Grupa IV Sprytne Liski - Przedszkole nr 21

Przedszkole Nr 21 w Gdańsku "Bajnutkowo"

pastedGraphic.png

Rok szkolny 2021/ 2022

Kontakt z Wychowawcami:

Magister Urszula Kurdyk u.kurdyk@p21.edu.gdansk.pl

Magister Małgorzata Ziółkowska m.ziolkowska@p21.edu.gdansk.pl

Co będziemy robić w Październiku 2021?

1.
Jak jesienią dbać o zdrowie?
Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):
-rozwijanie mowy, kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
-rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.
-rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 1,

-rozwijanie sprawności ruchowej.
-kształcenie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni,

-rozwijanie kreatywności, kształtowanie postawy prozdrowotnej.

04.10.2021- Światowy Dzień Zwierząt
08.10.2021- Godzina dla Gdańska - Dzień Drzewa

10.10.2021- Dzień Gier planszowych

  2.Kto może być nauczycielem?

  -rozwijanie mowy, zapoznanie z pracą nauczyciela,
  -
  rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.
  -rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 2, poprawnie używanie pojęcia para,
  -rozwijanie sprawności fizycznej.
  -rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej,
  -rozwijanie mowy

  11.10.2021 - Dzień Dziewczynek
  14.10.2021 - Dzień Edukacji Narodowej
  15.10.2021- Światowy Dzień Mycia Rąk

  3. W co się bawi z nami jesienny wiatr?
  -rozwijanie mowy, kształtowanie umiejętności właściwego doboru stroju do pogody,
  -rozwijanie słuchu fonematycznego i nazywanie poznanych liter.
  -
  rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 3,
  -rozwijanie sprawności fizycznej.

  21.10.2021-Dzień Bez skarpetki

  4. Jaki plan na jesień mają zwierzęta?
  -rozwijanie mowy, wzbogacanie wiedzy na temat jesiennych zwyczajów zwierząt,
  -rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie liter.
  -rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 4,
  -rozwijanie sprawności fizycznej.
  -rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
  -rozwijanie mowy, wzbogacanie wiedzy na temat ptaków

  25.10.2021 - Dzień Kundelka
  29.10.2021 - Dzień Dyni 

  powrót do góry