być używana przez ludzi, oczyszcza się ją i uzdatnia. Co oznacza słowo uzdatnia? Prosimy o odpowiedź swoimi słowami.

  Jeśli dzieci nie potrafią tego wytłumaczyć, musimy im w tym pomóc.

  Uzdatniać – nadać wodzie pobranej z naturalnego środowiska, odpowiednią jakość przez usuwanie     z niej zanieczyszczeń, aby nadawała się do spożycia. Wymaga to jednak wysiłku ludzi i specjalnych filtrów.  

  Zachęcajmy dzieci do dyskusji, rozmowy, samodzielnych doświadczeń i spostrzeżeń. A może w domu mamy jakieś filtry?

  Wykonujemy z dziećmi prosty filtr.

  Przecinamy dużą plastikową butelkę na wysokość 1/3 od jej dna. Dolna część butelki będzie stanowiła zbiornik na oczyszczoną wodę. Drugą część butelki odwracamy szyjką do dołu, a następnie wypełniamy ją: szmatką flanelową, gazą lub ligniną, węglem drzewnym, żwirkiem, a na końcu piaskiem. Warstwy te powinny zająć około połowy wysokości butelki, którą nakładamy na dolną część butelki stanowiącą zbiornik oczyszczonej wody. Do tak przygotowanego filtru dzieci wlewają brudną wodę ze słoika i obserwują filtrowanie. Patrzą jak wygląda oczyszczona woda.

  Udanej zabawy!

  Burza mózgów – W jaki sposób można oszczędzać wodę? ( podajcie swoje propozycje)

  Ćwiczcie czytanie – ułóżcie z literek słowa: ekologia, woda, ptaki, las, park, potok,

                                   

  Opcjonalnie: Karty pracy; Olek i Ada cz.4, s. 19

  Propozycja zadania na popołudnie: 

  Dzień Książki! 

  Zachęcamy dzieci do obejrzenia krótkiego filmiku pt. "Jak powstaje książka".

  https://youtu.be/icdV3QZb10Q

  Środa 22.04.2020

  Temat: Segreguj śmieci ! – zabawa ekologiczno- matematyczna.

  Kompetencje kluczowe:

  Kompetencje matematyczne – zdolność rozwijania i wykorzystywania myślenia i postrzegania matematycznego do rozwiązywania problemów w codziennych sytuacjach.

  Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji – zdolność identyfikowania, rozumienia, wyrażania, tworzenia i interpretowania pojęć.

  Łączenie śmieci z odpowiednimi pojemnikami:

  Przygotujcie sobie 5 pudełek i oznaczcie kolorami: niebieski, zielony, żółty, brązowy, czarny. Dzieci starsze wykonują napisy do odczytania kolorów pojemników: papier, szkło, plastik i metal, bio, różne , oznaczają pojemnik w odpowiednim kolorze.

  Rodzic przygotowuje worek z „śmieciami”. Załóżcie rękawiczki.

  Waszym zadaniem będzie uporządkować przedmioty do odpowiednich koszy.

  Zastanówcie się których materiałów było najwięcej?

  Słyszeliście na pewno o programie społecznym- GDAŃSK BEZ PLASTIKU. A jak wg Ciebie ograniczyć używanie plastiku w swoim codziennym życiu?

  Życzymy Wam miłego dnia i zabawy.

  1. Basia, P. Ewelina, p. Ewa

  Opcjonalnie: Karta pracy; Ada i Olek cz.4, s. 16,17,18

  Zadanie popołudniowe:
  Teatr pacynkowy - nowe życie przedmiotów 

  https://m.youtube.com/watch?v=FCV5kxyTpo8

  Zabawcie się w teatr - do stworzenia pacynek wykorzystajcie niepotrzebne skarpetki i rajstopy. 

   

  Wtorek 21.04.2020

   

  TEMAT: NASZA PLANETA ZIEMIA

  Kompetencje kluczowe:

  Kompetencje społeczne i obywatelskie. Na etapie przedszkolnym to zdolność do stopniowego wychodzenia poza obszar rodziny, do pracy z innymi w grupie społecznej. Istotne jest, aby dziecko zrozumiało obyczaje i sposoby funkcjonowania osób w różnych społeczeństwach           i środowiskach, dostrzegało różnorodność zachowań, a stopniowo też postaw. Poprzez zrozumienie problemu i wdrożenie nawyków, nauczy się szacunku do ochrony nie tylko środowiska ale i samego siebie.

  „Ekolog” – wyjaśnienie pojęcia. Zwrócenie uwagi, że każdy z nas może być ekologiem. 

  1. Co to jest ekologia – swobodne wypowiedzi dzieci.
  2. Co to jest ekologia, pogadanka z rodzicami – przydatne informacje:  

  Co to jest ekologia – definicja dla dzieci:

  Ekologia jest jedną z nauk która najprościej rzecz ujmując zajmuje się przyrodą – czyli wszystkim, co nas otacza.

  Ekologia w dosłownym tłumaczeniu z języka greckiego oznacza naukę o domu. Środowisko to przecież nasz dom – miejsce, w którym żyjemy. To właśnie w nim dorastamy, uczymy się nowych rzeczy. Ekologia bada wszystkie zależności pomiędzy każdym organizmem zamieszkującym nasze środowisko. To znaczy, że w jej zakres wchodzą oddziaływania nie tylko ludzi ale również zwierząt oraz roślin.

  Co to znaczy być Eko ?

  Osoby, które nazywają swój styl życia ekologicznym dbają o nasz dom, czyli środowisko. Nie krzywdzą innych zwierząt, dbają o rozwój roślin, segregują odpady. Ogólnie mówiąc jest to dbanie o środowisko. Aby być Eko należy wykonywać m.in. takie czynności:

  • wyrzucać śmieci do kosza, nie na ulicę czy pod nogi,
  • nie wyrzucać jedzenia,
  • myć owoce i warzywa przed ich spożyciem,
  • gasić światło, gdy wychodzimy z pomieszczenia,
  • sprzątać po psie.
  • ……….. dodaj coś jeszcze.

  Istnieje jeszcze wiele innych rzeczy, dzięki którym przyczyniamy się do naprawy naszego domu – środowiska. Jednak te wymienione powyżej należą do najistotniejszych, które może praktykować każdy człowiek, szczególnie ten najmłodszy.

  Co nam daje nauka o ekologii.

  Edukacja na temat ekologii powinna dotyczyć wszystkich ludzi – dorosłych oraz dzieci. Im wcześniej podejmujemy działania zmierzające do zrozumienia tej dziedziny nauki ,tym lepiej okazujemy szacunek miejscu, w którym mieszkamy.

  Głównymi celami edukacji ekologii są:

  • odczucie pełnej odpowiedzialności do przyrody
  • rozumienie, że wszystko pochodzi od przyrody

   Do tych przedmiotów i czynności można z pełnym przekonaniem zaliczyć:

  • zdrową żywność
  • ekologiczne pieluchy
  • ekologiczne zabawki
  • ekologiczne ubrania dla dzieci
  • i wiele innych

  Ekologia należy do dziedziny nauki, która wbrew powszechnym opiniom dotyczy każdego człowieka. Już od najmłodszych lat dzieci korzystają z uroków przyrody, doceniając jej niezwykłe walory. To właśnie za jej pomocą poznają śpiew ptaków, urokliwość roślin, naturalność środowiska , a w późniejszych latach nabierają także szacunku, do wszystkiego co ich otacza.

   Definicja ekologii dla dzieci z pozoru wydaje się bardzo trudna. Jednak, gdy się dłużej zastanowić, można ją opisać w jednym, prostym zdaniu:

  Ekologia to nic innego jak nasza Ziemia, nasz dom oraz wszystkich istot, które nas otaczają.

   

  1. WIERSZYK: do nauczenia na pamięć.

                                                                             

  „Mały ekolog” - Mateusza Mojsak.

  Lubię dbać o środowisko,

  i wiem o nim prawie wszystko:

  gaszę światło w toalecie,

  by nie brakło go na świecie.

  Jeżdżę tylko na rowerze,

  bo to służy atmosferze,

  nie marnuję także wody,

  by świat zdrowy był i młody.

  Opcjonalnie: Karta pracy; Ada i Olek cz.4, s. 12-15

  Propozycja aktywności popołudniowej: 

  Wykonanie eko-żaby z wykorzystaniem rolki po papierze toaletowym. 

  https://ekodziecko.com/zabka-krolewna-z-rolki

   

  Poniedziałek 20.04.2020

  Temat: Odkrywamy literę H,h

  Cele: kompetencje kluczowe: umiejętność uczenia się, porozumiewanie się w języku ojczystym; rozwijanie mowy, odkrywanie litery h,H rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.

  1.Przygotuj kartoniki z literami h,a,m,a,k, H,u,b,e,r,t

  1. Analiza słuchowa wyrazu hamak.

  Dzieci dzielą słowo hamak na sylaby i na głoski. Liczą, ile w słowie hamak jest sylab, a ile głosek . Następnie wymieniają inne słowa, w których głoskę ż słychać:                 na początku ( hotel, hak, herbata), w środku ( bohater) i na końcu (dach) . Zwracamy dzieciom uwagę , że głoska h na końcu słowa słyszana jest jak h, ale zapis jest inny- ch.

  1. Budowanie schematu słowa hamak:

  Dzieci układają tyle kartoników, ile sylab słyszą w słowie hamak. Rozsuwają kartoniki i wymawiają sylaby głośno. Następnie układają tyle kartoników ile głosek słyszą w słowie hamak- wymawiają głoski głośno , dotykając kolejno kartoników.

  1. Budowanie schematu słowa Hubert:

  Dzieci dzielą imię na sylaby i na głoski. Układają z kartoników schemat imienia.

  1. Określanie rodzaju głoski h.

  Dzieci wypowiadają głoskę h: długo: hhhyyy…. Krótko: h,h,h.., Głoska h jest spółgłoską i oznaczamy ja na niebiesko.

  Pod schematami słów zaznaczają miejsca głoski kartonikami z literami przygotowanymi wcześniej

  1. Pokazujemy litery h,H dzieci omawiają ich wygląd. Wskazują różnice pomiędzy literami. Rysujemy na dużej kartce litery pisane. Dzieci wodzą palcem po literce. Potem ozdabiają literkę po śladzie.
  2. Odkrywanie litery h,H drukowanej i pisanej.

  Opcjonalnie: Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady . Litery i liczby, cz. 2, s. 70-73

  Zadanie na popołudnie:

  Układanie puzzli :) Wspólnie z rodzicami/rodzeństwem lub samodzielnie. 

  PIĄTEK 17.04.2020

  TEMAT: WIOSENNE PRACE NA WSI.

  Kompetencje kluczowe:

  1. Porozumiewanie się w języku ojczystym,.
  2. Podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
  3. Umiejętność uczenia się,

  Cele główne;

  - rozwijanie mowy, wypowiadanie się zdaniami rozwiniętymi,

  - rozpoznawanie i nazywanie wybranych narzędzi ogrodniczych i ich zastosowanie,

  Zabawa: Gdzie schowały się zabawki?

  Chowamy w pokoju 10 zabawek. Dziecko ich szuka. Po odnalezieniu określa miejsce ich schowania, posługując się odpowiednimi przyimkami ( na, pod, za, obok, przed, nad)

  Prowadzimy rozmowę na temat wiosennych prac na wsi.

  Karta pracy, cz.4, s. 10.

  Oglądanie strony ze zdjęciami przedstawiającymi prace na wsi. Określanie, co to za prace. Rysowanie w każdym kolejnym polu o jedną łopatę więcej niż w poprzednim.

  Pole

  Na polach rozpoczęły się prace: orka, bronowanie kultywatorem gleby oraz jej wałowanie, a następnie sianie i sadzenie roślin.

  - Dawniej nie było traktorów. Co wykorzystywano do prac polowych?

  - Co robią ludzie w ogródkach? Co jest im potrzebne do pracy?

  Sad

  W sadzie wiosną właściciele przycinają gałęzie drzew i krzewów opryskują drzewa, bielą wapnem ich pnie.

  - Dlaczego są wykonywane takie prace?

  Zwierzęta wiejskie

  Rolnicy przez cały rok codziennie muszą dbać o zwierzęta. Np. krowy muszą być dojone kilka razy dziennie.

  - Czy praca rolnika jest łatwa?

  Narzędzia ogrodnicze

  Dzieci oglądają obrazki narzędzi ogrodniczych; grabi, łopaty, wideł, motyki, sekatora, konewki. Dzielą nazwy na sylaby i na głoski, pomijając wyrazy konewka, grabie. Określają, do czego służą te narzędzia.

  Karta pracy, cz. 4, s. 11

  Zadanie na popołudnie: 

  Trochę sportu dla całej rodziny: https://www.youtube.com/watch?v=QZgQYqWzkes&list=PLfhvqUzzUJ5K3ehtC0p-WuetAZBVBChwk&index=26&t=0s

  Opcjonalnie: aktualny zakres stron w kartach pracy: Nowe Przygody Olka i Ady, cz. 4 s. 3-9, Litery i liczby s. 64-69.

  https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html?fbclid=IwAR19ILvA8BoPJpYnoPXVdqe5dKxVb4ZA6X9yGRfb4skD75R6EHrUav2YwdM

  https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf?fbclid=IwAR0fGyK9cgWxFSGadsVyic7m4evIGHmHQfv7NgKPMe5YKIh19ITGiEX90m8

  Czwartek 16.04.2020

  Kompetencje kluczowe:

  1. porozumiewanie się w języku ojczystym,
  2. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
  3. umiejętność uczenia się.


  1.Zabawa dydaktyczna „Tajemnicze pudełko” – wyciąganie z pudełka i nazywanie produktów pochodzenia zwierzęcego, wskazywanie zwierzęcia, od którego ten produkt pochodzi. (jajko, mleko, kłębek wełny, pióro, skóra, mięso).

  2. „Burza mózgów” – co można zrobić lub do czego wykorzystać produkty otrzymane od zwierząt.

  3.Zabawa tematyczna “Na targowisku” - dziecko posługuje się banknotami /np. wykonane z kartoników/, wagą, ustawia produkty na półkach lub w pojemnikach wg rodzaju – /klasyfikacja i tworzenie zbiorów/, np. warzywa, owoce, kwiaty, mąka, kasza itp. Wszystko na miarę możliwości. Rodzic może występować w roli sprzedawcy a dziecko w roli kupującego. Tata może być dostawcą towaru itp. Warto wykorzystać własne pomysły i zamienić się rolami 😊

  1. Zabawa ruchowa przy piosence „Stary Donald farmę miał”, “Rolnik sam w dolinie” lub innej znanej dziecku

   https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q

  Zadanie na popłudnie: 

  Wykonanie sylwety liska z wykorzystaniem odrysowanej na papierze dłoni. Jesteśmy pewne, że każde dziecko poradzi sobie samodzielnie z wykonaniem tego zadania. 

  Na dole strony przykładowe zdjęcie (źródło: Fiorelki)

  Miłego dnia!

  Środa 15.04.2020

  Temat: Na wiejskim podwórku.

   

  Kompetencje kluczowe;

  1. porozumiewanie się w języku ojczystym,
  2. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
  3. umiejętność uczenia się.


  Cele główne zajęć:

  • poznanie wybranych zwierząt hodowlanych w gospodarstwie rolnym,
  • kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich,
  • kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów,
  • doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej,

  Cele szczegółowe

  Dziecko:

  • nazywa i wskazuje zwierzęta z zagrody wiejskiej oraz ich dzieci,
  • nazywa słyszane odgłosy,
  • koncentruje uwagę na treści wiersza,
  • czyta globalnie nazwy zwierząt (kura, kogut, krowa, owca, indyk, kot, pies),
  • dopasowuje wyraz do obrazka,
  • dzieli wyrazy na sylaby i głoski,
  • orientuje się w schemacie własnego ciała, określa prawą i lewą stronę,
  • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych,

   

  Potrzebne będą:

  • ilustracja lub zdjęcia wiejskiego podwórka, rysunki zwierząt - mogą być w książeczkach dla dzieci. 


  1. Zabawa słuchowa „Czyj to głos?” Rozpoznawanie głosów zwierząt z wiejskiego podwórka i naśladowanie. Nazywanie ich i odszukiwanie na ilustracji (w dostępnej książeczce). 
   https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0
   2. Dzielenie wybranych nazw zwierząt na sylaby i na głoski

   3. Dopasowywanie nazw zwierząt wypowiedzianych sylabami lub głoskami do odpowiednich obrazków (mogą być w jakiejkolwiek dostępnej dzieciom książce o zwierzętach wiejskich) 

   4. Zabawa ruchowa „Kaczuszka”- naśladowanie ruchów i głosu kaczki

   5. Rozmowa na podstawie wiersza Hanny Łochockiej „Na podwórku koło bramy”. Link do wiersza: https://d.przedszkola.edu.pl/docs/7/0/zalacznik_do_scenariusza.pdf

   Dzieci słuchają uważnie wiersza. Rodzice pytają:

  kto brał udział w rozmowie? (krowa, owca, świnka, kobyła)
  kim były te zwierzęta? (mamy)
  jak nazywały się ich dzieci? (cielątko, jagniątko, prosiątko, źrebiątko).

  6. „Gospodarz” – zabawa ruchowa utrwalająca orientację w przestrzeni. (Gospodarz mówi – po mojej prawej stronie ustawią się np. owieczki, po lewej ustawią się kurki, za gospodarzem ustawią się kaczuszki, przed gospodarzem ustawią się krówki, później następuje zmiana gospodarza. Rozpoczyna rodzic jako gospodarz).

  Dziecko może ustawiać się zgodnie z tym, co mówi Rodzic. Może też wybrać np. różne klocki, które podzieli na grupy zwierząt i odpowiednio ustawić. 

  Zadanie na popołudnie: 

  Słuchowisko "Przygody kota Filemona". Można podzielić na kilka etapów słuchania, całość trwa ok 40 min. 

  https://www.youtube.com/watch?v=9ABKbhjqLlg

  Wtorek 14.04.2020

  Temat: Odkrywamy literę ż,Ż

  Cele: kompetencje kluczowe: umiejętność uczenia się, porozumiewanie się w języku ojczystym; rozwijanie mowy, odkrywanie litery ż,Ż rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.

  1.Przygotuj kartoniki z literami ż, u ,b, r, y, Ż, a n,e,t,a

  1. Analiza słuchowa wyrazu żubry.

  Dzieci dzielą słowo żubry na sylaby i na głoski. Liczą, ile w słowie żubry jest sylab, a ile głosek . Następnie wymieniają inne słowa, w których głoskę ż słychać:                 na początku ( żaba, żurek, żyrafa), w środku ( leżak, jeżyny, kałuża) i na końcu (jeż, garaż) . Zwracamy dzieciom uwagę , że głoska ż na końcu słowa często słyszana jest jak sz.

  1. Budowanie schematu słowa żubry:

  Dzieci układają tyle kartoników, ile sylab słyszą w słowie żubry. Rozsuwają kartoniki i wymawiają sylaby głośno. Następnie układają tyle kartoników ile głosek słyszą w słowie żubry- wymawiają głoski głośno , dotykając kolejno kartoników.

  1. Budowanie schematu słowa Żaneta:

  Dzieci dzielą imię na sylaby i na głoski. Układają z kartoników schemat imienia.

  1. Określanie rodzaju głoski ż.

  Dzieci wypowiadają głoskę ż: długo: żżżyyy…. Krótko: ż,ż,ż, Głoska ż jest spółgłoską i oznaczamy ją na niebiesko.

  1. Pokazujemy litery ż,Ż dzieci omawiają ich wygląd. Wskazują różnice pomiędzy literami. Rysujemy na dużej kartce litery pisane. Dzieci wodzą palcem po literce. Potem ozdabiają literkę po śladzie np. plasteliną, kółeczkami lub innym sposobem wg uznania.
  2. Odkrywanie litery ż, Ż drukowanej i pisanej.

  Opcjonalnie: Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady . Litery i liczby, cz. 2 s. 64-67

  Zadanie popołudniowe: 

  Przypomnienie lubianej przez dzieci piosenki pt. "Duchy Łakomczuchy". 

  Swobodne improwizacje ruchowe. 

  https://www.youtube.com/watch?v=qjWxqJ_w2Ns

  Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice!

  Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych

  życzymy Wam przede wszystkim zdrówka i pogody ducha!

  PIĄTEK 10.04.2020

  Kompetencje kluczowe: porozumiewanie się w języku ojczystym, umiejętność uczenia się, inicjatywność i przedsiębiorczość

   1. Poznajemy zwyczaje Wielkanocne

  https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,swiateczne-zwyczaje-wielkanoc,43855

  2. Zabawa ciepło-zimno – szukanie pisanki ukrytej przez rodzica lub dziecko w domu

  Zadanie popołudniowe: 

  Malujemy jajka - rodzinne tworzenie pisanek według własnej inwencji twórczej. 

  Więcej Wielkanocnych inspiracji do zabaw z dziećmi: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/swiateczne-zwyczaje

  CZWARTEK 9.04.2020

  Kompetencje kluczowe

  1. porozumiewanie się w języku ojczystym,.
  2. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
  3. umiejętność uczenia się,

  Zabawa matematyczna

  Liczymy pisanki
  – rozwiązywanie i próby układania zadań z zakresu dodawania do 10. 

  Cele: Dziecko:
  - przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;
  - dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 10, próbuje układać swoje zadania np. do wzoru 5 i 3 jajka.

  Do zajęcia potrzebne będą: obrazki dwóch koszyków, obrazki pisanek: 6 zielonych,
  4 czerwonych, 5 żółtych, 4 niebieskich. Ale zamiast tych rzeczy mogą być pojemniki
  i np. w odpowiednich kolorach klocki.

  Wyjmij pisanki z koszyczków, przelicz je.
  − Ile pisanek jest w pierwszym koszyczku? (np. 6 zielonych, 4 czerwone).
  − Ile pisanek jest w drugim koszyczku? (np. 5 żółtych, 4 niebieskie).
  Policz wszystkie pisanki w koszyczkach.

  Pierwszy koszyczek: Do 6 pisanek (liczmany) dokładamy 4 pisanki – Ile jest razem pisanek?
  Drugi koszyczek: Do 5 pisanek dokładamy 4 pisanki – Ile jest razem pisanek?
  Porównaj ilość pisanek przez łączenie w pary pisanki z pierwszego koszyczka z pisankami
  z drugiego koszyczka. Gdzie jest więcej?

  Zabawa badawcza – Poznajemy budowę jajka.

  Dziecko oglądaj jajka (mogą być obrazki) porównują ich wielkość i kolorystykę, wypowiadają się na temat ich kształtu; podają przykłady zwierząt, które wykluwają się z jajek.

  Rodzic rozbija przed dzieckiem jajko, dziecko ogląda jego zawartość; nazywają poszczególne części składowe: skorupka, białko, żółtko.

  Zwracamy uwagę na zarodek i wyjaśniamy dziecku, że kurczątka wykluwają się z jajek, w których są zarodki. Pokazujemy dzieciom dwa jednakowe jajka. Prosimy, aby się zastanowiły, po czym można poznać, że jedno z nich jest surowe, a drugie gotowane. Dziecko podaje swoje propozycje. Następnie Rodzic wprawia w ruch obrotowy oba jajka. Dziecko obserwuje ich ruchy i określa, które z nich kręci się szybciej. Rozbijają jajko i sprawdzają, czy miały rację. Jajko surowe obraca się tylko przez chwilę, a potem się zatrzymuje. Powodem jest jego płynny środek, który porusza się wewnątrz skorupki w różne strony, co hamuje szybkie poruszanie się jajka.

  • Zabawa badawcza – Jajka i woda. Jajka surowe, jajka ugotowane, szklane naczynia, sól, łyżka. Dzieci badają zachowanie w wodzie jajka surowego i jajka ugotowanego – wkładają je kolejno do przezroczystego naczynia z wodą. Obserwują ich zachowanie. Do wody w przezroczystym naczyniu wkładają surowe jajko i dosypują stopniowo sól (około 10–12 łyżek soli). Obserwują, co dzieje się z jajkiem.

   

  Zabawy ruchowe:

  Przypomnijcie sobie ćwiczenia z gimnastyki korekcyjnej z wykorzystaniem plastykowych butelek z wodą. Starajcie się, aby codziennie rozruszać swoje ciało.

   

  Wykonajcie zadania w kartach pracy: cz.3 s.76,77 (opcjonalnie). 

  Zadanie popołudniowe:

  Zachęcamy dzieci do samodzielnego wykonania Zajączka Wielkanocnego. Wystarczy odrysować dłoń, wyciąć i dorysować brakujące elementy. 

  Przykład w ilustracjach na dole strony (źródło: onelittleproject.com). 

  Środa 8. 04.2020

  Rozwijanie Kompetencji kluczowych:

  1. porozumiewanie się w języku ojczystym,
  2. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
  3. umiejętność uczenia się,
  4. kompetencje społeczne i obywatelskie,
  5. świadomość i ekspresja kulturalna.

  Zabawa dydaktyczna:

  „Gra liczbowa – Kostką rzucamy – pisanki zbieramy.”

  Przygotuj sobie pisanki z kolorowego papieru. Zrób nieduże, wielkości prawdziwego jajka w różnych kolorach i kilka białych. Będziesz mieć okazję poćwiczyć wycinanie. Potrzebna będzie jeszcze kostka do gry.

  Zabawa polega na ułożeniu na dywanie w jednym rzędzie powycinanych z kartonu kolorowych pisanek i sylwety białych jajek. Dzieci kolejno rzucają dużą kostką. Liczą oczka, zbierają tyle jajek, ile wskazuje liczba oczek lub cyfra i układają je na końcu rzędu pisanek. Jeśli wśród zebranych pisanek natrafisz na białe jajko, zatrzymujesz je. Zabawa trwa tak długo, aż na dywanie zostaną tylko kolorowe pisanki.

  Inna zabawa z pisankami – RYTMY

  Polega ona na tym, że układasz w rzędzie ciąg pisanek w rytmiczny sposób. Jeśli grasz w parze to jeden uczestnik układa pierwszą część wzoru, a ty kończysz. Potem zamieniacie się rolami.

  Celem zabaw dydaktycznych jest;

  - rozwijanie logicznego myślenia,

  - utrwalanie liczenia, pojęć matematycznych

  - koncentracja uwagi,

  - umiejętność współpracy , współzawodnictwa ( odporność na znoszenie porażek)

  WIELKANOCNY OBRAZEK

  Dzisiaj chcemy zachęcić do wykonania świątecznego obrazka metodą Kolażu.

  Kolaż - to technika plastyki polegająca na formowaniu kompozycji z różnych materiałów i tworzyw ( gazety, tkanina, fotografia, drobne przedmioty) Są one naklejane na płótno lub papier i łączone z tradycyjnymi technikami np. farbą.

  Słowo kolaż pochodzi od francuskiego czasownika coller co oznacza – sklejać.

  Możecie wykonać kilka ujęć na jednej płaszczyźnie podzielonej na części – kwadraty, prostokąty. Wykorzystajcie to co znajdziecie w domu np. świąteczne kartki, serwetki, naklejki itp.

  Jesteśmy ciekawe jak Wam wyjdzie !

  Cierpliwości w tworzeniu dzieła. Pozdrawiamy!!!!

  Zadanie popołudniowe: 

  Segregujemy skarpetki: Prosimy Rodziców o rozłożenie większej ilości różnych skarpetek (nie parami). Zadaniem dziecka jest dobrać je odpowiednio w pary ( przy okazji nauka składania razem). Następny zachęcamy dziecko do swtorzenia kilku zbiórów np. skarpetki Mamy/Taty/Brata/Siostry

  Miłej zabawy :)

  Wtorek 7.04.2020

  TEMAT : Zabawy z literą F, f na bazie elementów Metody Dobrego Startu.


  Cele: rozwijanie kompetencji kluczowych: umiejętność uczenia się, porozumiewanie się w języku ojczystym;


  CELE OGÓLNE :
  Doskonalenie słuchu fonematycznego .
  Usprawnianie analizatora słuchowo – wzrokowego.
  Zapoznanie z literą F,f.
  Wdrażanie do uważnego słuchania.

   

  1. Ćwiczenia orientacji w schemacie ciała.

  2. Dziecko z bratem/siostrą/rodzicem/opiekunem stają naprzeciw siebie przyjmując zgodnie z poleceniem dorosłego odpowiednią postawę: plecy wyprostowane, wciągnięty brzuch, złączone kolana, rozchylone lekko stopy, głowa w górę, ręce wzdłuż tułowia...

  3. Witanie się wskazanymi częściami ciała z rodzicami, np. prawymi rękami, lewymi kolanami, nosami, łokciami, plecami, brzuchami...
  4. Dzieci wykonują polecenia :
   -idź 3 kroki do przodu,
   -zrób 4 kroki w bok,
   -wykonaj obrót dookoła siebie w prawą stronę,
   -skrzyżuj ręce na piersi,
   -zrób przysiad i wyskocz w górę.

  A teraz postaraj się wykonać wszystkie czynności po kolei, bez podpowiedzi. Powtórz sobie kilka razy, potem na pewno zapamiętasz.

  1. Rozwiązanie zagadki- można pokazać kilka zdjęć różnych zwierząt wodnych, dziecko przygląda się jednocześnie słuchając zagadki:


  Szare, bure, wąsate,
  W futrze zimą i latem,
  Lubią mroźną pogodę,
  Łowią ryby pod lodem.

  /foki/

  1. Zabawy słowne :
   dzielenie słów – FOKI i FALE na sylaby i głoski, wskazanie w nich głoski w nagłosie i wygłosie.
   wymyślanie wyrazów na sylaby FA i FO
   zastępowanie głoski F innymi głoskami w wyrazie – FOKI ( soki, loki, boki, koki), FALE – (sale, żale), utworzenie nowych słów.
   Wyjaśnienie dzieciom, że F jest spółgłoską.
  2. Ćwiczenia ruchowo – słuchowo – wzrokowe.
   Pokaz i omówienie litery: wydrukować lub napisać literę
   Demonstracja litery jako znaku graficznego, symbolu głoski.
   Rozmowa na temat litery – określenie ułożenia w przestrzeni elementów występujących w znaku, liczenie elementów, ustalenie kolejności ruchów podczas pisania litery i zwrócenie uwagi na to, czy trzeba odrywać rękę od kartki.
   Demonstracja sposobu wykonania ćwiczenia – wodzenie palcem po literze
   Recytowanie zagadki i pisanie litery F, f palcem w powietrzu, kilka razy po śladzie, na tacce   z kaszą manną, na kartkach z bloku ( najpierw grubym mazakiem, potem długopisem),
   wykonywanie zadań w karcie ćwiczeń (opcjonalnie).

   5. Zabawy relaksacyjne
   a. Dzieci układają się wygodnie na dywanie. Zamykają oczy i wyobrażają sobie, że są fokami, które odpoczywają nad brzegiem oceanu. Wsłuchują się w muzykę relaksacyjną .

  Karty pracy – cz.3 s. 72,73

  Litery i liczby cz.2 s. 58 - 61

  Poniedziałek 6.04.2020

  TEMAT: Wielkanoc

  Kompetencje kluczowe: umiejętność uczenia się, porozumiewanie się w języku ojczystym; rozwijanie mowy,

  Cele:

  - rozwijanie mowy

  - poznawanie zwyczajów wielkanocnych

  - rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów

  - układanie zdania z rozsypanki wyrazowej

  1. Zapoznaj się z ciekawostkami na temat zwyczajów i tradycji wielkanocnych:

   

  JAJKO - to znak wszelkiego początku narodzin i zmartwychwstania. Dzielimy się nim przed rozpoczęciem śniadania, życząc sobie pomyślności, zdrowia i błogosławieństwa Bożego. W ludowych wierzeniach jajko było lekarstwem na choroby, chroniło przed pożarem, zapewniało urodzaj w polu i ogrodzie, a nawet powodzenie w miłości. Z jajka wykluwa się kurczątko, które jest symbolem nowego życia.

  PISANKI – dawano w podarunku, jako dowód życzliwości i sympatii.

  CHLEB – jest podstawowym pokarmem człowieka. Dzielenie się nim i wspólne spożywanie jest od najdawniejszych czasów znakiem przyjaźni, życzliwości i poczucia wspólnoty.

  PALEMKA – miała chronić ludzi, zwierzęta i domy przed ogniem i złem tego świata. Niezwykłą moc daje jej gałązka wierzby – drzewa najwcześniej okrywającego się zielenią.

  MAZURKI – przywędrowały do nas z kuchni tureckiej. Kunsztownie lukrowane i dekorowane bakaliami, przypominają wyglądem maleńkie tureckie dywaniki.

  CHRZAN, a także PRZYPRAWY – pieprz i sól, święci się, aby pamiętać o gorzkiej Męce Chrystusa. Dawniej śniadanie wielkanocne rozpoczynało się od zjedzenia chrzanu, żeby ustrzec się od bólu zębów i brzucha.

  BARANEK – z czerwoną chorągiewką ze złotym krzyżykiem symbolizuje Chrystusa Odkupiciela. Stawiano go pośrodku stołu, żeby podczas wielkanocnych biesiad wierni nie zapominali o religijnym charakterze świąt.

  BABY DROŻDŻOWE – kiedy gospodynie wypiekały je, kuchnia musiała być zamknięta na klucz. Ktoś obcy mógłby zaszkodzić rosnącemu ciastu głośną rozmową albo złym wzrokiem. Wyjętą z pieca babę kładziono na poduszki i do chwili ostygnięcia przemawiano do niej szeptem.

  ZAJĄCZEK – obwieszcza wiosenna odnowę. Kiedyś jego wizerunek kojarzono z postacią, która obdarowuje dzieci łakociami i prezentami. W niektórych regionach jest tak do dziś.

   

  Może znasz jeszcze inne zwyczaje, rozmawiaj z Rodzicami i Babcią lub Dziadkiem    o ich wspomnieniach z dzieciństwa.

  1. Układanie zdań .

  Poproś rodziców o napisanie 3 krótkich zdań na temat Wielkanocy na wąskim pasku papieru.

  Trzeba pociąć zdanie na wyrazy. Ułóż zdanie z wyrazów – pamiętaj! Zdanie rozpoczyna się wielką literą a na końcu jest kropka.

  ( Zdanie nie powinno zawierać dwuznaków sz cz ch rz, zmiękczeń ś,ć,ź itp.)

   

  1. Jeśli jeszcze tego zrobiłeś: załóż hodowlę rzeżuchy.

  To najwyższa pora aby posiać nasionka. Możesz cieszyć się dekoracją na świątecznym stole lub zjeść z jajeczkiem. Pamiętaj o codziennym podlewaniu.

  Zadanie popołudniowe: 

  Zachęcamy do przypomnienia dzieciom piosenki Wielkanocnej pt. „Szaraczek Zając”, której uczyliśmy się w zeszłym roku. Swobodna improwizacja  ruchowa do piosenki. Piosenka w plikach na dole strony :)

   Karty pracy (opcjonalnie) - cz. 3 s. 70-71.

  MIŁEGO DNIA !   p. Basia, p. Ewelina, p. Ewa

  Dziękujemy za udział w akcji #piatkadlaszpitali, w dalszym ciągu zachęcamy do odbijania dłoni. Jednocześnie chcemy zachęcić do wzięcia udziału w kolejnej bardzo ważnej akcji:

  Kartka dla MEDYKA - Ogólnopolska akcja uczniów i nauczycieli w której bierzemy udział. Waszym zadaniem jest wykonać kartkę dla osób pracujących w służbie zdrowia. One dbają o to byśmy byli zdrowi w tym trudnym dla wszystkich czasie. Gotowe kartki przesyłajcie do swoich Pań, a one już będą wiedziały co z nimi dalej zrobić ; )

  Czekamy na Wasze prace

  PIĄTEK 3.04.2020

  TEMAT: Gniazdko i pisklęta – praca plastyczna

  KOMPETENCJE KLUCZOWE:

  Świadomość i ekspresja kulturalna - Praca w tym obszarze ukierunkowana jest na twórcze wyrażanie doświadczeń i emocji za pośrednictwem różnorodnych środków ekspresji:

  Kochane Liski!

  Przedstawiamy Wam propozycję wykonania pracy plastycznej.

  Potrzebne będą różnorodne materiały: papier, nożyczki, klej, farbki, materiał ekologiczny mile widziany np. patyczki, sucha trawa, sianko itp.

  Gniazdko możecie wykonać z połowy papierowego talerzyka.

  Środek wypełnijcie materiałem ekologicznym.

  Do wykonania główek piskląt możecie użyć plastykowych łyżeczek jednorazowych.

  Możecie ozdobić gniazdko piórkami.

  I gotowe !

  Przykłady prac na dole strony.

  Lubimy też Wasze pomysły!

  MIŁEGO TWORZENIA – JEŚLI CHCECIE, WYSYŁAJCIE SWOJE PRACE.

  Karty Pracy "Nowe Przygody Olka i Ady" cz. 3, str. 67-69 (Opcjonalnie)

  Propozycja na popołudnie:

  Pieczemy babeczki

  Cele: stwarzanie dziecku możliwości do działania kulinarnego, wdrażanie higieny przyrządzania posiłków, zapoznanie z etapami przygotowywania ciasta na babeczki, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, wdrażanie do samodzielności, czerpanie radości ze wspólnego przygotowywania posiłku.

  Zachęcamy do wspólnego przygotowania ciasta na babeczki. Będzie to idealny deser na sobotę 😊 Mamy nadzieję, że dzieci bardzo aktywnie włączą się w działania w kuchni.

  Przesyłamy propozycję łatwego przepisu - zawsze się udaje :) - https://youtu.be/mQRBQbuqQiY

  Smacznego 😊

  CZWARTEK 2.04.2020. 

  TEMAT: Zabawy matematyczne – mierzymy długość

  KOMPETENCJE KLUCZOWE:

  kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo- techniczne; jest to umiejętność wykorzystywania myślenia matematycznego i logicznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji.

   

  Cele zajęć:
  1Kształtowanie rozumienia pomiaru długości:
  odmierzanie krokami, stopa za stopą, dłonią i kredkami.
  2.Stosowanie takiego pomiaru w sytuacjach życiowych.
  3.Porównywanie długości: dłuższy, krótszy, tej samej długości.
  4.Wykonywanie złożonych czynności w parach dziecko-dziecko, rodzic-dziecko. Wzajemne wspieranie się i współdziałanie tak, aby osiągnąć cel.
  5.Zapoznawanie dzieci z narzędziami pomiaru długości: miarka krawiecka i stolarska, taśma miernicza, linijka szkolna.
  6.Posługiwanie się poznanymi narzędziami i osobiste doświadczenia w mierzeniu długości.

   

  1.Poznawanie narzędzi pomiaru długości.
  miarka krawiecka (pokaz) miarka stolarska (pokaz). zwykła linijka (pokaz).

  2 .Mierzenie długości dywanu - stopa za stopą.
  najlepiej będzie dokonać pomiaru w parach. Dziecko będzie odmierzało długość stopa za stopą i głośno liczyło , druga osoba – rodzeństwo lub rodzic - zapisze wynik.
  Zmiana ról. Porównanie wyników. W tej zabawie ważne jest, aby dzieci samodzielnie wyciągnęły wnioski:

  Czy długość dywanu zmieniła się?, Dlaczego mamy różne wyniki?

  ( długość dywanu jest zawsze ta sama, wyjaśniamy, że nikt nie odciął dywanu, ani nie dokleił- ale niech dziecko samo dochodzi do wniosków )

  ( ponieważ mamy inne długości stopy, to zależy od wybranej miary, musimy używać tę samą miarę)

  3.Mierzenie dłonią i kredkami.
  Zmierzymy długość: parapetów, stołu, krzeseł itd.
  -dziecko ma zmierzyć np. długość parapetu albo zmierzyć długość stolika, lub zmierzyć długość od pokoju do łazienki itd.,
  -jedna osoba mierzy, druga liczy i zapisuje ile dłoni, ile kredek zużyły,
  -po dokonaniu pomiaru dziecko informuje i odczytuje co mierzyło i jaki jest wynik pomiaru,
  -wyniki pomiaru są zapisywane na arkuszu papieru i przedstawiają się np. tak:
  - biurko: 8 dłoni, 9 kredek,
  - parapet: 10dłonie, 9 kredek,
  - tablica:12 dłonie, 7 kredek.

   

  1. Osobiste doświadczenia w mierzeniu długości i posługiwaniu się poznanymi narzędziami.

   -Możemy zacząć mierzyć . Każdy domownik wybierze sobie narzędzia i zabierze się do
   mierzenia:
   - miarkami krawieckimi zmierzcie obwód pasa, obwód ręki, obwód uda.
   -miarkami stolarskimi proszę zmierzyć długość parapetu i wysokość szafki, długość szuflady.
   Po kilku minutach dziecko wymienia narzędzia, a opiekun ponownie wyjaśnia: co, czym się mierzy.

  Karty Pracy "Nowe Przygody Olka i Ady" cz. 3, str. 63-67 (Opcjonalnie)

  Aktywność popłudniowa: 

  Dziecko: rozwija koncentrację, pamięć, rozbudza w sobie zainteresowanie książką, poznaje nowe słowa i pojęcia, nabywa umiejętność wnioskowania.

  KSIĄŻKI ZNANE I LUBIANE

  W przedszkolu bardzo często czytamy dzieciom opowiadania Renaty Piątkowskiej np. „Opowiadania z piaskownicy”, „Opowiadania dla przedszkolaków” czy „Cukierki”. Dzisiaj proponujemy dzieciom wysłuchanie audiobooka pt. „Opowiadania do chichotania”.

  https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=t2cRatw2cko

  Miłej zabawy życzą Pani Basia, Pani Ewelinka oraz Pani Ewa :)

  ŚRODA 01.04.2020

  TEMAT: Zabawy na środę

  Cele: rozwijanie kompetencji kluczowych: umiejętność uczenia się, porozumiewanie się w języku ojczystym; kompetencje informatyczne, kompetencje matematyczne.

  1.Zabawa dydaktyczna “Zgadnij, o czym mówię? Rodzic wybiera kartonik z napisem, który jest niewidoczny dla dziecka i próbuje do niego układać zagadki. Dziecko podaje odpowiedź a rodzic układa przez dzieckiem napis oznaczający rozwiązanie zagadki.


  • jajecznica
   •jajka na twardo lub na miękko
   •ciasto i ciastka
   •omlet
   •pisanki
   •piana
   •jajko sadzone
   •żółtko
   •pisklę
   •kura lub kogut.
  1. Poszukajmy informacji w Internecie “Czy jajka są zdrowe?” Rodzic może przeczytać poniższą informację.
   Jajko ma w sobie wapń (dzięki niemu rosną zęby i kości dzieci), bardzo dużo witamin (np. A, D, E, K), poprawia nasz wzrok oraz dostarcza białko, które sprawia, że dzieci rosną i dobrze się czują.

   3. MASAŻYKI

  PIZZA (według M. Bogdanowicz)

  [Dziecko leży na brzuchu]

  Najpierw sypiemy mąkę [Przebieramy po jego plecach opuszkami palców obu dłoni]

  zgarniamy ją [brzegami obu dłoni wykonujemy ruchy zagarniające]

  lejemy oliwę [rysujemy palcem falistą linię, począwszy od karku aż do dolnej części pleców]

  dodajemy szczyptę soli [lekko je szczypiemy] no... może dwie, trzy.

  Wyrabiamy ciasto [z wyczuciem ugniatamy boki dziecka]

  wałkujemy [wodzimy dłońmi zwiniętymi w pięści po jego plecach w górę i w dół]

  wygładzamy placek[gładzimy je]

  i na wierzchu kładziemy: pomidory, [delikatnie stukamy dłońmi zwiniętymi w miseczki]

  krążki cebuli,[rysujemy koła]

  oliwki,[naciskamy palcem w kilku miejscach] ...[dziecko samo wymyśla co dodajemy do pizzy] posypujemy serem [szybko muskamy dziecko po plecach opuszkami palców obu dłoni] (parmezanem, mozzarellą) i...

  buch! do pieca.[Przykrywamy sobą dziecko i na chwilę pozostajemy w tej pozycji dopóki dziecko ma na to ochotę]

  Wyjmujemy i kroimy:[Kroimy plecy brzegiem dłoni] dla mamusi, dla tatusia, dla babci, dla brata dla Matyldy... a teraz[dziecko wymyśla, dla kogo jeszcze będą kawałki pizzy]

  polewamy keczupem,[kreślimy palcem na plecach linię z pętelkami] i... zjadamy... mniam, mniam, mniam.

  Zamiana – dziecko masuje rodzica 😊


  4.Poukładajmy jajka wg wielkości. Można wyciąć z papieru kilka jajek i tworzyć zbiory wg wybranej cechy, np. wielkości, koloru, przynależności itp. Pod względem wielkości dziecko może stworzyć np. takie zbiory:

  • Jajka strusia,
   •Jajka ptaków,
   •Jajka pająka,


   5. Mały tor przeszkód- stajemy na starcie. Na łyżce kładziemy gotowane jajko i próbujemy mówić słowa wierszyka Jajko /poznaliśmy dzień wcześniej/ i przenieść je po wyznaczonej trasie. Pamiętajmy o bezpieczeństwie!

   

  Życzymy wesołej zabawy!   Pani Basia, Pani Ewelinka i Pani Ewa

  WTOREK 31.03.2020

  TEMAT : Zabawy wzrokowo – słuchowo – ruchowe, grafomotoryczne przygotowujące do pisania litery „j,J” według Metody Dobrego Startu

  Cele: rozwijanie kompetencji kluczowych: umiejętność uczenia się, porozumiewanie się w języku ojczystym; kompetencje informatyczne

  Nauka pisania litery „j,J” według Metody Dobrego Startu.

  PRZEBIEG ZAJĘĆ:

  Ćwiczenia usprawniające orientację w schemacie ciała

  - Piosenka „Lewa, prawa” – naśladowanie ruchów, zgodnie z treścią piosenek. https://www.youtube.com/watch?v=mO03jLcA2XM

  Ćwiczenia kształtujące orientację w przestrzeni

  Zabawa ruchowa „Połóż jajko” – dzieci otrzymują przygotowane wcześniej w formie płaskiej jajka – pisanki. Na polecenie rodzica odpowiednio kładą je: przed sobą, za sobą, z prawej, lewej strony, pomiędzy nogami, nad głową, na głowie, na prawym ramieniu, na lewej stopie.

  Nauka wierszyka i ćwiczenia językowe:

  Prezentacja wierszyka

  „Jedna / kura// pana Jana

  jajko / zniosła // dzisiaj z rana

  i gda/ kała: // O, mój Janie!

  jajko / wielkie // niesły/chanie!”

  Odpowiadanie na pytania do wierszyka – omówienie:

  Jakie zapamiętałeś wyrazy, które zawierały głoskę j.

  W jakich wyrazach słyszysz głoskę na początku, na końcu: w środku?

  Zabawa – szukanie przedmiotów w domu, które w nazwie mają głoskę j .