Narodowe Czytanie - Kalendarz wydarzeń - Przedszkole nr 21

Przedszkole Nr 21 w Gdańsku "Bajnutkowo"

Organizator: Przedszkole nr 21

Kategoria: Aktualności

Opis:

Nasze przedszkolaki w dniu 06.09.2021 włączyły się w akcję: "Narodowe czytanie". Jest to polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej. Fragmenty polskich książek są odczytywane publicznie, również w środkach masowego przekazu. Akcje zapoczątkowana została w 2012 co roku gromadzi tysiące Polaków. Dzieci z wszystkich grup przedszkolnych wysłuchały fragmentu dzieła i próbowały odpowiadać na pytania do tekstu. Spacerowały po sali i liczyły kroki jak pan Dulski. 

Priorytet MEiN: 
1. kształtowanie postaw zaangażowania społecznego (udział w akcji o charakterze ogólnopolskim)
Kompetencje kluczowe:
-kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

-kompetencje językowe

powrót do góry