Co nas czeka w miesiącu październiku?

04.10.21r. -08.10.21r. włączamy się w obchody ,,Gdańskich Dni

                    Seniora"- wysyłamy kartki do Domów Seniora

04- 08.10.21r. Światowy Dzień Zwierząt - zbieramy karmę

                   lub inne artykuły dla zwierząt ze schroniska

                   ,,Promyk"

05.10.21r.  godz. 10.40 spektakl p.t. ,,Śmieciowisko"

                Teatr  Qfer

                /finansowane ze środków Rady Rodziców/                                                        

 

08.10.21r.  Godzina dla Gdańska; Dzień Drzewa- każda

                   grupa przedszkolna posadzi krzew borówki

                   w ogrodzie                          

11.10.21r. Dzień Dziewczynek- chłopcy robią

                  niespodzianki dziewczynkom         

                  Dzień Gier Planszowych-przynosimy do

                  przedszkola ulubiona grę planszową              

11-15.10.21r. Tydzień Demokracji- uczestniczymy

                    w realizacji pilotażu Gdańskich Lekcji

                   Obywatelskich                        

14.10.21r. Dzień Edukacji Narodowej

                Teatr ,,Lokomotywa"- warsztaty teatralne

                 /finansowane ze środków Rady Rodziców/

15.10.21r. Światowy Dzień Mycia Rąk -

                 kształcimy nawyki prozdrowotne

18.10.21r.  Spotkanie z pracownikiem GAiT-

                  przybliżenie dzieciom pracy motorniczego, 

                  kierowcy komunikacji miejskiej

18.10.21r. Ogłoszenie konkursu plastycznego we

                 wszystkich grupach przedszkolnych

                 p.t. ,,Jesień  piękna pora roku"

19.10.21r.  Pasowanie na przedszkolaka- występy dzieci

                  z grupy ,,Misie"

25.10.21r. Dzień kundelka- budujemy wrażliwość dziecka

                   na potrzeby zwierząt

                  Dzień makaronu- Gr. IV

29.10.21r. Dzień dyni - ubieramy się na pomarańczowo,

                jemy potrawy z dyni: zupa, ciasto; zabawy

                z dynią

                 

                  

Grupa IV Realizacja programu

,,Uczymy dzieci programować"-

Uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji ,, Mały Miś w świecie wielkiej literatury"