Drodzy Rodzice

Wcelu zapisania kandydata do przedszkola należy zgodnie z harmonogramem rekrutacji złożyć wypełniony i podsiany wniosek rekrutacyjny w terminie od 1 marca od godziny 12.00 do 15 marca 2023 r. do godziny 16.00 w przedszkolu pierwszego wyboru.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów potwierdzających wybrane przez rodziców kryteria zachęcamy do składania bezpośrednio w Przedszkolu Nr 21 w Gdańsku w godzinach 8.00-16.00.

W dniu 27 marca 2023 r. placówka ogłosi listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.

Gdańsk, 23.05.2023 r.

OGŁOSZENIE

Dzieci nowoprzyjęte do Przedszkola nr 21 w Gdańsku

zapraszamy wraz z rodzicami

na dni adaptacyjne, które odbędą się w dniach 28 i 29 czerwca w godzinach 9.00- 11.00.

Zebranie informacyjne planowane jest na dzień 29 czerwca o godz. 11.00.

Prosimy o zabranie z sobą obuwia zamiennego

i oczywiście dobrego humoru :)

Z poważaniem,

Ewa Kołodziej

Dyrektor Przedszkola nr 21 w Gdańsku