Drodzy Rodzice!
Od 31.03.2022 do 07.04.2022 do godziny 16:00 przyjmowane są "Deklaracje dotyczące czasu pobytu dziecka w przedszkolu". 

Niedostarczenie deklaracji  w wyżej wymienionym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Deklarację prosimy składać bezpośrednio w przedszkolu
(druk do wypełnienia znajduje się na miejscu, proszę przygotować PESEL swój i dziecka)

Z  wyrazami szacunku,
Dyrektor Ewa Kołodziej

Prosimy o zapoznanie się z załącznikami na temat terminów rekrutacji, oraz z zasadami przyjęcia do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023.