Grupa IV Sprytne Liski - Przedszkole nr 21

Przedszkole Nr 21 w Gdańsku "Bajnutkowo"

pastedGraphic.png

Rok szkolny 2021/ 2022

Kontakt z Wychowawcami:

mgr Urszula Kurdyk u.kurdyk@p21.edu.gdansk.pl

mgr Małgorzata Ziółkowska m.ziolkowska@p21.edu.gdansk.pl

CO ROBIMY W STYCZNIU ?

 1. CZY MOŻNA COFNĄĆ CZAS?
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z powitaniem nowego roku.
 • odpowiadanie na zadane pytania; dzielenie się swoimi przeżyciami.
 • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu;
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku
 • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • zapoznanie z literą u : małą i wielką, drukowaną; próby samodzielnego czytania

 

 1. KTO JEST KUCHARZEM LEŚNYCH ZWIERZĄT?
 • nazywanie ptaków odwiedzających karmnik,
 • pomaganie zwierzętom, np. dokarmianie zwierząt w schronisku, ptaków zimą
 • rozpoznawanie litery j drukowanej, małej i wielkiej,
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie,
 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 8.

 

 1. KTO TO TAKI: MAMA MAMY, TATA TATY?
 • nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia.
 • wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw,
 • szanowanie domowników, ich przyzwyczajeń, nieprzeszkadzanie im w wypoczynku, pracy
 • recytowanie, indywidualnie i zespołowo, długich wierszy,
 • rozpoznawanie litery y drukowanej, małej i wielkiej
 • śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne,
 • przygotowywanie programu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków

 

 1. BALE W KARNAWALE
 • zapoznanie z grami i zabawami karnawałowymi
 • porównywanie wybranych tradycji różnych narodowości
 • tworzenie projektu stroju karnawałowego z upcyclingu,
 • tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań;
 • orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.;
 • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym;

 

 

REALIZUJEMY ZADANIA PROGRAMU UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ

powrót do góry